MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Tất nhiên tự làm
  Người gửi: Nguyễn Toàn
  Ngày gửi: 08h:01' 30-03-2010
  Dung lượng: 614.0 KB
  Số lượt tải: 1753
  Số lượt thích: 0 người
  hoá học 10
  Nhiệt liệt Chào mừng các thầy cô giáo
  về dự giờ - thăm lớp
  giáo viên: Nguyễn công toàn
  Trường THPT phụ dực
  Sở giáo dục-đào tạo thái bình
  trường thpt phụ dực
  Phản ứng
  nhanh?
  Phản ứng chậm?
  Các phản ứng xảy ra nhanh chậm khác nhau. Để đánh giá mức độ nhanh chậm của phản ứng hóa học người ta dùng đại lượng tốc độ phản ứng hóa học.
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  MỤC TIÊU BÀI HỌC
  I – BIẾT ĐƯỢC KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  II – HIỂU ĐƯỢC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  1. Ảnh hưởng của nồng độ
  2. Ảnh hưởng của áp suất
  3. Ảnh hưởng của nhiệt độ
  4. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt
  5. Ảnh hưởng của chất xúc tác
  III – BIẾT ĐƯỢC MỘT SỐ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  1. Thí nghiệm
  Phương trình phản ứng
  BaCl2 + H2SO4 ? BaSO4? + 2HCl (1)
  Na2S2O3 + H2SO4 ? S ? + SO2 + H2O + Na2SO4 (2)
  - Phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn phản ứng (2)
  - Để đánh giá phản ứng xảy ra nhanh hay chậm của phản ứng hóa học, người ta đưa ra khái niệm tốc độ phản ứng.
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  Chuẩn bị : 3 dung dịch : BaCl2, Na2S2O3 và H2SO4 có cùng nồng độ mol là 0,1mol/l
  Tiến hành thí nghiệm:
  Đổ 25ml dung dịch H2SO4 vào cốc đựng 25ml dung dịch BaCl2.(1)
  Đổ 25ml dung dịch H2SO4 vào cốc đựng 25ml dung dịch Na2S2O3.(2)
  Nhận xét:
  - Phản ứng (1) xảy ra nhanh hơn phản ứng (2).
  - Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh, chậm của các phản ứng hóa học người ta đưa ra khái niệm
  tốc độ phản ứng hóa học.
  “Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian."
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  2. Khái niệm
  Xét phản ứng: A → B
  Tốc độ của phản ứng tính theo chất A trong khoảng thời gian từ t1 đến t2:
  Tốc độ của phản ứng tính theo sản phẩm B trong khoảng thời gian từ t1 đến t2:
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  3. Công thức tính
  Xét phản ứng
  Br2 + HCOOH  2HBr + CO2
  Ban đầu: 0,0120 (mol/l)
  Sau 50s: 0,0101 (mol/l)
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  I - KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  4. Ví dụ
  => Tốc độ của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian 50 giây là:
  Thí nghiệm: Thực hiện phản ứng (2) với nồng độ Na2S2O3 khác nhau:
  - Chuẩn bị: Cốc (a): 25ml dd Na2S2O3 0,1M
  Cốc (b): 15ml dd Na2S2O3 0,1M + 10ml nước cất
  - Tiến hành: Đổ đồng thời vào mỗi cốc 25ml dd H2SO4 0,1M. Dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ dung dịch trong cả hai cốc.
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  1. Ảnh hưởng của nồng độ
  Na2S2O3 + H2SO4 ? S ? + SO2 + H2O + Na2SO4 (2)
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  1. Ảnh hưởng của nồng độ
  [?] Vì sao tốc độ phản ứng trong cốc (a) lại lớn hơn trong cốc (b)?
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  1. Ảnh hưởng của nồng độ
  b. Nhận xét: Thời gian xuất hiện kết tủa ở cốc (a) sớm hơn cốc (b), nghĩa là tốc độ phản ứng trong cốc (a) lớn hơn trong cốc (b).
  vt = kt. [A]a.[B]b
  Với phản ứng: aA + bB  cC + dD
  Tốc độ của phản ứng tỉ lệ thuận với nồng độ chất phản ứng theo biểu thức: (Định luật tác dụng khối lượng)
  c. Kết luận: Khi tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.
  Thực nghiệm cho thấy:
  PHI = 1atm: tốc độ phản ứng đo được: v1 = 1,22.10-8 mol/(l.s)
  PHI = 2atm: tốc độ phản ứng đo được: v2 = 4,48.10-8 mol/(l.s)
  [?] Vì sao tốc độ phản ứng có chất khí tăng khi ta tăng áp suất?
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  2. Ảnh hưởng của áp suất
  Thí dụ: Xét phản ứng sau trong bình kín ở nhiệt độ xác định: 2HI(k)  H2(k) + I2 (k)
  b. Kết luận: Đối với phản ứng có chất khí, khi tăng áp suất, tốc độ phản ứng tăng.
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  3. Ảnh hưởng của nhiệt độ
  Thí nghiệm: Thực hiện phản ứng (2) ở hai nhiệt độ khác nhau.
  - Chuẩn bị: Cốc (a):25ml dd Na2S2O3 0,05M ở nhiệt độ thường
  Cốc (b): 25ml dd Na2S2O3 0,05M ở 50oC.
  - Tiến hành: Đổ đồng thời vào mỗi cốc 25ml dd H2SO4 0,1M. Dùng đũa thủy tinh khuấy nhẹ dung dịch trong cả hai cốc.
  Na2S2O3 + H2SO4 ? S ? + SO2 + H2O + Na2SO4 (2)
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  3. Ảnh hưởng của nhiệt độ
  BÀI 36: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC
  II – CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
  3. Ảnh hưởng của nhiệt độ
  [?] Vì sao tốc độ phản ứng trong cốc (b) lại lớn hơn trong cốc (a)?
  b. Nhận xét: Thời gian xuất hiện kết tủa ở cốc (b) sớm hơn cốc (a), nghĩa là tốc độ phản ứng trong cốc (b) lớn hơn trong cốc (a).
  c. Kết luận: Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng.
  Khi nhiệt độ tăng lên 10oC, tốc độ phản ứng trung bình tăng
  từ 2 đến 4 lần. (Quy tắc Van’t hoft).
  BÀI TẬP CỦNG CỐ
  Câu 1: Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6 ml khí O2 (ở đktc). Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là
  A. 5,0.10-4 mol/(l.s). B. 5,0.10-5 mol/(l.s).
  C. 1,0.10-3 mol/(l.s). D. 2,5.10-4 mol/(l.s).
  (Đề thi TSĐHCĐ khối B 2009)
  Câu 2: Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac. Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận:
  A. tăng lên 8 lần. B. tăng lên 2 lần.
  C. tăng lên 6 lần. D. giảm đi 2 lần.
  (Đề thi TSCĐ 2007)
  B. 5,0.10-5 mol/(l.s).
  A. tăng lên 8 lần.
  Chân thành cảm ơn các thầy cô
  và các em học sinh!
  No_avatar

  cam on anh nhìu!Chúc anh chị hạnh phúc!:D

  No_avatarf

  thanks!

   

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓