Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 13. Giúp đỡ người khuyết tật

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Duyên
Người gửi: Trần Thị Thu Hằng (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:12' 28-03-2010
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 1223
Số lượt thích: 0 người
hongthanh0874.violet.vn
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô về dự giờ
Đạo đức lớp 2
Người dạy : Nguyễn Thị Duyên
hongthanh0874.violet.vn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bạn cần làm gì khi đến nhà người khác ?
hongthanh0874.violet.vn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Vì sao cần c­ xö lịch sự khi đến nhà người khác ?
hongthanh0874.violet.vn
hongthanh0874.violet.vn
Kể chuyện: cõng bạn đi học
hongthanh0874.violet.vn
Kể chuyện: cõng bạn đi học
hongthanh0874.violet.vn
hongthanh0874.violet.vn
hongthanh0874.violet.vn
Nh÷ng ng­êi nh­ thÕ nµo gäi lµ ng­êi khuyÕt tËt?
Ng­êi khuyÕt tËt lµ nh÷ng ng­êi mµ c¬ thÓ, trÝ tuÖ cã phÇn thiÕu hôt.
hongthanh0874.violet.vn
Ng­êi khuyÕt tËt lµ nh÷ng ng­êi mµ c¬ thÓ, trÝ tuÖ cã phÇn thiÕu hôt. Hä yÕu ®uèi vµ chÞu nhiÒu thiÖt thßi trong cuéc sèng nªn chóng ta cÇn ph¶i gióp ®ì hä.
hongthanh0874.violet.vn
Kể chuyện: cõng bạn đi học
hongthanh0874.violet.vn
Ng­êi khuyÕt tËt lµ nh÷ng ng­êi mµ c¬ thÓ, trÝ tuÖ cã phÇn thiÕu hôt. Hä yÕu ®uèi vµ chÞu nhiÒu thiÖt thßi trong cuéc sèng nªn chóng ta cÇn ph¶i gióp ®ì hä.
hongthanh0874.violet.vn
Thảo luận nhóm 4
Tìm những việc nên làm và không nên làm đối với ngu?i khuy?t t?t ?
Nêu những việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật ?
Đẩy xe lăn giúp người khuyết tật chân.
Dẫn người mù qua đường.
Vui chơi cùng bạn bị câm điếc.
Mang, xách đồ hộ người bị liệt tay.
Quyên góp ủng hộ nạn nhân bị chất độc màu da cam…..
Nh?ng vi?c nên làm
D?y xe lan giúp ngu?i khuy?t t?t chân.
D?n ngu?i mù qua du?ng.
Vui choi cùng b?n b? câm di?c.
Mang, xách d? h? ngu?i b? li?t tay.
Quyên góp ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam
Nh?ng vi?c nên làm
Trêu chọc người khuyết tật.
Chế giễu người khuyết tật.
Xa lánh người khuyết tật.
hongthanh0874.violet.vn
hongthanh0874.violet.vn
hongthanh0874.violet.vn
hongthanh0874.violet.vn
Ng­êi khuyÕt tËt lµ nh÷ng ng­êi mµ c¬ thÓ, trÝ tuÖ cã phÇn thiÕu hôt. Hä yÕu ®uèi vµ chÞu nhiÒu thiÖt thßi trong cuéc sèng nªn chóng ta cÇn ph¶i gióp ®ì hä.
hongthanh0874.violet.vn
Bày tỏ ý kiến
Giúp đỡ người khuyết tật là việc mọi người nên làm.
Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật là thương binh.
Phân biệt đối xử với bạn bị khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em.
Giúp đỡ người khuyết tật là góp phần làm bớt đi những khó khăn, thiệt thòi của họ.
hongthanh0874.violet.vn
Người khuyết tật là những người chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi, họ thường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta cần làm những việc phù hợp với khả năng để giúp đỡ họ.
Kết luận
hongthanh0874.violet.vn
Sưu tầm những tư liệu ( bài hát, bài thơ, câu chuyện, tấm gương, tranh ảnh…) về chủ đề giúp đỡ người khuyết tật.
Dặn dò
No_avatarf

ko hieu gi her a!!!!!!!Lưỡng lự

 
Gửi ý kiến