Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thể tích hình hộp chữ nhật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Đoàn Kim Long (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:56' 03-10-2008
Dung lượng: 918.5 KB
Số lượt tải: 870
Số lượt thích: 0 người
:
Kiểm tra bài cũ
Đúng ghi Đ sai ghi S:
0,42 m3 đọc là
a) Không phẩy bốn mươi hai mét khối
b) Không phẩy bốn trăm hai mươi mét khối
c) Bốn mươi hai phần trăm mét khối
d) Bốn mươi hai phần nghìn mét khối
Đ
Đ
S
S
Bài 2: Một cái thùng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 3 dm, chiều cao 4 dm. Người ta xếp các hộp hình lập phương có cạnh 1 dm vào thùng. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp để đầy thùng?

a) 36 hộp b) 60 hộp c) 64 hộp d) 80 hộp
Ví dụ :
Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 7cm, chiều rộng 4cm, chiều cao 5cm.
1cm3
7cm
5cm
4cm
Mỗi lớp có:
7 x 4 = 28(hình lập phương )
5 lớp có:
28 x 5 = 140 (hình lập phương 1cm3)
Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật là:
7 x 4 x 5 = 140(cm3 )
a
b
c
V = a x b x c
Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao ( cùng một đơn vị đo )
(a,b,c là ba kích thước của hình hộp chữ nhật)
Luyện tập:
Bài 1:Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c:
a) a = 5cm; b = 4cm; c = 9cm
b) a = 1,5m; b = 1,1m; c = 0,5m

a = dm; b = dm; c = dm
a) V = 5 x 4 x 9 = 180( cm3 )


b) V = 1,5 x 1,1 x 0,5 = 0,825 ( m3 )C)

Bài 2 :Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình dưới đây:
15cm
12cm
8cm
6cm
5cm
5cm
12cm
B
A
6cm
15 cm
?cm
8cm
5 cm
6 cm
8 cm
12 cm
Bài 3 :Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:
 
Gửi ý kiến