Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 7. Kiều ở lầu Ngưng Bích

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Ngọc Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:25' 21-02-2010
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 655
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO CÔ VÀ CÁC BẠN
kIỀU Ở lẦU nGƯNG bÍCH
(Trích Truyện Kiều -Nguyễn Du)
Lớp chuyên Văn – Ngày 23 tháng 10 năm 2009
BÀI: KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều” -Nguyễn Du)
I/Đọc-Tìm hiểu chung:
1/ Vị trí : Nằm ở phần 2, gồm 22 câu (từ câu 1033- 1054).
2/ Đại ý : Tâm trạng đau khổ, buồn tủi của Kiều khi ở lầu Ngưng Bích.
3/Kết cấu đoạn trích: 3 đoạn

Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?
Bốn bề bát ngát xa trông Buồn trông ngọn nước mới sa,
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng, Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Tin sương luống những rày trông mai chờ. Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
Bên trời góc bể bơ vơ, ( Nguyễn Du – Truyện Kiều )
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.

BÀI: KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du)

I/Đọc-Tìm hiểu chung:
II/Phân tích:
1/Cảnh lầu Ngưng Bích:

1.Cảnh lầu Ngưng Bích : ( 6 câu đầu )
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
Bốn bề bát ngát xa trông
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng.

BÀI: KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều”-Nguyễn Du)
I/Đọc-Tìm hiểu chung:
II/Phân tích:
1/Cảnh lầu Ngưng Bích: ( 6 câu đầu )
*Cảnh:
-Non xa
-Trăng gần
ở chung
-Cát vàng
-Bụi hồng
bát ngát
* Cảnh đẹp, thoáng đãng nên thơ nhưng mênh mông, vắng lặng.

BÀI: KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều”-Nguyễn Du)
I/ Đọc-Tìm hiểu chung:
II/ Phân tích:
1./Cảnh lầu Ngưng Bích : (6 câu đầu )
*Tình:
mây sớm
đèn khuya
Bẽ bàng
Tâm trạng : chán nản, buồn tủi, cô đơn.
*Nghệ thuật:
Tả cảnh ngụ tình

BÀI: KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều”-Nguyễn Du)
I/Đọc-Tìm hiểu chung:
II/Phân tích:
1/Cảnh lầu Ngưng Bích: ( 6 câu đầu )

-Không gian : bốn bề bát ngát, cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia , cảnh vật hoang vắng, cô đơn, trơ trọi.
-Tâm trạng Kiều : nàng cảm thấy buồn bã, đau đớn trong lòng.
BÀI: KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du)

I/Đọc-Tìm hiểu chung:
II/Phân tích:
1/Cảnh lầu Ngưng Bích:
2/Nỗi lòng thương nhớ của Thúy Kiều:

2.Nỗi lòng thương nhớ của Thúy Kiều : ( 8 câu tiếp )
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng
Tin sương luống những rày trông mai chờ
Bên trời góc bể bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ ?
Sân Lai cách mấy nắng mưa
Có khi gốc tử đã vừa người ôm.
BÀI: KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều” – Nguyễn Du)

I/Đọc-Tìm hiểu chung:
II/Phân tích:
1/Cảnh lầu Ngưng Bích:
2/Nỗi lòng thương nhớ của Thúy Kiều:
a/Người yêu:

b/Cha mẹ:
BÀI : KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều”- Nguyễn Du )

I/Đọc-Tìm hiểu chung:
II Phân tích:
1/Cảnh lầu Ngưng Bích:
2/Nỗi lòng thương nhớ của Thúy Kiều:
a/Người yêu:
-Dưới nguyệt chén đồng
-Rày trông mai chờ
thề nguyền, hẹn ước.
chờ đợi tin tức của nàng.
-Bản thân:
“Tấm son”, “Không phai”
Đau đớn khi nhớ về Kim Trọng.
Một người tình chung thuỷ.
b/Cha mẹ:
-Tựa cửa hôm mai
-Quạt nồng ấp lạnh...
Sớm hôm mong chờ nàng.
Ai là người phụng dưỡng
cha mẹ .
-Xót xa, lo lắng.
-Một người con hiếu thảo.
-Một người vị tha.

BÀI : KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều”-Nguyễn Du)

I/Đọc-Tìm hiểu chung:
II/Phân tích:
1/Cảnh lầu Ngưng Bích:
2/Nỗi lòng thương nhớ của Thúy Kiều:
3/Nỗi buồn nhiều vẻ của Thúy Kiều:
3.Nỗi buồn nhiều vẻ của Thúy Kiều : ( 8 câu cuối )
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu ?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
3. Nỗi buồn nhiều vẻ của Thúy Kiều ( 8 câu cuối ) :
Cảnh Tình
Ki?u ? l?u Ngung Bích
(TríchTruy?n Ki?u-Nguy?n Du)
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
3, Nỗi buồn nhiều vẻ của Thúy Kiều :
_ Cánh buồm xa xa
_ Nỗi cô đơn, bơ vơ
Cảnh Tình
Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
3.Nỗi buồn nhiều vẻ của Thúy Kiều :
_ Cánh buồm …
_ Nỗi cô đơn, bơ vơ
_ Cánh hoa trôi…
_ Số phận lênh đênh, vùi dập, vô định
Cảnh Tình
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh
3. Nỗi buồn nhiều vẻ của Thúy Kiều :
_ Cánh buồm …
_ Nỗi cô đơn, bơ vơ
_ Cánh hoa trôi…
_ Số phận lênh đênh, vùi dập, vô định
_ Nội cỏ rầu rầu……
_ Cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, vô vọng
Cảnh Tình
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Am ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
3. Nỗi buồn nhiều vẻ của Thúy Kiều :
_ Cánh buồm xa xa…
_ Nỗi cô đơn, bơ vơ
_ Cánh hoa trôi…
_ Số phận lênh đênh, vùi dập, vô định
_ Nội cỏ rầu rầu……
_ Cuộc sống vô vị, tẻ nhạt, vô vọng
_ Tiếng sóng ầm ầm ..
_ Nỗi lo sợ hãi hùng
Cảnh Tình
_ Hình ảnh ẩn dụ, Điệp ngữ, Từ láy , Ngôn ngữ độc thoại nội tâm.
( Ngh? thu?t t? c?nh ng? tình đ?c s?c).
N?i bu?n b?t t?n.
BÀI : KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH
(Trích “Truyện Kiều”-Nguyễn Du)

I/Đọc-Tìm hiểu chung:
II/Phân tích:
1/Cảnh lầu Ngưng Bích:
2/Nỗi nhớ người yêu và cha mẹ:
3/Nỗi buồn nhiều vẻ của Thúy Kiều:
III/Tổng kết:
(SGK/96)

Ghi nh?
Ki?u ? l?u Ngung Bích là một trong những đoạn văn miêu tả nội tâm nhân vật thành công nhất trong Truyện Kiều, đặc biệt là bằng bút pháp tả cảnh ngụ tình. Đoạn thơ cho thấy cảnh ngộ cô đơn, buồn tủi và tấm lòng thủy chung, hiếu thảo của Thúy Kiều.
CHN THNH CM ON CC B?N D CH í L?NG NGHE
No_avatar

pro pro pro

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓