Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Ánh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:33' 05-02-2010
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 292
Số lượt thích: 0 người
ledinhan.@.Yahoo.com.vn
1
Bài dự thi ứng dụng CNTT
Kiểm tra bài cũ:
1.Tình hình nước ta sau Hiệp Định Giơ-ne-vơ như thế nào ? Nhiệm vụ mới ra sao?
-Thực hiện chuyển quân tập kết, chuyển giao khu vực như đã quy định.
-Đất nước bị chia cắt làm 2 miền:
+MB: Pháp rút quân và hoan toàn giải phóng.
+MN: Pháp rút quân, Mĩ nhảy vào thay chân và đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.
TRẢ LỜI
2. Công cuộc cải tạo quan hệ sản xuất và bước đầu phát triển kinh tế và văn hoá 1958-1960 ntn?

-Kinh tế:
+Nông nghiệp vào làm ăn tập thể.
+công nghiệp đến năm 1960 có 172 xí nghiệp quốc doanh và 500 xí nghiệp địa phương.
-Văn hoá-giáo dục.
+Năm 1960 thanh toán nạn xoá mù chữ cho người dưới 50 tuổi.
+Y tế tăng lên 11 lần so với năm 1955.
TRẢ LỜI
Kiểm tra bài cũ:
1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
-Ngay từ năm 1954 xác định kẻ thù chính là Mĩ -Diệm không chịu thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ.
-Nhiệm vụ của ta là đấu tranh chính trị hoà bình tiêu biểu là phong trào hoà bình(8/1954).
-Mĩ-Diệm đàn áp,phong trào của ta tiếp tục lên cao.
-Năm 1958-1959 Mĩ-Diệm tăng cường đàn áp cách mạng.
-Ta vừa đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang.
Bài 28(TT)
MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
b/ Chủ trương của ta:
a/ Hoàn cảnh:
2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
Bài 28(TT)
MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
-Mĩ-Diệm đàn áp, khủng bố tàn bạo.
-Mâu thuẩn trong xã hội miền Nam trở nên gay gắt.
Năm 1959 TW Đảng họp lần thứ 15 đã đề ra nhiệm vụ.
-Khởi nghĩa giành chính quyền.
-Kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.
-Phong trào nổ ra lẻ tẻ: Vĩnh Thạnh, Bắc Ái, Trà Bồng.
b/ Chủ trương của ta:
a/ Hoàn cảnh:
2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
Bài 28(TT)
MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
-Mĩ-Diệm đàn áp, khủng bố tàn bạo.
-Mâu thuẩn trong xã hội miền Nam trở nên gay gắt.
Năm 1959 TW Đảng họp lần thứ 15 đã đề ra nhiệm vụ.
-Khởi nghĩa giành chính quyền.
-Kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.
-Phong trào nổ ra lẻ tẻ: Vĩnh Thạnh, Bắc Ái, Trà Bồng.
c/ Diễn biến:
LƯỢC ĐỒ PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI
b/ Chủ trương của ta:
a/ Hoàn cảnh:
2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
Bài 28(TT)
MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
c/ Diễn biến:
- 17-1-1960 nổ ra đầu tiên huyện Mỏ Cày , tỉnh Bến Tre.
- Lan khắp Nam Bộ , Tây Nguyên và Trung Trung Bộ.
b/ Chủ trương của ta:
a/ Hoàn cảnh:
2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
Bài 28(TT)
MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
c/ Diễn biến:
-Phá vở từng mảng bộ máy cai trị và hệ thống kèm kẹp của địch.
-Thành lập Uỷ ban nhân dân tự quản.
d/ Kết quả:
b/ Chủ trương của ta:
a/ Hoàn cảnh:
2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
Bài 28(TT)
MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
c/ Diễn biến:
d/ Kết quả:
2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
Bài 28(TT)
MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
Bài 28(TT)
MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
d/ Kết quả:
-Giáng đòn nặng nề vào chính quyền thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.
-Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam từ thế gĩư gìn lực lượng sang thế tiến công địch.
-20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời
-Phá vở từng mảng bộ máy cai trị và hệ thống kèm kẹp của địch.
-Thành lập Uỷ ban nhân dân tự quản.
e/ Ý nghĩa
1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng ( 9/1960).
a/ Hoàn cảnh:
-Miền Bắc thắng lợi công cuộc cải tạo.
-Miền Nam thắng lợi phong trào “Đồng khởi.”
IV/ MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CNXH(1961-1965).
1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng ( 9/1960).
a/ Hoàn cảnh:
IV/ MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CNXH(1961-1965).
b/ Nội dung:
Thông qua báo cáo chính trị;
+Nhiệm vụ miền Bắc tiến hành cachs mạng XHCN.
+Miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ thống nhất đất nước.
- Bầu Ban chấp hành và Bộ chính trị của đảng do Hồ chí Minh làm chủ tịch và Lê Duẫn làm Bí thư thứ nhất.
-Đại hội đánh dấu một bứơc phát triển mới của cách mạng Việt nam.
-Đẩy mạnh cách mạng 2 miền đi lên.
c/ Ý nghiã:
1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng ( 9/1960).
IV/ MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CNXH(1961-1965).
2/ Miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm (1961-1965).
a. Mục tiêu thực hiện:
-Tạo dựng bước đầu cơ sử vật chất- kĩ thuật của CNXH.
-Tăng vốn đầu tư lên 3 lần.
b.Thành tựu:
c. Tác dụng:
-Hậu phương chi viện cho miền Nam.
-Làm thay đổi bộ mặt xã hội miền Bắc.
2. Hãy trình bày diễn biến phong trào Đồng Khởi 1960
-Giáng đòn nặng nề vào chính quyền thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.
-Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam từ thế gĩư gìn lực lượng sang thế tiến công địch.
-20/12/1960 Mạt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời
-Phá vở từng mảng bộ máy cai trị và hệ thống kèm kẹp của địch.
-Thành lập Uỷ ban nhân dân tự quản.
- 17-1-1960 nổ ra đầu tiên huyện Mỏ Cày , tỉnh Bến Tre.
- Lan khắp Nam Bộ , Tây Nguyên và Trung Trung Bộ.
1.Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về “Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ -Diệm,giữ gìn hoà bình” từ năm 1954-1959.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Đấu tranh chính trị
Chống khủng bố, đàn áp, chống “Tố cộng”, “Diệt cộng”
Dùng bạo lực, tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang
Dặn dò:
Học bài cũ theo câu hỏi SGK.
-Soạn trước bài mới: PHẦN CÒN LẠI CỦA BÀI 28.
Những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là gì?
Thế nào là chiến tranh đặc biệt? Mĩ đã làm gì tiến hành cuộc chiến tranh này?
Nhân dân miền Nam đã đấu tranh trên lĩnh vực chính trị và quân sự chống lại chiến tranh đặc biệt như thế nào ?
 
Gửi ý kiến