Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tuần 21. Câu kể Ai thế nào?

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguễn Văn Thuy
Ngày gửi: 22h:34' 19-03-2010
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 869
Số lượt thích: 3 người (Nguyễn Thị Dạ Thao, Lê Vũ, Hồ Thị Mỹ Hiền)
Giáo viên: Khúc Thị Trang
chào mừng các thầy cô giáo
& các em về dự hội giảng giáo viên giỏi năm học 2009-2010
Môn:Tiếng Việt lớp 4
Trường tiểu học thụy Việt
Đọc đoạn văn sau và tìm câu kể Ai làm gì?
Sáng nay, tổ em làm trực nhật lớp. Các bạn rất hăng say. Em cầm chổi quét lớp. Minh và Quang thì kê lại bàn ghế. Hương giặt giẻ lau, lau bàn ghế cô giáo và bảng đen. Loáng cái, lớp học đã sạch sẽ và gọn gàng.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
I. Kiểm tra bài cũ:
I. Kiểm tra bài cũ:
Đọc đoạn văn sau và tìm câu kể Ai làm gì?
Sáng nay, tổ em làm trực nhật lớp.
Các bạn rất hăng say.
Em cầm chổi quét lớp.
Minh và Quang thì kê lại bàn ghế.
Hương giặt giẻ lau, lau bàn ghế cô giáo và bảng đen.
Loáng cái, lớp học đã sạch sẽ và gọn gàng.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?
I - Nhận xét :
1. Đọc đoạn văn sau:
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(Theo Hữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
*Gạch chân dưới những từ chỉ tính chất, đặc điểm của sự vật ( người và vật ) trong đoạn văn trên.
I - Nhận xét :
1. Đọc đoạn văn sau:
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(Theo Hữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
*Gạch chân dưới những từ chỉ tính chất, đặc điểm của sự vật ( người và vật ) trong đoạn văn trên.
I - Nhận xét :
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(TheoHữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân:
Câu 1 : Bên đường, cây cối xanh um.
- Bên đường, cây cối thế nào?
Câu 4: Chúng thật hiền lành.
- Chúng thế nào?
Câu 6:Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.
- Anh thế nào?
- Nhà cửa thế nào?
Câu 2 : Nhà cửa thưa thớt dần.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?
I - Nhận xét :
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(TheoHữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân:
Câu 1 : Bên đường, cây cối xanh um.
- Bên đường, cây cối thế nào?
Câu 4: Chúng thật hiền lành.
- Chúng thế nào?
Câu 6:Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.
- Anh thế nào?
- Nhà cửa thế nào?
Câu 2 : Nhà cửa thưa thớt dần.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?
Từ , ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào chính là vị ngữ của câu.
I - Nhận xét :
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(TheoHữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
Đặt câu hỏi cho các từ gạch chân:
Câu 1 : Bên đường, cây cối xanh um.
- Bên đường, cây cối thế nào?
Câu 4: Chúng thật hiền lành.
- Chúng thế nào?
Câu 6:Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.
- Anh thế nào?
- Nhà cửa thế nào?
Câu 2 : Nhà cửa thưa thớt dần.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?
I - Nhận xét :
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(TheoHữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu ?
I - Nhận xét :
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(TheoHữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu ?
I - Nhận xét :
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(TheoHữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

Tìm những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu ?
I - Nhận xét :
Bên đường, cây cối xanh um. Nhà cửa thưa thớt dần. Đàn voi bước đi chậm rãi. Chúng thật hiền lành. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. Thỉnh thoảng, anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.
(TheoHữu Trị)
1
2
3
4
5
6
7
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

Đặt câu hỏi cho từ ngữ chỉ sự vật:
Câu 1 : Bên đường, cây cối xanh um.
- Bên đường, cái gì xanh um?
Câu 4: Chúng thật hiền lành.
- Con gì thật hiền lành?
Câu 6:Anh trẻ và thật khoẻ mạnh
- Ai trẻ và thật khoẻ mạnh?
- Cái gì thưa thớt dần?
Câu 2 : Nhà cửa thưa thớt dần.
Từ , ngữ trả lời cho câu hỏi Ai ( cái gì , con gì ) chính là chủ ngữ của câu.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét
Bên đường, cây cối xanh um.
Nhà cửa thưa thớt dần.
Anh trẻ và thật khỏe mạnh.
Xác định CN,VN trong các câu sau :
Chúng thật hiền lành.
Câu kể : Ai thế nào? gồm hai bộ phận chính :
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi : Ai ( cái gì , con gì )
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào?
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét
Câu kể : Ai thế nào? gồm hai bộ phận chính :
Chủ ngữ trả lời cho câu hỏi : Ai ( cái gì , con gì )
Vị ngữ trả lời cho câu hỏi: Thế nào?
II. Ghi nhớ :
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét
II. Ghi nhớ :
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét
II. Ghi nhớ :
IIi. luyện tập :
Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi:
Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường.
Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi.
Những đêm không ngủ, mẹ lại nghĩ về họ.
Anh Đức lầm lì, ít nói.
Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc chu đáo.
Căn nhà trống vắng.
a) Tìm câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn?
b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu vừa tìm được.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét
II. Ghi nhớ :
IIi. luyện tập :
Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường.
Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi.
Anh Đức lầm lì, ít nói.
Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc chu đáo.
Căn nhà trống vắng.
b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu vừa tìm được.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét
II. Ghi nhớ :
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét
II. Ghi nhớ :
IIi. luyện tập :
Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường.
Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi.
Anh Đức lầm lì, ít nói.
Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc chu đáo.
Căn nhà trống vắng.
b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu vừa tìm được.
Thứ hai ngày 11 tháng 01 năm 2010
Luyện từ và câu:
Câu kể Ai thế nào?

I. Nhận xét
II. Ghi nhớ :
Bài 2: Kể về các bạn trong tổ em, trong đó sử dụng một số câu kể kiểu Ai thế nào?
Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi:
Gợi ý:
Kể tên các thành viên trong tổ
Tính nết của từng bạn
Đặc điểm riêng của từng bạn.

xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em !
 
Gửi ý kiến