Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Học vẽ hình với phần mềm Geogebra

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Đức Hòa (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:40' 02-02-2010
Dung lượng: 277.0 KB
Số lượt tải: 380
Số lượt thích: 0 người
HỌC VẼ HÌNH
VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA
kiểm tra bài cũ
Hãy vẽ 1 điểm và 1 đường thẳng đi qua 2 điểm?
Hãy dựng một đường thẳng, đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước?
Học vẽ hình với phần mềm geogebra (t3)
Tiết 45
* Các công cụ liên quan đến đường tròn
Chọn công cụ, chọn tâm hình tròn và điểm thứ 2 nằm trên hình tròn
Chọn công cụ, chọn tâm hình tròn, nhập giá trị bán kính trong hộp thoại
Chọn công cụ sau đó lần lượt chon 3 điểm.
Chọn công cụ, chọn lần lượt 2 điểm
Chọn công cụ, chọn tâm cung tròn, chọn lần lượt 2 điểm
Chọn công cụ, chọn lần lượt 3 điểm
Chọn công cụ, chọn tâm, chọn lần lượt 2 điểm
Chọn công cụ, lần lượt chọn 3 điểm
Chọn công cụ, chọn lần lượt 5 điểm.
1. Em đã biết gì về GeoGebra?
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
c) Giới thiêu các công cụ làm việc chính
Học vẽ hình với phần mềm geogebra (t3)
Tiết 45
* Các công cụ liên quan đến đường tròn
1. Em đã biết gì về GeoGebra?
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
c) Giới thiêu các công cụ làm việc chính
* Các công cụ biến đổi hình học
Chọn công cụ, chọn đối tượng cần biến đổi (Có thể nhiều đối tượng), nháy chuột lên đường hoặc đoạn thẳng làm trục đối xứng.
Chọn công cụ, chọn đối tượng cần biến đổi (Có thể nhiều đối tượng), nháy chuột lên điểm làm tâm đối xứng.
Chọn công cụ, chọn đối tượng cần xoay (Có thể nhiều đối tượng), chọn tâm xoay, nhập góc và chọn chiều quay
Chọn công cụ, chọn đối tượng cần tịnh tiến (Có thể nhiều đối tượng), chọn véccto tịnh tiến
Chọn công cụ, chọn đối tượng cần thay đổi (Có thể nhiều đối tượng), chọn điểm tâm và nhập vào hệ số tỷ lệ
Học vẽ hình với phần mềm geogebra (t3)
Tiết 45
* Các công cụ liên quan đến đường tròn
1. Em đã biết gì về GeoGebra?
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
c) Giới thiêu các công cụ làm việc chính
* Các công cụ biến đổi hình học
Học vẽ hình với phần mềm geogebra (t3)
Tiết 45
* Các công cụ liên quan đến đường tròn
1. Em đã biết gì về GeoGebra?
2. Làm quen với phần mềm GeoGebra tiếng Việt
c) Giới thiêu các công cụ làm việc chính
* Các công cụ biến đổi hình học
Học vẽ hình với phần mềm geogebra (t3)
Tiết 45
Hướng dẫn:
Về nhà xem lại các phần đã học chuẩn bị tiết sau thực hành.
 
Gửi ý kiến