Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đếm đến 6

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Bé Nhỏ
Ngày gửi: 10h:59' 29-01-2010
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 2008
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các cô giáo về dự
Bài giảng giáo án điện tử
TRU?NG M?M NON D?I QUANG
Đề tài: Nhận biết nhóm có 6 đối tượng, đếm đến 6. Nhận biết chữ s? 6 (Tiết 1)
Hoạt động: Làm quen với toán
Giáo viên : NGUY?N TH? KIM CC
TRUONG M?M NON D?I QUANG
chủ đề: gia đình
I/ Mục đích yêu cầu:
*Cháu biết đếm đến 6, nhận biết nhóm có số lượng 6, chữ số 6 và biết tạo nhóm số lượng 6 chính xác
*Luyện kỹ năng đếm thành thạo nhóm số lượng 6, xếp tương ứng 1- 1, so sánh, suy luận sử dụng đồ dùng gắn khéo léo.
* Giáo dục cháu biết hợp tác, chia s? cùng bạn, tham gia vào các hoạt động, biết đoàn kết thuong yeu nh?ng ngu?i trong gia dinh.
II/ Chuẩn bị:
- Không gian tổ chức: trong lớp học
- Đèn chiếu, máy vi tính
- 36 slide về các hình ảnh và hoạt động cho trẻ làm quen với toán
- Bài hát: Cho con den v?i gia dinh"Cả nhà thương nhau",Ba ng?n nen lung linh"
- Đồ dùng của trẻ:
Mỗi trẻ một rổ đồ dùng có 2 loại: hoa quả có số lượng nhiều hơn 6 (từ 4 đến 6 đồ dùng)
Các thẻ số 2, 3, 4, 5, 6.
Bảng học toán
M?i tr? m?t bi t?p gi?y
III/ Tiến trình hoạt động
1/ Hoạt động mở đầu: Cả lớp hát bài:
"Cả nhà thương nhau"

Cô cho trẻ xem slide có hình
ảnh về gia đình búp bê
* Bài hát nói về điều gì? (Trẻ
trả Lời theo cảm Nhận)
- Gia đình búp bê có những ai? (Trẻ trả lời theo suy nghĩ)
- Cô tóm lại ý của trẻ vừa
trả lời và cho trẻ xem slide về
ông bà, bố mẹ, anh, em
2/ Hoạt động trọng tâm:
* Hoạt động 1: Đếm đến 6
nhận biết nhóm số lượng 6, nhận biết chữ số 6
*Hoạt động 2:
Luyện tập cá nhân
*Cô kiểm tra nhận xét và tuyên dương
*Hoạt động 3:
Trò chơi: “ Thi xem ai nói đúng”
Luật chơi: Phải gắn đúng chữ số tương ứng với số lượng người trong tranh và ngược lại
Cách chơi: chia trẻ làm hai đội, thi đua lên gắn
Lần 1: gắn chữ số tương ứng với số lượng người
Lần 2: gắn đồ vật tương ứng với chữ số
Trò chơi 2:
Hội thi "làm nhà toán học giỏi"
Luật chơi:Vẽ chấm tròn tương ứng với chữ số, đánh chéo nhóm có số lượng 6, thêm bớt tạo nhóm có số lượng 6
Cách chơi: chia trẻ làm ba đội. Mỗi đội làm một bài tập
Bi t?p 1: Vẽ chấm tròn tương ứng với chữ số
Bi t?p 2: Dánh chéo nhóm có số lượng 6
Bi t?p 3: Thêm bớt tạo nhóm 6
Nhận xét tuyên dương hoạt động
Cả lớp hát và vận động bài “Ba ngọn nến lung linh”
3. Kết thúc hoạt động
* Giao dục: Cac ch¸u biÕt hîp t¸c, chia sẻ cïng b¹n, tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng, biÕt ®oµn kÕt thương yeu những người trong gia đinh.
Gia đình búp bê
Gia đình của búp bê gồm:
ông

Ba
mẹ
Anh

6
6
6
1
2
3
4
5
6
*Hoạt động 2: Luyện tập cá nhân
- Trẻ gắn nhóm chén có số lượng nhiều hơn 5 là 1
- Trẻ gắn nhóm ly nhiều hơn 4 là 1. so sánh hai nhóm
-Tạo sự bằng nhau
-Trẻ gắn chữ số 6. Cô kiểm tra, nhận xét, tuyên dương hoạt động cá nhân
6
6
*Hoạt động 3: Trò chơi
Trò chơi 1: Thi xem bé nào gắn đúng
Số người trong tranh là:
4
Số người trong tranh là:
5
Số người trong tranh là:
3
Số người trong tranh là:
6
3
4
5
6
Bài tập 1: Viết chấm tròn tương ứng với chữ số
Bài tập 2: Đánh chéo nhóm có số lượng 6
Bài tập 3: Thêm bớt tạo nhóm có số lượng 6
* Khi trẻ chơi xong cô kiểm tra bài tập của trẻ
Viết chấm tròn tương ứng với chữ số
Đánh chéo nhóm có đồ vật 6
Thêm bớt nhóm có số lượng 6
Chân thành cảm ơn các thầy cô
và các cháu
 
Gửi ý kiến