Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Huyền
Ngày gửi: 07h:38' 04-02-2010
Dung lượng: 4.1 MB
Số lượt tải: 614
Số lượt thích: 0 người
BÀI 30. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC
1. Giao thông vận tải :
? Dựa vào SGK, atlat Địa lý VN và sự hiểu biết …, hoàn thành phiếu học tập:
+ Nhóm 1: Đường bộ và đường sắt,-> hoàn thành phiếu học tập số 1.
+ Nhóm 2: Đường sông, đường biển,-> hoàn thành phiếu học tập số 2.
+ Nhóm 3: Đường hàng không, đường ống, ->hoàn hành phiếu học tập số 3.
T/G HT: 5 phút
Phiếu học tập số 1
Phiếu học tập số 3
Phiếu học tập số 2
Mở rộng và hiện đại hóa
Mạng lưới phủ kín các vùng
Phương tiện được nâng cao về số lượng và chất lượng
Khối lượng vận chuyển và luân chuyển tăng nhanh
- Tồn tại: mật độ và chất lượng đường còn thấp
QL 1A
Đường Hồ Chí Minh
QL 5, 6, 9,14….
Chiều dài trên 3100km
Trước 1991, PT chậm, chất lượng phục vụ còn hạn chế. Hiện nay đã được nâng cao
Khối lượng vận chuyển và luân chuyển ngày càng tăng
Đường B – N
Các tuyến khác:
+ HN – HP
+ HN – L Cai
+ HN - TN
Khối lương hàng hàng hoá vận chuyển của nước ta
phân theo ngành vận tải
(Đơn vị: nghìn tấn)
Xác định các tuyến đường ô tô và đường sắt trên bản đồ
Đường ô tô
Đường sắt
Khối lương hàng hàng hoá vận chuyển của nước ta
phân theo ngành vận tải
(Đơn vị: nghìn tấn)
Xác định các tuyến đường biển và đường sông trên bản đồ?
Khối lương hàng hàng hoá vận chuyển của nước ta
phân theo ngành vận tải
(Đơn vị: nghìn tấn)
Xác định các tuyến đường hàng không?
2. Thông tin liên lạc :
a. Bưu chính.
* Hiện nay:
- Ở nước ta, Bưu chính vẫn là ngành chủ yếu mang tính phục vụ, với mạng lưới rộng khắp trên toàn quốc.
- Kỹ thuật của ngành bưu chính đang còn lạc hậu, chưa đáp ứng tốt sự phát triển của đất nước và đời sống nhân dân.
* Trong giai đoạn tới:
- Ngành Bưu chính sẽ triển khai thêm các hoạt động mang tính kinh doanh để phù hợp với kinh tế thị trường.
- Áp dụng những tiến bộ về khoa học kỹ thuật để đẩy nhanh tốc độ phát triển.
b. Viễn thông.
- Ngành Viễn thông của nước ta có xuất phát điểm rất thấp nhưng phát triển với tốc độ nhanh vượt bậc.
- Ngành Viễn thông đã xác định đúng hướng là đón đầu các thành tựu kỹ thuạt hiện đại của thế giới.
- Mạng lưới Viễn thông ở nước ta tương đối đa dạng và không ngừng phát triển:
+ Mạng điện thoại.
+ Mạng phi thoại.
+ Mạng truyền dẫn.
Máy Fax
TELEX
TTLL trước đây
Trạm Vi Ba
Sự phát triển của ngành TTLL
Sự phát triển của ngành TTLL
Sự phát triển của ngành TTLL
 
Gửi ý kiến