Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Sơ cấp lý luận ctrị-Bài 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Thành
Ngày gửi: 16h:34' 29-03-2010
Dung lượng: 129.3 KB
Số lượt tải: 597
Số lượt thích: 0 người

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
---*---

LỊCH SỬ VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG
CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TÀI LIỆU TẬP HUẤN
CHƯƠNG TRÌNH SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
(LÀM ĐIỂM)

HÀ NỘI – 2009


MỤC LỤC
Bài 1
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (5 tiết)
I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
2. Bối cảnh trong nước
II. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
1. Hội nghị thành lập Đảng
2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
3. Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị dầu tiên của Đảng
III. CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Đại hội đại biểu lần thứ nhất (28 đến 31-3-1935)
2. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai (11 đến 19-02-1951)
3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba (05 đến 10-9-1960)
4. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tư (14 đến 20-12-1976)
5. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm (27 đến 31-3-1982)
6. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ sáu (15 đến 18-12-1986)
7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ bảy ( 24 đến 27-6-1991)
8. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ tám (28-6 đến 01-7-1996)
9. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ chín (19 đến 22-4-2001)
10. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mười (18 đến 25-4-2006)
Bài 2
ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, GIÀNH CHÍNH QUYỀN VỀ TAY NHÂN DÂN (5 tiết)
I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939
1. Trong những năm 1930 -1935
2. Trong những năm 1936 -1939
II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945
1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng
2. Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền
Bài 3
ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC, BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP DÂN TỘC (5 tiết)
I. ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946)
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954)
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
II. ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, THỰC HIỆN THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954-1975)
1. Đường lối cách mạng của Đảng trong giai đoạn 1954-1964
2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong giai đoạn 1965 - 1975
3. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
Bài 4
ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓA (5 tiết)
I. CÔNG NGHIỆP HOÁ THỜI KỲ TRƯỚC ĐỔI MỚI
1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá
2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
II. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ THỜI KỲ ĐỔI MỚI
1. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hoá
2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hóa
3. Nội dung và định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức
4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
Bài 5
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHU NGHĨA (5 tiết)
I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
1. Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới
2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới
II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA
1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản
2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân
Bài 6
ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG HỆ THỐNG
No_avatar

Cám ơn Thầy Thành nhé. Gặp được tài liệu này mừng lắm

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓