Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 10. Uỷ ban nhân dân xã (phường) em

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phương Thảo - Tuyên Hoá
Người gửi: Lương Phương Thảo
Ngày gửi: 20h:41' 05-02-2010
Dung lượng: 5.9 MB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng quý ban giám khảo về dự giờ thăm lớp 5B
PHÒNG GD&ĐT Tuyªn hãa
TRƯỜNG TIỂU HäC SỐ 1 ĐỒNG LÊ
Thứ ba, ngày 26 tháng 01 năm 2010
Đạo đức
Bài cũ
Vì sao em ph?i yu qu huong ?
Em s? lm gì d? th? hi?n tình yu qu huong ?
Uỷ ban nhân dân
thị trấn đồng lê
Uỷ ban nhân dân
xã thạch hoá
Thứ ba, ngày 26 tháng 01 năm 2010
Đạo đức
Uỷ ban nhân dân xã ( phường) em
Truyện
Đến Uỷ ban nhân dân phường
Theo em, Uỷ ban nhân dân phường, xã có vai trò như thế nào? Vì sao?
Mọi người cần có thái độ như thế nào đối với Uỷ ban nhân dân phường, xã ?
Uỷ ban nhân dân
thị trấn đồng lê
Thứ ba, ngày 26 tháng 01 năm 2010
Đạo đức
Uỷ ban nhân dân xã ( phường) em
Truyện
Đến Uỷ ban nhân dân phường
Uỷ ban nhân dân xã ( phường) luôn chăm sóc và bảo vệ
các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. Do đó,
mọi người đều phải tôn trọng và giúp đỡ Uỷ ban làm việc
Ghi nhớ
Bài tập 1: Trong những việc sau, việc nào cần đến Uỷ ban nhân dân xã (phường) để giải quyết?
Đăng kí tạm trú cho khách ở lại nhà qua đêm
b) CÊp giÊy khai sinh cho em bÐ.
c) Xác nhận hộ khẩu để đi học, đi làm,...
d) Tæ chøc c¸c ®ît tiªm v¸c – xin phßng bÖnh cho trÎ em.
đ) Tổ chức giúp đõ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
e) X©y dùng tr­êng häc, ®iÓm vui ch¬i cho trÎ em, tr¹m y tÕ,...
g) Mừng thọ người già.
h) Tæng vÖ sinh lµng xãm, phè ph­êng.
i) Tổ chức các hoạt động khuyến học ( khen thưởng học sinh giỏi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, ...)
U
B
N
D

P
TT
Thứ ba, ngày 26 tháng 01 năm 2010
Đạo đức
Uỷ ban nhân dân xã ( phường) em
Truyện
Đến Uỷ ban nhân dân phường
Uỷ ban nhân dân xã ( phường) luôn chăm sóc và bảo vệ
các quyền lợi của người dân, đặc biệt là trẻ em. Do đó,
mọi người đều phải tôn trọng và giúp đỡ Uỷ ban làm việc
Ghi nhớ
 
Gửi ý kiến