Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 9. My favourite food and drink

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lâm Chơn (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:56' 04-02-2010
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 513
Số lượt thích: 0 người
Lao Bao No.2 Primary School
Teacher: Lam Chon
Huong Hoa Education & Training Department
ENGLISH - BOOK 2
* Warm up:
Wednesday, February 3rd 2010
* Vocabulary and M.S of Lesson 1.
* Vocabulary:
chicken
meat
milk
orange juice
* M.S of Lesson 1:
I like chicken.
It’s my favourite food.
I like orange juice.
It’s my favourite drink.
Unit 9:
Lesson 2:
My Favourite Food and Drink
A. 4, 5, 6
Wednesday, February 3rd 2010
1. Listen and check:A.4 - P.84
Unit 9:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Favourite Food and Drink
Wednesday, February 3rd 2010
1
2
a
b
a
b
1. Listen and check: A.4 - P.84
Unit 9:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Favourite Food and Drink
Wednesday, February 3rd 2010
January
favourite
fruit
juice
orange
large
2. Say it right: A.5 - P.84
/æ/
/æ/
/u:/
/u:/
/ʤ/
/ʤ/
1. Listen and check: A.4 - P.84
Unit 9:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Favourite Food and Drink
Wednesday, February 3rd 2010
1. I like ............ .
2. It’s my favourite ........ .
chicken
food
2. Say it right: A.5 - P.84
3. Let’s write: A.6 - P.85
4. Read aloud: A.7 - P.85
Unit 9:
Lesson 1:
A. 1, 2, 3
My Favourite Food and Drink
Wednesday, February 3rd 2010
I like fish .
It’s my favourite food .
I like milk .
It’s my favourite drink .
Fish and milk .
They’re my favourite food and drink .
Wednesday, February 3rd 2010
Homework:
* Learn the vocab, M.S and lessons of Section A by heart.
* Do the exercise 4, 5, 12 on P.72, 77-Workbook.
* Prepare “Unit 9.Lesson 3. B.1, 2, 3 ”
Thanks for Your Attendance !
Goodbye. See You Again.
No_avatar

bài này tôi thích lắm  Mỉm cười

No_avatar

em cung the !Mỉm cười

 

 
Gửi ý kiến