Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các số từ 101 đến 110

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Lương Vĩnh Long (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:24' 16-01-2010
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 327
Số lượt thích: 0 người
1
0
1
1
một trăm linh một
1
2
0
1
một trăm linh hai
1
0
3
1
một trăm linh ba
1
0
1
1
0
1
1
0
2
0
2
0
3
0
3
Toán
Các số từ 101 đến 110
1
0
1
0
1
2
một trăm linh một
một trăm linh hai
............
............
............
............
............
............
............
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1
0
3
một trăm linh ba
1
0
4
một trăm linh bốn
1
0
5
một trăm linh năm
1
0
6
một trăm linh sáu
1
0
7
một trăm linh bảy
1
0
8
một trăm linh tám
1
0
9
một trăm linh chín
1
1
0
một trăm mười
..
..
..
104
105
106
107
108
109
110
101
102
103
1
0
1
0
1
2
một trăm linh một
một trăm linh hai
1
0
3
một trăm linh ba
101
102
103
1
0
4
104
một trăm linh bốn
1
0
5
105
một trăm linh năm
1
0
6
106
một trăm linh sáu
1
0
7
107
một trăm linh bảy
1
0
8
108
một trăm linh tám
1
0
9
109
một trăm linh chín
1
1
0
110
một trăm mười
104
105
106
107
108
109
110
101
102
103
Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào?
105
102
103
108
109
107
Bài tập1
101
102
104
106
107
110
.
.
.
.
103
105
108
109
?
Số?
Bài tập 2
Viết các số 106; 108; 103; 105; 107 theo thứ tự từ bé đến lớn.
Viết các số 106; 108; 103; 105; 107 theo thứ tự từ lớn đến bé.
103; 105; 106; 107; 108; .
...................................
...................................
108; 107; 106; 105; 103.
Nhanh mắt nhanh tay !
Chân thành cảm ơn !
 
Gửi ý kiến