Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương III. §13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Thị Hương Tuyết
Ngày gửi: 22h:53' 20-03-2010
Dung lượng: 815.5 KB
Số lượt tải: 861
Số lượt thích: 0 người
Chào mừng các thầy cô và các em học sinh lớp 6A2 đến với tiết học:
HỖN SỐ-SỐ THẬP PHÂN-PHẦN TRĂM
Cách viết đúng không?
Vấn đề :
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
Tiết 95:
Bài 13:
1. Hỗn số:
Phân số có thể viết dưới dạng hỗn số như sau:
+
=
3
1
7
4
=
thương
số dư
Phần nguyên
của
Phần phân số
của
Hỗn số
Vậy hỗn số gồm những phần nào?
1
3
4
1
3
4
1
1
1
(đọc là: một ba phần tư)
Số bị chia
Số chia
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
Tiết 95:
1. Hỗn số:
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số
Em hãy đọc hai hỗn số trên?
(đọc là bốn một phần tư)
(đọc là bốn một phần năm)
Ngược lại từ hỗn số viết về dạng phân số ta làm như thế nào?
- Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta làm như sau:
*Tử của phân số là: phần nguyên nhân với mẫu cộng tử
*Mẫu của phân số: Giữ nguyên mẫu
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
Tiết 95:
1. Hỗn số:
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số
;
;
Ta có:
. Nên
. Nên

?
=
-
=
-

?
Chú ý: Khi viết một phân số âm (hỗn số âm)dưới dạng hỗn số (phân số), ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu trừ trước kết quả.
Viết mẫu của các phân số sau dưới dạng 1 lũy thừa
Các phân số thập phân
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
Tiết 95:
1. Hỗn số:
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số
2. Số thập phân:
*Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.
*Phân số thập phân viết được dưới dạng số thập phân như sau:
* Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.
Các phân số thập phân
;
*Số thập phân gồm hai phần:
- Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

- Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy
*Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:
*Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân: 1,21; 0,07; -2,013
;
;
;
;

*Chú ý: 0,25 = ; 0,5 = ; 0,75 =

*Viết số thập phân dưới dạng phân số:

3,25=3+0,25=3+ =3+ =3


1,75=1+0,75=1+ = 1+ =1


3,4 = 3+0,4 = 3 + = 3+ =3


Vì : 3,25 = 3 nên -3,25= - 3


;
;
= 3%
= -67%
= 107%
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM
Tiết 95:
1. Hỗn số:
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số
2. Số thập phân:
3. Phần trăm:

3,7 =

6,3 =

0,34 =
?5: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu %:
Rất đúng
Trò chơi tiếp sức
HỖN SỐ
PHÂN SỐ
SỐ THẬP PHÂN
KÍ HIỆU %
30
20
10
325%
1,7
3,25
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
KÍ HIỆU %
1,7%
* Đổi hỗn số ra phân số ta đặt phép tính chia và viết như sau:
- Phần nguyên là thương của phép chia
- Tử trong phần phân số là dư của phép chia
- Mẫu trong phần phân số là số chia của phép chia


* Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta làm như sau:
- Tử của phân số là: phần nguyên nhân với mẫu cộng tử
- Mẫu của phân số: Giữ nguyên mẫu
*Viết một phân số âm dưới dạng hỗn số: ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu trừ trước kết quả
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số
Bài tập tại lớp: Học sinh làm bài 94 và 95 trang 46 SGK
Bài 94/46 sgk
Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:

Bài 95/46 sgk
Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

Bài tập về nhà:Bài 96; 97; 98 /SGK
HDVN : Bài 97/SGK:
Đổi ra mét (viết kết quả dưới dạng phân số thập phân rồi dưới dạng số thập phân): 3dm; 85cm; 52mm.
( Chú ý: m  dm  cm  mm )
Bài 99 –SGK
Cách tính nhanh hơn
Trò chơi tiếp sức
KÍ HIỆU %
 
Gửi ý kiến