Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §2. Tổng của hai vectơ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:30' 14-10-2008
Dung lượng: 840.0 KB
Số lượt tải: 149
Số lượt thích: 0 người
Hai người cùng kéo một con thuyền, thỡ
Con thuy?n s? chuy?n d?ng theo hu?ng no?
Câu hỏi vào bài mới:
F1
F2
F
Hai người cùng kéo một con thuyền
với hai lực F1 và F2
Hai lực F1 và F2
Tạo nên hợp lực F
là tổng của F1 và F2
Làm thuyền chuyển động
Ta đã biết vectơ là gì và thế nào là 2 vectơ bằng nhau. Như vậy các vectơ không phải là những con số nhưng ta vẫn có thể cộng 2 vectơ với nhau để được tổng của chúng .Vậy thì tổng của chúng được xác định như thế nào ?
§2:
O
A
B
C
Ta tịnh tiến vật từ vị trí A đến vị trí C, nhưng cũng có thể tịnh tiến đến B rồi tiếp tục đến C.
A
B
C
a
b
a + b
Ví dụ 1:
Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Hãy viết vectơ AB dưới dạng tổng của 2 vectơ, 3 vectơ mà các điểm mút của chúng được lấy từ 5 điểm A, B, C, D, O.
O
A
B
C
D
A
B
C
E
D
Kiểm tra các tính chất của phép cộng bằng hình vẽ
2.Cho hình bình hành ABCD . K?t qu? no sau dõy l dỳng ?:
(a) AB + AC = DB + DC; (b) AB = DB + BC;

(c)AB + CB = CD + DA ; (d) AC + BD = 0

Dỏp án (b) đúng
Câu hỏi trắc nghiệm
Quy tắc 3 điểm
Quy tắc hình bình hành
M
N
P
O
A
B
C
Ví dụ 2:
Chứng minh bất đẳng thức sau:
Phần
Bài tập SGK
Phần Bài tập
Làm thêm
Sách
Bài tập
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Bài 11
Bài 12
Bài 13
Bài 6:
Bài 7:
Bài 8:
Cho 4 điểm M, N, P, Q. Chứng minh các đẳng thức sau:
Bài 9:
Các hệ thức sau đúng hay sai (với mọi vectơ a, b) ?
Bài 10:
Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Điền vào chỗ trống để được đẳng thức đúng :
Bi 11:
Cho hình bình hành ABCD với tâm O. Các khẳng định sau đây đúng hay sai ?
Bài 12:
Cho tam giác dều ABC nội tiếp đường tròn tâm O.
a) Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho
Bài 13 :
O
100N
100N
F1
F2
O
F2
F1
40N
30N
CỦNG CỐ VÀ HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Những điều cần nhớ:
1/ Định nghĩa về phép cộng vectơ ( không phụ thuộc vào việc chọn điểm A )
2/ Quy tắc 3 điểm và quy tắc hình bình hành.
3/ Tính chất của phép cộng vectơ.
4/ Một số ứng dụng của vectơ tổng
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 1:
Phát biểu nào sau đây là đúng :
a) Hai vectơ không bằng nhau thì có độ dài không bằng nhau
b) Hiệu của 2 vectơ có độ dài bằng nhau là vectơ - không
c) Tổng của 2 vectơ khác vectơ - không là 1 vectơ khác vectơ - không
d) Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ khác vectơ - không thì 2 vectơ đó cùng phương với nhau
Bài 2:
Cho hình chữ nhật ABCD, gọi O là giao điểm của AC và BD, phát biểu nào là đúng :
Bài 3:
Cho tam giác đều ABC cạnh a, trọng tâm G. Phát biểu nào là đúng :
Bài 4:
a) Vô số
b) 1 điểm
c) 2 điểm
d) Không có điểm nào
Bài 5:
Bài 6:
Cho tam giác ABC, trọng tâm là G. Phát biểu nào là đúng :
Bài 7:
Cho tam giác ABC. V? phía ngồi tam gic, ta v? cc hình bình hnh AB?, BCPQ, CARS. Ch?ng minh:
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10
Bài số 3:
Cho 3 vectơ a , b , c cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất 2 vectơ trong chúng có cùng phương.
Bài số 4:
Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi H là trực tâm tam giác ABC và B’ là điểm đối xứng của B qua tâm O. Hãy so sánh các vectơ AH và B’C’ , AB’ và HC
Bài số 5:
Chứng minh rằng với 2 vectơ không cùng phương a và b , ta có:
Bài số 6:
Cho tam giác OAB. Giả sử OA + OB = OM, OA – OB = ON. Khi nào điểm M nằm trên đường phân giác của góc AOB ? Khi nào điểm N nằm trên đường phân giác ngoài của góc AOB ?
Bài số 7:
Cho hình ngũ giác đều ABCDE tâm O. Chứng minh rằng :
OA + OB + OC + OD + OE = 0
Bài số 8:
Cho tam giác ABC. Gọi A’ là điểm đối xứng với A qua C, B’ là điểm đối xứng với C qua B, C’ là điểm đối xứng với A qua C. Chứng minh rằng với một điểm O bất kỳ, ta có:
OA + OB + OC = OA’ + OB’ + OC’
Bài số 10:
Cho n điểm trên mặt phẳng. Bạn An kí hiệu chúng là A1 , A2 , … , An . Bạn Bình kí hiệu chúng là B1 , B2 , … , Bn . Chứng minh rằng:
A1B1 + A2B2 + … + AnBn = 0
 
Gửi ý kiến