Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thương (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:40' 31-01-2010
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 494
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Trần Thị Thương
Nhiệt liệt chào mừng
quý thầy giáo, cô giáo
Về dự tiết
Toán:Lớp 4c
Thứ 5 ngày 28 tháng 01 năm 2010
Toán
Kiểm tra bài cũ
*Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số ?
Khi quy đồng mẫu số hai phân số ta làm như sau:
-Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.
- Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.
Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Quy đồng mẫu số 2 phân số
1.Ví dụ:

-Mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số
Ta có:
, Giữ nguyên phân số
Như vậy, quy đồng mẫu số hai phân số và được
hai phân số và
- Ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số và như sau:
(12: 6 = 2)
Mẫu số chung của hai phân số là 12
Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Khi quy đồng mẫu số hai phân số mà mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia thì ta làm thế nào?
- Xác định mẫu số chung.
Tìm thương của mẫu số chung và mẫu số của phân số còn lại.
- Lấy tử số và mẫu số của phân số còn lại nhân với thương vừa tìm được. Giữ nguyên phân số có mẫu số là mẫu số chung.
Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Quy đồng mẫu số hai phân số
-Ta có:
Giữ nguyên phân số
Ví dụ:
,

Vậy quy đồng mẫu số và được và


Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Bài tập 1: Quy đồng mẫu số các phân số:
b) và
c) và
-Giữ nguyên phân số
được
Quy đồng mẫu số


-Giữ nguyên phân số
Quy đồng mẫu số và
được và
-Ta có:
-Ta có:
Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Bài tập 2: Quy đồng mẫu số các phân số :
a)

b)
c)
d)

e)
g)Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Viết các phân số lần lượt bằng và có mẫu số chung là 24.
Bài 3:
? Xác định yêu cầu bài tập
Thảo luận nhóm đôi
Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Quy đồng mẫu số 2 phân số:
1.Ví dụ:

-Mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số (12 : 6 = 2)
Ta có:
, Giữ nguyên phân số
Như vậy, quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số và
2.Thực hành:
Bài 1: Quy đồng mẫu số hai phân số
Giữ nguyên phân số
Ta có:
b) và
Vậy quy đồng mẫu số và được
đ

c) và
-Giữ nguyên phân số
-Ta có:
Quy đồng mẫu số và
được và
Trò chơi : ô cửa bí mật
Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Thể lệ :
Mỗi đội được quyền lựa chọn một ô cửa và trả lời các câu hỏi trong vòng 10 giây .Nếu trả lời đúng được 10 điểm ,nếu trả lời sai đội bạn có quyền trả lời và mỗi câu trả lời đúng được cộng 5 điểm . Đội nào được nhiều điểm đội đó chiến thắng.
1
2
3
5
6
4
0
Băt đầu
2
4
6
8
10
TRÒ CHƠI
Quy đồng mẫu số các phân số ( tiếp theo)
Thứ 5 ngày 28 tháng 1 năm 2010
Toán
Quy đồng mẫu số 2 phân số:
1.Ví dụ:

-Mẫu số của phân số chia hết cho mẫu số của phân số (12 : 6 = 2)
Ta có:
, Giữ nguyên phân số
Như vậy, quy đồng mẫu số hai phân số và được hai phân số và
2.Thực hành:
Bài 1: Quy đồng mẫu số hai phân số
Giữ nguyên phân số
Ta có:
b) và
Vậy quy đồng mẫu số và được
đ

c) và
-Giữ nguyên phân số
-Ta có:
Quy đồng mẫu số và
được và
Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh
 
Gửi ý kiến