Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Phương Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 19-03-2010
Dung lượng: 15.3 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HIỆP ĐỨC
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI
Người thực hiện: Trần Thị Phương Mai
KIỂM TRA BÀI CŨ
Trong phong tro C?n Vuong, cu?c kh?i nghia no tiu bi?u nh?t? vì sao?
Kh?i nghia Huong Kh (1885 - 1895) l tiu bi?u nh?t. Vì:
+ Lnh d?o cu?c kh?i nghia l van thn yu nu?c.
+ Du?c t? ch?c tuong d?i ch?c ch?
+ Quy mơ r?ng l?n: Ho?t d?ng kh?p b?n t?nh linh ho?t.
+ Th?i gian t?n t?i lu di
+ Du?c dơng d?o nhn dn ?ng h?
+ Bu?c d?u cĩ s? lin l?c v?i cu?c kh?i nghia khc
+ Tính ch?t c li?t, ch?ng th?c dn Php xm lu?c
+ L?p nhi?u chi?n cơng
Tiết 42 – Bài 27
KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Căn cứ Yên Thế
YÊN THẾ
BẮC GIANG
Bài 27: Tiết 42. KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP
CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)
1. Căn cứ Yên Thế
Núi Tam Đảo
BẮC NINH
YÊN THẾ
THÁI NGUYÊN
VĨNH YÊN
Núi Cai Kinh
HÀ NỘI
LẠNG SƠN
Bài 27: Tiết 42. KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP
CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
I
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913
+ Yên Thế là vùng Trung du Bắc Bộ, nghĩa quân dựa vào địa hình hiểm trở và công sự giả chiến, có lối đánh linh hoạt gây cho địch tổn thất nặng nề.
Vì sao lnh d?o phong tro ch?n Yn Th? lm can c? khng chi?n?
+ Sau lưng là vùng thượng du núi non hiểm trở, giúp nghĩa quân có thể lẩn tránh các cuộc tấn công, vây hãm của địch.
+ Trước mặt là vùng đồng bằng Bắc Ninh, Bắc Giang rộng lớn, thuận lợi cho nhân dân tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.
1. Căn cứ yên Thế
- Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang
- Địa hình hiểm trở
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913
1. Căn cứ Yên Thế
2. Nguyờn nhõn
Đặc điểm con người Yên Thế?
Trình bày nguyên nhân nổ ra cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
- Dân cư: Dân ngụ cư
Pháp bình định Yên Thế
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
- Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang
- Địa hình: hiểm trở
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913)
Tại sao Yên Thế trở thành mục tiêu bình định của Pháp
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)
1. Căn cứ Yên Thế
2. Nguyờn nhõn
- Dân cư: ngụ cư
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
- Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang
- Địa hình: hiểm trở
Khởi nghĩa Yên Thế gồm mấy giai đoạn?
Chính sách bình định Yên Thế của thực dân Pháp
3. Diễn biến:
ba giai đoạn
Trao đổi cặp
Tìm hiểu diễn biến từng giai đoạn?
Lược đồ: Khởi nghĩa Yên Thế
2. Nguyên nhân
- Nhiều cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ, chưa có sự thống nhất.
3. Diễn biến
Hải Phòng
1884-1892
1884 –
1892
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
TỔNG TÀI
BÁ PHỨC
ĐỀ THUẬT
ĐỀ CHUNG
ĐỀ NẮM
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913
1. Căn cứ Yên Thế
ĐỀ THÁM
LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN
PHỒN XƯƠNG
BẮC GIANG
BẮC NINH
VĨNH YÊN
HỐ CHUỐI
Núi Cai Kinh
Núi Tam Đảo
CAO THƯỢNG
Giai đoạn 1893-1808
Giảng hòa lần thứ nhất (9/1894)
LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN
PHỒN XƯƠNG
BẮC GIANG
BẮC NINH
VĨNH YÊN
HỐ CHUỐI
Núi Cai Kinh
Núi Tam Đảo
CAO THƯỢNG
1894 - 1895
1897 - 1908
Giảng hòa lần thứ hai (12/1897)
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
2. Nguyên nhân
- Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở.
- Hai lần giảng hòa với Pháp.
3. Diễn biến
- Nhiều cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ, chưa có sự thống nhất.
Hoạt động của nghĩa quân ở Phồn Xương
1893
-1908
Hoàng Hoa Thám trong thời gian giảng hòa
1. Căn cứ Yên Thế
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913
Phan Bội Châu (1867-1940)
Phan Châu Trinh (1872-1926)
Những nhà yêu nước này đã từng tìm đến Yên Thế, bắt liên lạc với Đề Thám.
LẠNG SƠN
THÁI NGUYÊN
PHỒN XƯƠNG
BẮC GIANG
BẮC NINH
VĨNH YÊN
HỐ CHUỐI
Núi Cái Kinh
Núi Tam Đảo
CAO THƯỢNG
1908 - 1913
2. Nguyên nhân
3. Diễn biến
- Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở.
- Hai lần giảng hòa với Pháp.
1893
-1908
- Nhiều cuộc lẻ tẻ, chưa có sự thống nhất.
1909
-1913
Pháp tấn công quy mô lên
Yên Thế, lực lượng nghĩa
quân hao mòn và tan rã
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Căn Cứ Yên Thế
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)
Em biết gì về Hoàng Hoa Thám ?
BÁC HỒ NHẬN ĐỊNH:
“ NGƯỜI ANH HÙNG
DÂN TỘC ẤY
CÙNG MỘT SỐ ÍT
NGHĨA QUÂN CỦA ÔNG
ĐÃ CHIẾM LĨNH CẢ MỘT
TỈNH NHỎ VÀ ĐƯƠNG ĐẦU
VỚI THỰC DÂN PHÁP
TRONG NHIỀU NĂM “
(HCM toàn tập -Tập 1 trang 142)
Hoàng Hoa Thám còn
có tên gọi là Đề Thám
quân Pháp mệnh
danh ông là “ HÙM
THIÊNG YÊN THẾ”
Nhận xét cách đánh
của Đề Thám?
Thông minh sáng tạo sử dụng triệt để lối đánh du kích, chủ động tránh
mũi tấn công địch, chớp thời cơ tiêu diệt địch, cướp vũ khí, bắt cóc con tin, vừa sản xuất, vừa chiến đấu..)
Nhận xét về cuộc khởi nghĩa Yên Thế
+ Tính chất, nguyên nhân thất bại của
phong trào nông dân Yên Thế?
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
- Mang tính dân tộc, yêu nước.
Nguyên nhân thất bại: bó hẹp trong một địa phương, bị cô lập, lực lượng chênh lệch, bị Pháp và PK cấu kết, đàn áp. Do nông dân lãnh đạo trình độ thấp chưa đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến -> sự thất bại chứng tỏ sức mạnh to lớn của phong trào nông dân bị hạn chế vì chưa có giai cấp tiên tiến lãnh đạo)
2. Nguyên nhân
3. Diễn biến
- Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở.
- Hai lần giảng hòa với Pháp.
1893-1908
Nhiều hoạt lẻ tẻ, chưa có sự thống nhất.
1909-1913
Pháp tấn công quy mô lên Yên Thế, lực lượng nghĩa
quân hao mòn..
10/02/1913 Đề Thám bị sát hại. Phong trào tan rã
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Căn Cứ Yên Thế
- Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang
- Địa hình hiểm trở
- Dân cư: dân ngụ cư
Chính sách bình định Yên Thế của thực dân Pháp
* Tính chất: Mang tính dân tộc, yêu nước
I/ Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
Bà ba cẩn ( Vợ ba của Đề Thám) bị bắt
Bố vợ của Đề Thám bị bắt
II/ Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi
Vì sao phong trào chống Pháp miền núi nổ ra muộn hơn ở miền xuôi?
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
Nêu các phong trào tiêu biểu ở từng địa phương?
Tây Ninh
Thanh Húaá
Sơn La
Lai Châu
Quảng Ninh
Tây Nguyên
Hà Giang
Yên Bái
Lược đồ PT chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX
Tuyên Quang
Nghệ An
Quảng Trị
Kiên Giang
Nam K?
( Tây Ninh )
Mi?n Trung
(Tõy Thanh Húa )
Người Thượng, Khơ me, Xtriêng
Người Mường, người Thái
Tây Nguyên
Ê đê, Ba na
Tõy B?c
(L.Chõu,S.La,..)
Người Mường, người Thái,…
Vi?t B?c
(H Giang)
Người Mông.
Dụng B?c
(Dụng Tri?u
Múng Cỏi)
Người Dao, người Hoa
Hà Văn Mao (dân tộc Mường)
Cầm Bá Thước (dân tộc Thái)
Vùng Tây nguyên, Tù trưởng Nơ-trang Gư, Ama Con, Ama Gio-hao...kêu gọi nhân dân rào làng kháng chiến.
Đồng bào Thái ở Yên Bái, Sơn La, do Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành cầm đầu
Đồng bào Mông ở Hà Giang , do Hà Quốc Thượng đứng đầu, nổi dậy chống Pháp từ năm 1894-1896
Vùng Đông bắc Bắc Kì: Phong trào của người Dao, Hoa, tiêu biểu nhất là đội quân của Lưu Kì.
Lược đồ PT chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX
II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi.
Em có nhận xét gì về phong trào kháng chiến chống Pháp của đồng bào miền núi cuối TK XIX?.
Thời gian: Từ giữa thế kỉ XIX
Số lượng: nhiều
Thành phần tham gia: Các dân tộc miền núi
4. Phạm vi: Cả Nước
5. Lãnh đạo: Tù trưởng, thổ hào các dân tộc thiểu số miền núi
6. Hình thức: Khởi nghĩa vũ trang
.Sơn La
.Yên Bái
. Lai Châu
.Hà Giang
I/ Khởi nghĩa Yên Thế( 1884 - 1913)
II/ Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
- Phong trào ở miền núi diễn ra sôi nổi từ Bắc đến Nam, nhiều dân tộc tham gia.
II. Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi.
Kết quả: Thất bại
Ý nghĩa: Làm chậm lại quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp
Nguyên nhân thất bại:
Phong trào bị thực dân Pháp đán áp. Do thiếu giai cấp lãnh đạo tiên tiến, các thủ lĩnh người dân tộc trình độ giác ngộ còn thấp, đời sống khó khăn, dễ bị kẻ thù mua chuộc,lung lạc.
THẢO LUẬN NHÓM
+ Nhóm 1,3,5: Nêu kết quả, nguyên nhân thất bại và ý nghĩa phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi
+ Nhóm 2,4,6: So sánh cuộc khởi nghĩa Yên Thế với phong trào Cần Vương có điểm gì giống và khác nhau
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
I/ Khởi nghĩa Yên Thế( 1884 - 1913)
I/ Khởi nghĩa Yên Thế( 1884 - 1913)
II/ Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
- Phong trào ở miền núi diễn ra sôi nổi từ Bắc đến Nam, nhiều dân tộc tham gia.
- Kết quả: Thất bại
- Ý nghĩa: Làm chậm lại qúa trình xâm lược và bình định của Pháp
- Nguyên nhân
+ Thiếu giai cấp lãnh đạo tiên tiến
+ Sự đàn áp và mua chuộc dụ dỗ của thực dân Pháp
2. Nguyên nhân
3. Diễn biến
- Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở.
- Hai lần giảng hòa với Pháp.
1893-
1908
- Nhiều hoạt động lẻ tẻ, chưa có sự thống nhất.
1909-
1913
Pháp tấn công quy mô lên Yên Thế, lực lượng nghĩa
quân hao mòn tan rã
Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG
PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI CUỐI THẾ KỈ XIX
1. Căn Cứ Yên Thế
- Nằm ở phía Tây Bắc bắc tỉnh Bắc Giang
- Địa hình: hiểm trở
- Dân cư: Dân ngụ cư
Pháp bình định Yên Thế
* Tính chất: Mang tính dân tộc, yêu nước
II/ Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi
- Phong trào ở miền núi diễn ra sôi nổi từ Bắc đến Nam, nhiều dân tộc tham gia.
- Kết quả: Thất bại
- Ý nghĩa: Làm chậm lại qúa trình xâm lược và bình định của Pháp
- Nguyên nhân Thất bại
+ Thiếu giai cấp lãnh đạo tiên tiến
+ Sự đàn áp và mua chuộc dụ dỗ của thực dân Pháp
Khởi nghĩa nông dân Yên Thế
+ Gi?ng nhau:
- D?u th? hi?n tinh th?n yờu nu?c c?a nhõn dõn ta.
- Hỡnh th?c: D?u l kh?i nghia vu trang.
- K?t qu?: D?u b? th?c dõn Phỏp dn ỏp
+ Khỏc nhau:
Giúp vua cứu nước khôi phục chế độ phong kiến
Chống Pháp bảo bệ cuộc sống tự do
Văn thân, sỹ phu yêu nước
So sánh cuộc khởi nghĩa Yên Thế Với phong trào Cần Vương
Nông dân, ít chịu ảnh hưởng phong kiến, Họ là nông dân kiệt xuất, tài năng và uy tín
G
Ơ
H
H
T
Đ
G
N
Ơ
Ư
X
N
Ô
H
P

H
T
N
Ê
Y
H
O
À
M
Ă
N

A
O
H
G
N
N
R
U
N
M
Á
Đ
U
D
G
T
A
R
T
U
Â
Ư
V
N
C

N
Ô
N
G
N
Ô
N
G
D
N
Ô
N
G
N
D
N
Ô
N
G
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
CÂU 7
12
9
6
8
8
7
5
ĐÂY LÀ VÙNG ĐẤT NẰM Ở
PHÍA TÂY CỦA TỈNH BẮC GIANG
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
HÀNG DỌC
TRANH THỦ THỜI GIAN
HOÀ HOÃN . ĐỀ THÁM CHO KHAI
KHẨN ĐỒN ĐIỀN NẦY
THỦ LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA NGHĨA QUÂN
YÊN THẾ
NGƯỜI KẾ VỊ THỦ LĨNH NGHĨA QUÂN SAU KHI
ĐỀ NẮM MẤT
VÙNG ĐẤT MÀ THỰC DÂN PHÁP TIẾN HÀNH
BÌNH ĐỊNH MUỘN
MÀ KHÔNG PHẢI LÀ MIỀN NÚI
ĐỂ CHỐNG LẠI THỰC DÂN PHÁP
NHÂN DÂN YÊN THẾ DẤY LÊN PHONG TRÀO NẦY
KHỞI NGHĨA YÊN THẾ KHÔNG NẰM
TRONG PHONG TRÀO NẦY

Hu?ng d?n v? nh

1. Suu t?m nh?ng m?u chuy?n v? Hong Hoa Thỏm.
2. Nờu nh?n xột chung c?a em v? phong tro vu trang ch?ng Phỏp cu?i th? k? XIX
3. Chuẩn bị bài
Tìm hiểu truyền thống đấu tranh của địa bàn huyện Hiệp Đức

TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM !
 
Gửi ý kiến