Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Thế
Ngày gửi: 16h:33' 15-03-2010
Dung lượng: 217.5 KB
Số lượt tải: 230
Số lượt thích: 0 người
Bài 15
HỆ SỐ CÔNG SUẤT
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
HỆ SỐ CÔNG SUẤT
I. Công suất của mạch điện xoay chiều
1/ Biểu thức của công suất
2/ Điện năng tiêu thụ của mạch điện
II. Hệ số công suất
1/ Biểu thức của hệ số công suất
2/ Tầm quan trọng của hệ số công suất
3/ Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp
NỘI DUNG BÀI
Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
HỆ SỐ CÔNG SUẤT
I. Công suất của mạch điện xoay chiều
1/ Biểu thức của công suất
- Cho biết biểu thức tính công suất điện tiêu thụ trong mạch điện không đổi là gì?
I. Công suất của mạch điện xoay chiều
1/ Biểu thức của công suất
- Xét mạch điện xoay chiều như hình vẽ.
- Tại một thời điểm t, i trong mạch chạy theo 1 chiều nào đó
 Ta có thể xem tại thời điểm t, dòng điện trong mạch là dòng 1 chiều
Vậy công suất tiêu thụ trong mạch tại thời điểm t là gì?
p = ui
Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
HỆ SỐ CÔNG SUẤT
- Điện áp hai đầu mạch:
- Cường độ dòng điện tức thời trong mạch:
I. Công suất của mạch điện xoay chiều
1/ Biểu thức của công suất
- Công suất tức thời của mạch điện xoay chiều:
p = ui = 2UIcostcos(t+ )
= UI[cos + cos(2t+ )]
- Công suất điện tiêu thụ trung bình trong một chu kì:
P = UIcos?
Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
HỆ SỐ CÔNG SUẤT
(15.1)
- Nếu thời gian dùng điện t >> T, thì P cũng là công suất tiêu thụ điện trung bình của mạch trong thời gian đó (U, I không thay đổi).
Điện năng tiêu thụ trong mạch điện trong thời gian t:
W = P.t
2/ Điện năng tiêu thụ của mạch điện
(15.2)
II. Hệ số công suất
1/ Biểu thức của hệ số công suất
2/ Tầm quan trọng của hệ số công suất
- Các động cơ, máy khi vận hành ổn đinh, công suất trung bình được giữ không đổi và bằng:
P = UIcos? v?i cos? > 0
- Nếu cos nhỏ  Php sẽ lớn, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của công ty điện lực.
Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
HỆ SỐ CÔNG SUẤT
Vì cos có giá trị tuyệt đối không vượt quá 900 nên:
0 ≤ cos ≤ 1
Dòng điện
(r là điện trở trên đường dây tải)
Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
HỆ SỐ CÔNG SUẤT
cos
Mạch
1
0
?
0
?
3/ Tính hệ số công suất của mạch điện R, L, C nối tiếp
hay
- Công suất trung bình tiêu thụ trong mạch:
Bài 15: CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ CỦA MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
HỆ SỐ CÔNG SUẤT
- Vậy công suất tiêu thụ trong mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp bằng công suất tỏa nhiệt.
=>
 
Gửi ý kiến