Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 25. Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Minh Chuyên
Ngày gửi: 10h:12' 02-03-2010
Dung lượng: 246.5 KB
Số lượt tải: 253
Số lượt thích: 0 người

Giáo viên: Đỗ Văn Viên
Trường tiểu học Xuân Đài
Tháng 3 năm 2010
môn tiếng việt lớp 4
thiết kế bài giảng
Giáo viên thực hiện: Đỗ Văn Viên
Giáo viên trường TH Xuân Đài - Xuân Trường - Nam Định
LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì
1. KIỂM TRA BÀI CŨ
* Hãy xác định VN trong các câu kể Ai là gì?

- Tô Ngọc Vân là nghệ sĩ tài hoa.

- Hoa cúc là nàng tiên tóc vàng của mùa thu.


VN
VN
1. Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?
I - Nhận xét:
Đọc các câu sau:
a) Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương.
Hồ Chí Minh
b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
1. Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?
I - Nhận xét:
2. Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.
Đọc các câu sau:
a) Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương.
Hồ Chí Minh
b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Đọc các câu sau:
a) Ruộng rẫy là chiến trường
Cuốc cày là vũ khí
Nhà nông là chiến sĩ
Hậu phương thi đua với tiền phương.
Hồ Chí Minh
b) Kim Đồng và các bạn anh là những đội viên đầu tiên của Đội ta.
1. Trong các câu trên, những câu nào có dạng Ai là gì?
I - Nhận xét:
2. Xác định chủ ngữ trong những câu vừa tìm được.
3. Chủ ngữ trong các câu trên do những từ ngữ như thế nào tạo thành?
CN
CN
CN
CN
Ruộng rẫy
Cuốc cày
Nhà nông
Kim Đồng và các bạn anh
Danh từ
Cụm danh từ
Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
II. Ghi nhớ:
- Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.
- Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi Ai ? hoặc Con gì ? Cái gì ?
- Chủ ngữ thường do danh từ (hoặc cụm danh từ tạo thành.)
Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Thứ hai, ngày 1 tháng 2 năm 2010
Luyện từ và câu :
III. Luyện tập

Bài 1 ( trang 69)
Đọc các câu văn sau:
- Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
Hồ Chí Minh
- Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.
Xuân Diệu
a. Tìm câu kể Ai là gì?
b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.
Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
III. Luyện tập

Bài 1 ( trang 69)
§äc c¸c c©u v¨n sau:
Văn ho¸ nghệ thuật cũng lµ một mặt trận. Anh chị em lµ

chiến sĩ trªn mặt trận ấy.
Hå ChÝ Minh
Vừa buồn mµ lại vừa vui mới thực lµ nỗi niềm b«ng

phượng. Hoa phượng lµ hoa học trß.
Xu©n DiÖu
a. T×m c©u kÓ Ai lµ g× ?
b. X¸c ®Þnh chñ ng÷ cña c¸c c©u t×m ®­îc.
Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
CN
CN
CN
CN
Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
Chọn từ ngữ thích hợp ở cột A ghép với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ?
Bài 2: (trang 69)
Bạn Lan
Người
Cô giáo
Trẻ em
Là tương lai của đất nước
là người mẹ thứ hai của em
Là người Hà Nội
là vốn quý nhất
A
B
Thứ hai, ngày 1 tháng 2 năm 2010
Luyện từ và câu :
Đặt câu kể Ai là gì ? Với các từ ngữ sau làm chủ ngữ
Bài 3: (trang 70)
Bạn Bích Vân
Hà Nội
Dân tộc ta
…………
…………
…………
Thứ ba ngày 02 tháng 3 năm 2010
Luyện từ và câu:
Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?
là học sinh giỏi toán của lớp em.
là Thủ đô của nước ta.
là dân tộc anh hùng.
 
Gửi ý kiến