Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bé Nhân
Ngày gửi: 22h:09' 31-01-2010
Dung lượng: 453.5 KB
Số lượt tải: 2059
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
NĂM HỌC 2007-2008
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
KIỂM TRA BÀI CŨ
So sánh hai giai đoạn của nhận thức ?
Cảm tính
Lí tính
Nhận thức đều bắt nguồn từ thực tiễn
Nhận thức đều bắt nguồn từ thực tiễn
Cảm tính là giai đoạn đầu của nhận thức
Là giai đoạn cao của nhận thức
Nhận thức sự vật trực tiếp,
Nhận thức gián tiếp sự vật
Nhận thức sự vật chưa sâu sắc
Nhận thức sâu sắc về bản chất sự vật
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
2/ Thực tiễn là gì ?
Những câu tục ngữ, ca dao sau đây muốn nói lên điều gì?
“Mấy đời bánh đúc có xương
“Nuôi lợn ăn cơm nằm
Nuôi tằm ăn cơm đứng”
Mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng”
“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”
“Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa”
Những kinh nghiệm được rút ra từ lao động, từ cuộc sống
Dựa vào cơ sở nào cha ông ta đúc kết những kinh nghiệm này thành câu tục ngữ, ca dao.
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 BÀI 7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
1/ Thực tiễn
Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
1/ Thực tiễn là gì ?
Em có nhận xét gì các hoạt động trong những bức tranh trên và cho biết chúng thuộc các hoạt động nào?
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
2/ Thực tiễn là gì ?
Hoạt động sản xuất
Hoạt động chính trị
Thực nghiệm khoa học
Thực tiễn là toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội.
Các hình thức hoạt động thực tiễn:
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
3/ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
a/ Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
b/ Thực tiễn động lực của nhận thức.
c/ Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
d/ Thực tiễn là tiêu cuẩn của chân lí.
2/ Thực tiễn là gì ?
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
3/ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
2/ Thực tiễn là gì ?
Thảo luận nhóm
Nhóm 2: Vì sao nói thực tiễn là động lực của nhận thức? Ví dụ chứng minh.
Nhóm 3: Vì sao nói thực tiễn là mục đích của nhận thức ? Ví dụ chứng minh.
Nhóm 4: Vì sao thực tiễn được coi là tiêu chuẩn chân lí ? Ví dụ chứng minh.
Nhóm 1: Vì sao nói thực tiễn là cơ sở của nhận thức ? Ví dụ chứng minh.
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
3/ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
a/ Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.
2/ Thực tiễn là gì ?
Mọi nhận thức của con người đều bắt nguồn từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.
Con người quan sát thời tiết từ đó có tri thức về thiên văn.
Từ sự đo đạt ruộng đất con người có tri thức về toán học.
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 BÀI 7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
3/ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
b/ Thực tiễn là động lực của nhận thức.
Thực tiễn đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ phương hướng cho nhận thức phát triển.
Thực dân pháp bóc lột nhân dân ta một cách dã man. Hàng triệu con người Việt Nam ta lúc bấy giờ bị chết đói. Thực tế đó đặt ra nhiệm vụ giải phóng áp bức nô lệ, đánh đuổi thực dân Pháp của dân tộc ta.
Cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước. Từ thực tế đó Đảng ta đã đổi mới đất nước chuyển sang cơ chế thị trường.
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 BÀI 7 THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
c/ Thực tiễn là mục đích của nhận thức.
Các tri thức khoa học chỉ có giá trị khi nó được vận dụng vào thực tiễn.
3/ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
Phát minh khoa học của con người được đưa vào hoạt động thực tiễn làm ra của cải vật chất cho xã hội.
Học sinh tiếp thu kiến thức khoa học của nhân loại để vận dụng nó vào thực tế cuộc sống.
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
3/ Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
2/ Thực tiễn là gì ?
d/ Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí.
Chỉ có đem những tri thức thu nhận được ra kiểm nghiệm qua thực tiễn mới thấy rõ đúng đắn hay sai sót.
Nhà bác học Gadilê phát hiện ra định luật sức cản của không khí
Bác Hồ đã chứng minh “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Thực tiễn là cơ sở của nhận thức, là động lực của nhận thức, là mục đích của nhận thức và là tiêu chuẩn để kiểm tra kết quả nhận thức.
Chân lí
Là những tri thức phù hợp với sự vật, hiện tượng mà nó phản ánh và được thực tiễn kiểm nghiệm.
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
BÀI 7
THỰC TIỄN VÀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN
CỦNG CỐ BÀI
Câu 1: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
a/ Chỉ cần học thức, nâng cao kiến thức trong sách vở, tài liệu là đủ.
b/ Lao động giỏi, có kĩ năng là đủ. Không cần suy nghĩ để nâng cao tri thức.
c/ Học phải đi đôi với hành. Lí luận gắn với thực tiễn.
Câu 2: Em hiểu thế nào là nguyên lí giáo dục: “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”.
Học không chỉ nhằm mục đích nắm được lý thuyết, mà điều quan trọng là phải tiếp thu được kiến thức của loài người thành nhận thức, kinh nghiệm, kỹ năng thái độ cho mình. Mặt khác học đi đôi với hành thì mới kiểm nghiệm được giá trị đích thực của tri thức.
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT TÂN HỒNG
VỀ NHÀ HỌC BÀI VÀ XEM TRƯỚC BÀI 8
“TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI”
No_avatar
bai giang hay nhung no don gian, khong cu the chi tiet
No_avatar

bai hay do. nhung van con don giang. nhung cau hoi goi mo nhieu nhung chua sat thuc te.

 

Avatar

mình cần ví dụ về nhận thức cảm tính và lí tính ??

Avatar

trơi: sao bai kho hieu quaLa hét

Avatar

sao ko thay lam bai tap nhỉ?Lưỡng lự

No_avatar

không hay lằm

 

 
Gửi ý kiến