Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 7. Your house

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thành Nhật
Ngày gửi: 15h:45' 15-03-2010
Dung lượng: 14.0 MB
Số lượt tải: 1580
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO
CLASS 6/2
LET`S SING A SONG.
THE FARMER IN THE DELL
The farmer in the dell
The farmer in the dell
Hi-ho,The derry-o
The farmer in the dell
The farmer takes a wife
The farmer takes a wife
Hi-ho,The derry-o
The farmer takes a wife
The wife takes a child
The wife takes a child
Hi-ho,The derry-o
The wife takes a child
The child takes a dog
The child takes a dog
Hi-ho,The derry-o
The child takes a dog
The dog takes a cat
The dog takes a cat
Hi-ho,The derry-o
The dog takes a cat
The cat takes a rat
The cat takes a rat
Hi-ho,The derry-o
The cat takes a rat
The farmer in the dell
The farmer in the dell
Hi-ho,The derry-o
The farmer in the dell
The farmer takes a wife
The farmer takes a wife
Hi-ho,The derry-o
The farmer takes a wife
THE FARMER IN THE DELL
Playing game
Lucky supermarket
The end of the slide
12
6
3
9
GIMIKO
1
2
4
5
11
10
8
7
NEXT
Group 3
Group 4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Group 1
1
2
3
4
5
6
Group 2
1
2
3
4
5
6
NEXT
Group 1
1
2
3
4
5
6
Group 2
1
2
3
4
5
6
Group 3
1
2
3
4
5
6
Group 4
1
2
3
4
5
6
5
2
3
4
1
6
Key word
5
2
3
4
1
6
Key word
5
2
3
4
1
6
T
Key word
5
2
3
4
1
6
O
Key word
T
5
2
3
4
1
6
W
Key word
O
T
5
2
3
4
1
6
NEXT
Key word
W
O
T
N
EX: - Thu Dau Mot town
- Ben Luc town
TOWN
COUNTRY

UNIT 7 :
YOUR HOUSE

SECTION B: Town or country ?
(B1 & B2 )
Tuesday, November 10th 2009
UNIT 7 :YOUR HOUSE

Section B : Town or country ?
(B1 & B2)
New words:
- town (n)
- apartment (n)
- clinic (n)
- market (n)
- zoo (n)
- noisy (adj)

quiet (adj)
/zu:/
/’klInIk/
/taUn/
/ә`pa:rtmәnt/
/`ma:rkIt/
/`nƆIzI/
/`kwa Iәt/
1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
2/ Is it noisy or quiet in town ?
Tuesday, November 10th 2009
UNIT 7 :YOUR HOUSE

Section B : Town or country ?
(B1 & B2)
My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
2/ Is it noisy or quiet in town ?
1/ Are there paddy fields in town or in the country ?
2/ Is it noisy or quiet in town ?
Tuesday, November 10th 2009
UNIT 7 :YOUR HOUSE

Section B : Town or country ?
(B1 & B2)
- There are paddy fields in the country.
- It is noisy .
My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
Practice with a partner
b) Does he live in a house ?
c) Is it noisy ?
d) Does Chi live in town?
a) Does Ba live in town ?
f) Is it quiet ?
e) Are there any stores ?


Yes, he does./No,he doesn’t.
Yes, he does.
No,he doesn’t.
Yes, he does./No,he doesn’t.
Yes, it is./ No, it isn’t.
Yes, it is.
Yes, she does./No,she doesn’t.
No,she doesn’t.
Yes, there are./No, there aren’t.
No, there aren’t.
Yes, it is./ No, it isn’t.
Yes, it is.
My name’s Ba. I live in an apartment in town. Near the apartment there is a supermarket, a post office, a bank, a clinic, a market and a zoo. It’s very noisy here.
My name’s Chi. I live in a house in the country. There aren’t any stores here. There are trees and flowers, a river, a lake and paddy fields. It is very quiet. Here is a picture.
Match the details which are the main ideas :
Town
Country
- apartment
- supermarket
- post office
- bank
- market
- clinic
- zoo
- trees
- river
- flowers
- lake
- paddy fields
- noisy
- stores
- house
- quiet
1
2
3
4
7
5
6
9
8
Make a list of places :
In Town
In the country
1
9
8
5
4
7
6
3
2
Answer the questions :
1. Where does Ba live ?
2. What is there near his apartment ?
3. Is it noisy or quiet near his apartment ?
Read about Ba:
Ba lives in an apartment in town.
Near his apartment, there is a market.
It is very noisy.
Write sentences about Chi’s house :
Homework :
Learn the new words
Learn the new words by heart
1
Prepare part C : C1, C2 – Unit 7
3
Write sentences about your house
2
GOODBYE
see you later
No_avatar

no

No_avatar

ios

No_avatar

ioe.vn

No_avatar

vnn

Avatar

Oh so very full and very vivid pictures, funny text is also very clear.

 
Gửi ý kiến