Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Diện tích hình thoi

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Van Quang
Ngày gửi: 05h:06' 19-03-2010
Dung lượng: 731.0 KB
Số lượt tải: 454
Số lượt thích: 0 người
Môn Toán lớp Bốn
Giáo viên thực hiện: Phan Văn Quang
TRƯỜNG TIỂU HỌC
TT CỬA VIỆT
Tiết 134: Diện tích hình thoi.
www.themegallery.com
Company Name
Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi, hình nào là hình chữ nhật ?
Hình chữ nhật
Hình thoi
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình 5
Kiểm tra bài cũ:
www.themegallery.com
Company Name
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
D
B
C
n
m
D
A
A
B
C
Cho hình thoi ABCD có kích thước như sau:
Sử dụng miếng bìa hình thoi, kẻ hai đường chéo, dùng kéo cắt và ghép thành hình chữ nhật.


Hướng dẫn kẻ:
www.themegallery.com
Company Name
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
D
B
C
n
m
A
Cho hình thoi ABCD có kích thước như sau:


Hướng dẫn cắt:
Sử dụng miếng bìa hình thoi, kẻ hai đường chéo, dùng kéo cắt và ghép thành hình chữ nhật.
www.themegallery.com
Company Name
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
D
B
C
n
M
m
N
O
A
m
O
A
B
C
Ghép hình
Diện tích hình chữ nhật MNCA như thế nào so với diện tích hình thoi ABCD?
Diện tích hình chữ nhật MNCA bằng diện tích hình thoi ABCD.
Hãy sắp lại theo hình cũ để ghép hình.
www.themegallery.com
Company Name
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
D
B
C
n
M
m
N
O
A
m
O
A
B
C
Em hãy tính diện tích hình chữ nhật MNCA?
www.themegallery.com
Company Name
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
D
B
C
n
M
m
N
O
A
m
O
A
B
C
Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).
Hãy nêu công thức tính diện tích hình thoi?
Căn cứ vào n, m là độ dài hai đường chéo của hình thoi.
www.themegallery.com
Company Name
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
D
B
C
n
M
m
N
O
A
m
O
A
B
C
Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).
(S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)
www.themegallery.com
Company Name
1
Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết:
b) Hình thoi MNPQ, biết:
AC = 3 cm; BD = 4 cm
MP = 7 cm; NQ = 4 cm
Q
P
N
B
M
D
A
C
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
www.themegallery.com
Company Name
1
Tính diện tích của:
a) Hình thoi ABCD, biết:
AC = 3 cm; BD = 4 cm
B
D
A
C
Bài giải:
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
Diện tích hình thoi ABCD là:
Đáp số: 6 cm2
Hãy nêu cách tính diện tích hình thoi ?
www.themegallery.com
Company Name
1
Tính diện tích của:
b) Hình thoi MNPQ, biết:
MP = 7 cm; NQ = 4 cm
Q
P
N
M
Bài giải:
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
Diện tích hình thoi ABCD là:
Đáp số: 6 cm2
www.themegallery.com
Company Name
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
2
Tính diện tích hình thoi, biết:
a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm;
b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm;
Bài giải:
Hãy nêu lại cách tính diện tích hình thoi ?
a) Diện tích hình thoi là:
Đáp số: 50 dm2
Diện tích hình thoi là:
Đáp số: 300 dm2
b) Đổi 4m = 40 dm
www.themegallery.com
Company Name
3
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
D
B
C
2 cm
M
5 cm
N
A
Q
P
5 cm
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
2 cm
www.themegallery.com
Company Name
3
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
D
B
C
2 cm
M
5 cm
N
A
Q
P
5 cm
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
S
Đ
2 cm
www.themegallery.com
Company Name
3
Đúng ghi Đ, sai ghi S:
a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật.
D
B
C
2 cm
M
5 cm
N
A
Q
P
5 cm
Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.
S
Đ
2 cm
www.themegallery.com
Company Name
Hãy nêu công thức tính diện tích hình thoi
Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).
(S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)
Củng cố
www.themegallery.com
Company Name
Học thuộc công thức tính diện tích hình thoi và áp dụng để làm các bài tập buổi chiều.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM.
Tiết học đến đây đã kết thúc.
 
Gửi ý kiến