Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Duong Thành Chung
Người gửi: Dương Thành Chung
Ngày gửi: 15h:20' 26-02-2010
Dung lượng: 526.0 KB
Số lượt tải: 462
Số lượt thích: 0 người
Kiểm tra bài cũ :
? Ý nghia của giấc ngủ, biện pháp để có giấc ngủ sâu.
- Ngủ là quá trình ức chế của bộ não đảm bảo sự phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh.
- Biện pháp để có giấc ngủ tốt :
+ Cơ thể sảng khoái.
+ Chổ ngủ thuận tiện,sạch sẽ.
+ Không dùng chất kích thích trước khi ngủ.
? Tác hại các chất kích thích, gây nghiện. Biện pháp bảo vệ HTK ?
- Chất kích thích làm hoạt động của võ não bị rối loạn, trí nhớ kém, gây khó ngủ.
- Chất gây nghiện làm cơ thể suy yếu rƠ mắc bệnh , làm việc kém, suy yếu giống nòi, lây nhiểm HIV/AIDS.
- Tránh : sử dụng chất kích thích, gây nghiện.
Bài mới :
Chương X :
NỘI TIẾT
Tiết 58 :
Bài 55: GIễI THIEU CHUNG HE NOI TIET
I. ĐẶC ĐIỂM hƯ NỘI TIẾT :
Nghiên cứu thông tin ở mục I, trả lời :
? HƯ ni tit c nhng Ỉc iĨm gì ?
Điều hoà các quá trình sinh lí của cơ thể: Trao đổi chất,
chuyển hoá vật chất và năng lượng...
- Chất tiết tác động thông qua đường máu nên chậm nhưng kéo dài...
Chương X :
NỘI TIẾT
Tiết 58 :
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
I. ĐẶC ĐIỂM hƯ NỘI TIẾT :
?
Tuyeán noäi tieát saûn xuaát ra saûn phaåm theo ñöôøng maùu  caùc cô quan ñích ñieàu hoaø quaù trình sinh lyù cuûa cô theå.
II. PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT & NGOẠI TIẾT :
Nghiên cứu thông tin ở mục II, H55.1,2 ,3 :
Quan sát hình
? Sự khác biệt giữa tuyến nội tiết & ngoại tiết về đường đi của sản phẩm tiết ?
? Sản phẩm tiết gọi là gì ?
? Tuyến ngoại tiết : tiết ra chất tiết theo ống dẫn đến cơ quan tác động.
- Tuyến nội tiết : tiết chất tiết đổ vào máu đến cơ quan đích.
? Kể tên mt số tuyến mà em biết & cho biết chúng thuộc các loại tuyến nào ?
? Tuyến yên, tuyến giáp, cận giáp, sinh dục,.
? Gọi là hoocmon.
Hãy xác định các tuyến
nội tiết chính trên tranh?
Tuyến giáp, tuyến yên,
tuyến trên thận...
Chương X :
NỘI TIẾT
Tiết 58 :
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
I. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN NỘI TIẾT :
?
II. PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT & NGOẠI TIẾT :
- Tuyến nội tiết : chất tiết ngấm vào máu ? cơ quan đích.
- Tuyến ngoại tiết : chất tiết theo ống dẫn ? cơ quan tác động.
- Mt số tuyến vừa nội tiết vừa ngoại tiết.
- Sản phẩm tiết là hoocmon.
III. H OOCMON :
1. Tính chất của hoocmon :
Nghiên cứu thông tin ở mục III.1, trả lời :
? Hoocmon có những tính chất nào ?
? 1 loại hoocmon chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan.
- Hoocmon có hoạt tính sinh học cao.
- Hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài.
? Cho ví dụ chứng minh.
? Insulin do tuyến tuỵ tiết ra có tác dụng làm hạ đường huyết ? ảnh hưởng đến gan,.
? Dùng Insulin của động vật để chữa bệnh tiểu đường ở người ? hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài.
? Hoocmon tăng trưởng tiết nhiều làm tăng kích thước cơ thể, ít làm giảm chiều cao ? hoocmon có hoạt tính sinh học cao.
Chương X :
NỘI TIẾT
Tiết 58 :
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
I. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN NỘI TIẾT :
?
II. PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT & NGOẠI TIẾT :
III. HOOCMON :
1. Tính chất của hoocmon :
- 1 loại hoocmon chỉ ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 số cơ quan.
- Hoocmon có hoạt tính sinh học cao.
- Hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài.
2. Vai trò của hoocmon :
Nghiên cứu thông tin ở mục III.2, trả lời :
? Vai trò của hoocmon là gì ?
- Duy trì & ổn định mi trường trong.
- Điều hoà các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.
Chương X :
NỘI TIẾT
Tiết 58 :
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ NỘI TIẾT
I. ĐẶC ĐIỂM TUYẾN NỘI TIẾT :
?
II. PHÂN BIỆT TUYẾN NỘI TIẾT & NGOẠI TIẾT :
III. HOOCMON :
1. Tính chất của hoocmon :
2. Vai trò của hoocmon :
- Duy trì & ổn định môi trường trong.
- Điều hoà các quá trình sinh lý diễn ra bình thường.
Củng cố :
+ Em hãy xác định các tuyến nội tiết trên tranh bên
Khoanh tròn trước câu đúng :
1. Tuyến nào dưới đây là tuyến nội tiết ?
a. Tuyến vị. b. Tuyến giáp.
c. Tuyến ruột. d. Tuyến nước bọt.
2. Tuyến nào sau đây vừa nội tiết vừa ngoại tiết ?
a. Tuyến tuỵ. b. Tuyến mồ hôi.
c. Tuyến yên. d. Tuyến giáp.
3. Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết gọi là :
a. Enzim. b. Hormon.
c. Vitamin. d. Cả 3 đều sai.
4. Đặc tính của hoocmon là :
a. Tính đặc hiệu. b. Hoạt tính sinh học cao.
c. Không mang tính đặc trưng. d. Cả a,b,c.
Hướng dẫn HS tự học :
? Học bài, chuẩn bị bài.
? Nghiên cứu B56.1, H56.1,2,3.
 
Gửi ý kiến