Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 31. Con chó Bấc

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:11' 23-03-2010
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 1292
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Mai Anh)
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN
Chào quý thầy,cô về dự tiết học Ngữ văn lớp 9
"AI MÀ TÀI THẾ "
KHỞI ĐỘNG
CÂU 1
Ai là tác giả của tác phẩm "Chiếc lá cuối cùng".
O-hen-ri
Mô-li-e
Lỗ Tấn
M.Goóc-ki
CÂU 2
O-hen-ri là nhà văn nước nào?
Pháp
Anh

Trung Quốc
CON CHÓ BẤC
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
Giaéc Laân-ñôn (1876-1916) laø buùt
danh cuûa Gioân Gri-phít Laân-ñôn,
laø nhaø vaên Mó, sinh ôû Xan Phran
-xi-xcoâ. OÂng ñaõ töøng traûi qua thôøi
thô aáu vaát vaû, töøng phaûi laøm nhieàu ngheà ñeå sinh soáng. OÂng sôùm tieáp caän vôùi tö töôûng chuû nghóa xaõ hoäi.
Thôøi kì saùng taùc nôû roä cuûa oâng laø ñaàu theá kæ XX.
Em hãy nêu vài nét về tác giả ?
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh nào?
Tiếng gọi nơi hoang dã sáng tác năm 1903, là tiểu thuyết ra mắt bạn đọc sau khi ông phải theo những người tìm vàng đến miền Clân-đai-cơ ở Ca-na-đa trở về.
Con chó Bấc trích tiểu thuyết này, đầu đề là do người soạn sách đặt.
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục
Dựa vào phần chuẩn bị ở nhà,em hãy nêu bố cục của văn bản ?
1. "Tình yêu thương.mới khơi
dậy lên được" Mở đầu.
2. "Con người này.nói đấy" Tình cảm của Thoóc- tơn đối với Bấc.
3. "Bấc có cái tài.chó hoang" Tình cảm của Bấc đối với chủ.
Chia làm ba phần .
Căn cứ vào độ dài của mỗi phần,em thử nêu ý đồ của tác giả ?
Nhà văn muốn nói đến tình cảm của Bấc đối với chủ trong văn bản này.
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc được thể hiện qua các chi tiết nào ?
Các chi tiết sau:
Anh đối xử với chúng như là con cái vậy.
Chào hỏi thân mật hoặc nói lời vui vẻ và ngồi xuống trò chuyện với chúng.
Anh có thói quen dùng hai bàn tay túm chặt lấy đầu Bấc rồi dựa đầu anh vào đầu nó hoặc lắc nó đẩy tới đẩy lui.
Thoóc-tơn kêu lên, trân trọng "Trời đất!Đằng ấy biết nói đấy!"
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
Vì :
Mục đích của nhà văn muốn làm sáng tỏ những tình cảm của con Bấc đối với Thoóc-tơn.
Tại sao nhà văn lại dành một đoạn để nói tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc ?
Qua các chi tiết đó em thấy tình cảm của Thoóc-tơn dành cho Bấc như thế nào ?
Thoóc- tơn không xem Bấc la một con chó ,mà là người hẳn hoi,là đồng loại với anh,là con cái,là bạn bè anh.
Anh là một ông chủ lí tưởng.
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
2 Tình cảm của Bấc đ?i với Thoóc-tơn.
Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-tơn th? hi?n qua nh?ng chi tiết nào ?
Nó thường hay ha miệng ra cắn lấy bàn tay Thoóc-tơn rồi ép răng xuống mạnh đến nổi vết răng hằn vào da thịt.
Nó thường nằm phục ở chânThoóc-tơn hàng giờ,mắt háo hức,tỉnh táo ngước nhìn lên mặt anh,chăm chú xem xét,hết sức tâm theo dõi.
Nó có lúc nằm xa hơn,về một bên hoặc đằng sau anh,quan sát hình dáng và từng cư động của thân thể anh.
Các chi tiết sau:
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
2. Tình cảm của Bấc đ?i với Thoóc-tơn.
Theo em tình cảm của Bấc dành cho Thoóc-tơn như thế nào?
Đối với Thoóc-tơn, Bấc yêu
thương sôi nổi, nồng cháy, yêu
thương đến mức tôn thờ.
Vì sao mà Bấc có tình cảm đặt Biệt với Thoóc-tơn như vậy?
Thoóc-tơn khác với các ông chủ khác là:
Họ chăm sóc chó là nghĩa vụ và vì lợi ích kinh doanh. Hơn nữa Bấc đa qua tay các ông chủ độc ác.
Với Thoóc-tơn nó mới cảm nhận tình cảm đặc biệt đó
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã) - Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
2 Tình cảm của Bấc đ?i với Thoóc-tơn.
Đối với Thoóc-tơn, Bấc yêu
thương sôi nổi,nồng cháy,yêu
thương đến mức tôn thờ.
Em hãy nhận xét năng lực quan sát của tác giả ?
Tác giả quan sát rất tỉ mỉ và nhận xét rất tinh tế.Chứng tỏ trí tưởng tượng của tác giả rất tuyệt vời.
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
2 Tình cảm của Bấc đ?i với Thoóc-tơn.
Đối với Thooc-tơn, Bấc yêu thương sôi nổi,nồng cháy, yêu thương đến mức tôn thờ.
Trí tưởng tượng của tác giả thể hiện qua các yếu tố nào?
Qua tâm hồn của Bấc
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
2. Tình cảm của Bấc đ?i với Thoóc-tơn.
Tâm hồn Bấc thể hiện qua các yếu tố nào ?
Bấc dường như biết suy nghĩ: Trước kia nó chưa một tình thương yêu như vậy. Bấc thấy không có gì vui sướng bằng cái ôm ghì mạnh mẽ ấy. Nó tưởng chừng như quả tim mình nổ tung ra khỏi cơ thể. Bấc không muốn rời Thoóc-tơn một bước .
Bấc còn biết lo sợ : Việc thay thầy đổi chủ xoành xoạch.làm nảy sinh trong lòng nó nổi lo sợ .Nó sợ Thoóc-tơn cũng biến khỏi cuộc đời nó.
Baác coøn naèm mô nöõa: Ngay caû ban ñeâm, trong giaác mô,noù cuõng bò noåi lo sôï naøy aùm aûnh…
Đối với Thoóc-tơn, Bấc yêu
thương sôi nổi,nồng cháy,yêu
thương đến mức tôn thờ.
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
2. Tình cảm của Bấc đ?i với Thoóc-tơn.
IV. Tổng kết:
Thành công trong việc biểu hiện biểu hiện tình cảm của Bấc đối với chu, tác giả đã sử dụng những yếu tố nghệ thuật nào ?
Nghệ thuật :
Những nhận xét tinh tế kết hợp
yếu tố tưởng tượng tuyệt vời.
Thông qua đoạn trích,
em hiểu gì về tác gia ?
Nội dung:
Lòng thương yêu loài vật của Thoóc-tơn và của nhà văn.
Tiết 156 -Bài 31: Văn bản CON CHÓ BẤC
(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)- Giắc Lơn-đơn
1.Tác giả:
I.Tác giả, tác phẩm:
2.Tác phẩm:
II.Đọc và chia bố cục:
III.Phân tích:
1.Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.
2 Tình cảm của Bấc đ?i với Thoóc-tơn.
3.Những biểu hiện tình cảm của Bấc.
IV. Tổng kết:
V. Vận dụng:
Qua văn bản Giăc Lân- Đơn muốn gởi đến chúng ta những thông điệp gì?
Tình thương yêu loài vật.
Con vật còn biết sống có tình huống chi là con người.
No_avatar

co oi giup em bai van day chut . em hay viet mot doan van ve de tai tu chon co su dung phep lien ket cau va thanh phan biet lap

 

No_avatar

hay thank nhju

Avatar

cái đề của bạn lê mỹ huệ dễ thế mà ko làm đc

No_avatar

hay

No_avatar

kha day du, cam on co.

 
Gửi ý kiến