Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Hướng dẫn sử dụng Dotnetnuke

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Net
Người gửi: Nguyễn Hồ Hiếu
Ngày gửi: 15h:40' 05-03-2010
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 260
Số lượt thích: 0 người

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PORTAL

MỤC LỤC
1. HƯỚNG DẪN CƠ BẢN 3
1.1. Chuẩn bị nội dung đưa lên website 3
1.1.1. Dạng text : 3
1.1.2. Hình ảnh : 3
1.2. Thời gian làm việc 3
1.3. Chỉnh sửa , bỏ thông tin 4
2. TRANG CƠ BẢN 5
2.1.Tổng quan về trang 5
giúp: Làm thế nào để tạo được một trang? 5
dung: Hiển thị những gì trên trang? 5
mật: Ai có thể được nhìn thấy và thay đổi trang? 6
thức: Trang của bạn nhìn như thế nào? 6
2.2. Tạo một trang mới (cơ bản) 7
bước tạo trang 7
2.3. Tạo trang mới (nâng cao) 9
bắt đầu và ngày kết thúc 10
đường liên kết 10
2.4. Xóa trang 12
bước xóa trang 12
bước xóa trang trong Page settings 12
2.5. Phục hồi trang bị xóa 14
bước phục hồi lại trang 15
bước để xóa trang(vĩnh viễn) 15
bước để làm thùng rác trống 16
2.6. Phân quyền sử dụng trên trang 17
bước thực hiện: Chỉ dành cho người sử dụng có đăng ký 17
tin thêm 18
2.7. Di chuyển trang 19
bước để thiết lập trang. 19
bước thực hiện: trang trong Menu Admin 20
3. Module 22
3.1. Tổng quan về module 22
điều hướng: bạn đặt Module ở đâu? 22
dung: Module có những dạng nào? 23
bảo mật: Ai là người có thể nhìn thấy và thay đổi Module? 24
thức: module nhìn như thế nào? 24
3.2. Thêm module vào trang 25
a Module to a Page 25
bước thực hiện: chỉ đòi hỏi những bước này 26
By Step: Only the Required Steps 26
bước thực hiện: với tất cả các lựa chọn 26
3.3. Di chuyển module 29
bước thực hiện việc di chuyển module trong Module Actions Menu 29
bước để thực hiện việc di chuyển bằng Drag& Drop 30
bước để thực hiện việc di chuyển sang trang khác 31
3.4. Xóa module 32
bước thực hiện trong Module Actions Menu 32
bước thực hiện trong module setting page 32
3.5. Phục hồi module bị xóa 33
bước phục hồi module 34
bước xóa trang (vĩnh viễn) 35
bước để làm trống thùng rác 35
3.6. Phân quyền sử dụng module 36
bước thực hiện việc thiết lập Module Permissions 37
thông tin thêm 39
Information: 39
4. QUẢN LÝ SITE 40
4.1. Thay đổi skin website 40
bước thay đổi mặc định của skin 40
bước để thay đổi container mặc định 43
bước thay đổi skin/container cho trang đơn 44
4.2. Thay đổi logo của website bạn 46
bước thực hiện việc thay đổi logo của bạn 46
4.3. Quản lý người sử dụng website của bạn 48
bước thực hiện chọn dạng website đăng ký 49
bước để quản lý người sử dụng 50
4.4. Tải tập tin lên website của bạn 52
bước thực hiện tải tập tin lên với phần File Manager 52
5. CÁC MODULE THƯỜNG DÙNG 55
5.1. Sử dụng module Text/HTML 55
bước để soạn thảo văn bản(đơn giản) 55
5.2. Sử dụng module thông báo 56
bước để thêm thông báo mới 56
5.3. Dùng module liên kết 59
bước để thêm một đường liên kết mới 59
bước để hiển thị hộp lựa chọn 61
5.4. Sử dụng module tài liệu 63
bước để thêm module tài liệu 64
bước để hiệu chỉnh tài liệu 65
5.5. Dùng module sự kiện 67
bước để thêm sự kiện mới 67
bước để hiển thị lựa chọn 69
5.6. Dùng Module Contacts 72
bước để thêm một Module Contact mới 72
5.7. Cấu hình của Module Gallery 74
bước để định cấu hình của Gallery Settings 74
bước để thêm tập tin vào Gallery
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓