Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phí Thị Vân
Ngày gửi: 21h:36' 05-02-2010
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 414
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ LỚP 5A1
Trường Tiểu học Tân Phước
Giáo viên Phí Thị Vân
Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tìm nh?ng t? ng? theo các hàng:
-Löïc löôïng baûo veä traät töï, an toaøn giao thoâng.


+ Cảnh sát giao thông
-Hieän töôïng traùi ngöôïc vôùi traät töï, an toaøn giao
thoâng.

+Tai nạn giao thông, va chạm giao thông

- Nguyên nhân gây tai nạn giao thông.
+Vi phạm quy định về tốc độ, thiết bị kém an toàn, lấn chiếm lòng đường và vỉa hè.

:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
1. Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây:
Ch?ng nh?ng H?ng cham h?c mà b?n ?y cũng r?t cham làm.
:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét

- Chaúng nhöõng Hoàng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.
Thảo luận nhóm đôi
-Xác định bộ phận C - V trong mỗi vế câu
-Khoanh tròn cặp quan hệ từ nối các vế câu
Thời gian 2 phút
CN
CN
VN
VN
:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
2. Tìm thêm nh?ng c?p quan h? t? có th? n?i các v? câu có quan h? tang ti?n.
Chẳng những .mà.là cặp QHT nối 2 vế câu.
- Câu văn sử dụng cặp QHT chẳng những.mà .thể hiện QH tăng tiến.
:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
Thảo luận nhóm
Tìm thêm nh?ng c?p quan h? t? có th? n?i các v? câu có quan h? tang ti?n
Thời gian 2 phút.
I/nhận xét
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
- Ngoài cặp quan hệ từ chẳng những…. Mà còn… để nối các vế trong câu ghép chỉ quan hệ từ tăng tiến, còn có thể sử dụng các cặp QHT khác như: không những… mà…, không chỉ… mà…
- Ví dụ:
Không những Hồng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.
Hồng không chỉ chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.
- Thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến?
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
Chẳng những Hồng cham h?c mà b?n ?y còn r?t cham làm.
II. Ghi nhớ
D? th? hi?n quan h? tang ti?n gi?a các v? câu ghép, ta có th? n?i chúng b?ng m?t trong các c?p quan h? t?: không nh?ng.mà ., chẳng những. mà., không chỉ.mà.
CN
CN
VN
VN
:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
II.Ghi nhớ : D? th? hi?n quan h? tang ti?n gi?a cc v? cu ghp, ta cĩ th? n?i chng b?ng m?t trong cc c?p quan h? t?: khơng nh?ng.m cịn., khơng ch?. m cịn., khơng nh?ng.m., khơng ph?i ch?. m cịn.,
-ví dụ; không nhữngHoaviết chữ đẹp mà bạn ấy còn hát rất hay.
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
II. Ghi nhớ
III.Luyện tập :
Bài 1:
CN
CN
VN
VN

- Chaúng nhöõng Hoàng chăm học mà bạn ấy còn rất chăm làm.
:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
1. Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong mẩu chuyện sau:
III.Luyện tập :
Bài 1:
NGƯỜI LÁI XE ĐÃNG TRÍ
III/luyện tập
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
NGƯỜI LÁI XE ĐÃNG TRÍ
Một người đàn ông hốt hoảng gọi điện tới đồn coâng an:
-A lô! Xin các anh đến giúp tôi ngay! Tôi đang khóa cửa xe cẩn thận nhưng bọn trộm vẫn đột nhập vào xe của tôi. Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái mà chúng còn lấy luôn cả bàn đạp phanh. Thật không thể tưởng tượng nổi!
Lát sau, khi hai cảnh sát vừa được phái đi thì trực ban của đồn lại nhận được một cú điện thoại:
-Xin lỗi vì đã làm phiền các anh. Hóa ra tôi ngồi nhầm vào hàng ghế sau.
Theo báo Mực Tím
Bài 1:
Hoạt động cá nhân
-Tìm câu ghép
Phân tích cấu tạo của câu ghép
khoanh tròn cặp quan hệ từ nối
các vế câu

Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
III.Luyện tập :
Bài 1:
:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
1. Tìm và phân tích cấu tạo của câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến:
III.Luyện tập :
Bài 1:
Bọn bất lương ấy không chỉ ăn cắp tay lái
mà chúng
Câu ghép
CN
CN
còn lấy luôn cả bàn đạp phanh.
VN
VN
Đáp án đúng
:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
III.Luyện tập :

-Em hãy nêu về tính khôi hài của mẩu chuyện vui?


-Anh chàng lái xe đãng trí đến mức ngồi nhầm vào hàng ghế sau lại tưởng đang ngồi vào sau tay lái. Sau đó hốt hoảng báo công an xe bị bọn trộm đột nhập mới nhận ra rằng mình nhầm(^_^)
Bài 1:
Bài t?p 2:
- Tìm quan h? t? thích h?p v?i m?i ô tr?ng:
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
a) Tiếng cười …đem lại niềm vui cho mọi người … noù coøn laø một liều thuốc trường sinh.
b).hoa sen d?p . nó còn tu?ng trung cho s? thanh khi?t c?a tâm h?n Vi?t Nam.
c) Ngaøy nay, treân ñất nước ta,… coâng an laøm nhieäm vụ giữ gìn trật tự, an ninh … mỗi một người daân đều coù traùch nhiệm bảo vệ coâng cuộc xaây dựng hoøa bình.
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
Bài 2:
-
Thảo luận nhóm bàn
Tìm quan h? t? thích h?p v?i m?i ô tr?ng?

Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
b)Khoâng nhöõng hoa sen đẹp maø noù coøn tượng trưng cho sự thanh khiết của taâm hồn Việt Nam.
c) Ngày nay, trên đ?t nu?c ta, không chỉ công an làm nhiệm v? gi? gìn tr?t t?, an mà m?i m?t ngu?i dân d?u có trách nhi?m b?o v? công cu?c xây d?ng hòa bình.
Bài 2:
III.Luyện tập :
a) Ti?ng cu?i khôngchỉ dem l?i ni?m vui cho m?i ngu?i mà nó còn là m?t li?u thu?c tru?ng sinh.
KẾT QUẢ ĐÚNG
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
II. Ghi nhớ
D? th? hi?n quan h? tang ti?n gi?a các v? câu ghép, ta có th? n?i chúng b?ng m?t trong các c?p quan h? t?: không nh?ng.mà ., chẳng những. mà., không chỉ.mà.
III.Luyeän taäp
.Baøi 1
.Baøi 2
RUNG CHUÔNG VÀNG
THỨ NĂM NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 2010

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
RUNG CHUÔNG VÀNG
Tìm cặp quan hệ từ thể hiện quan hệ tăng tiến:
a) nếu. thì.
b) vì. nên.
c) hễ. thì.
d) Chẳng những. mà.
RUNG CHUÔNG VÀNG
2) Tìm câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến
a) Vì trời mưa to nên em bị ướt đồ.
b) Bạn hoa chẳng những học giỏi mà bạn ấy còn hát
rất hay.
c) Tuy trời mưa to nhưng em vẫn đi học đúng giờ.
Thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2010
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Nhận xét
II. Ghi nhớ
D? th? hi?n quan h? tang ti?n gi?a các v? câu ghép, ta có th? n?i chúng b?ng m?t trong các c?p quan h? t?: không nh?ng.mà ., chẳng những. mà., không chỉ.mà.
III.Luyeän taäp
.Baøi 1
.Baøi 2
No_avatarf

hay

 

 
Gửi ý kiến