Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 40. Dung dịch

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngan Linh
Ngày gửi: 21h:50' 03-04-2010
Dung lượng: 812.5 KB
Số lượt tải: 407
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS LỘC THẮNG.
Năm học :2009 - 2010.
GV: Nguyễn Thị Nghi.
XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM
Tiết 60 - Bài 40: DUNG DỊCH.
I.DUNG MÔI - CHẤT TAN - DUNG DỊCH.
1. Thí nghiệm.
a. Thí nghiệm 1:
Cho 1 thìa nhỏ đường vào cốc nước 1, khuấy nhẹ. Quan sát hiện tượng?`
Chất tan.
Dung môi của đường
Dung dịch.
Đường
Nước
Nước đường
Hiện tượng: Đường tan trong nước tạo thành nước đường.
b. Thí nghiệm 2:
Dầu ăn
Nước
Xăng
Dung dịch
Dầu ăn
Nước
Cốc 1
Cốc 2
Cho vài giọt dầu ăn vào:
Cốc1: đựng xăng.
Cốc 2: đựng nước.
Khuấy nhẹ, quan sát hiện tượng ?
Ai nhanh hơn!
Hãy chọn đáp án đúng (Ñ) hoaëc sai (S) trong các câu sau:
A. Xăng là dung môi ,dầu ăn laø chaát tan.
B. Xăng không phaûi là dung môi của dầu ăn.
C. Nước không là dung môi của dầu ăn.
D. Nước là dung môi , dầu ăn laø chaát tan .
Đ
Đ
S
S
- Dung môi: Là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.
2. Keát luaän: Thế nào là dung môi, chất tan, dung dịch?
- Chất tan : Là chất bị dung môi hoà tan.
- Dung dịch : Là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi.
I. Dung môi - chất tan – dung dịch:
Thảo luận nhóm:
Để thu được gang thép người ta nung nóng chảy sắt ( Fe ) trộn với một số nguyên tố khác chủ yếu là cacbon (C). Sau đó để nguội ta thu được gang, thép. Theo em gang, thép có phải là dung dịch không vì sao? Nếu phải thì em hãy cho biết chất nào là chất tan, chất nào là dung môi?
ĐÁP ÁN
Gang, thép là 1 dung dịch vì đây là hỗn hợp đồng nhất giữa sắt ( Fe) và cacbon ( C)
Dung môi là sắt.( Fe )
Chất tan là cacbon.( C )
II. Dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà.
1. Thí nghiệm :
- Cho theâm moät ít ñöôøng vaøo dung dòch nöôùc ñöôøng ôû TN1  Quan saùt hieän töôïng.
- Cho theâm dần dần và liên tục đường vào cốc nước ñöôøng treân, khuấy nhẹ. Quan sát hiện tượng ?
II. Dung dịch chưa bão hoà và dung dịch bão hoà.
1. Thí nghiệm :
Đường
Giai đoạn đầu
Dung dịch bão hoà
Giai đoạn sau
Nước
Đường không tan
Nước đường
2. Hiện tượng:
Ở giai đoạn đầu ta thu được dung dịch đường, dung dịch này vẫn có thể hòa tan thêm đường.
Ở giai đoạn sau ta được một dung dịch đường không thể hòa tan thêm đường.
Dung dịch chưa bão hoà
* Nhận xét
Ta nói dung dịch đường chưa bão hòa.
Ta nói dung dịch đường bão hòa.
BT: Hãy điền vào dấu (…) để được một khẳng định đúng
Dung dịch …………………. là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.
Dung dịch.……… ……….là dung dịch không thể hòa tan thêm chất tan
chưa bão hòa
bão hòa
III. Lm th? no d? qu trình hịa tan ch?t r?n trong nu?c x?y ra nhanh hon?
Để trả lời được câu hỏi trên thì chúng ta cùng làm thí nghiệm như sau:
Trường hợp 1
( Khuấy đều )
( Đun nóng)
( Nghiền nhỏ)
( D? yờn )
Hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng trên và cho biết : Những trường hợp nào giúp cho quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn ?
Nước
Chất rắn
Chú thích:
Lượng nước, lượng chất rắn có trong mỗi cốc như nhau:
Thí nghiệm mô phỏng:
+ Khuấy dung dịch
+ Đun nóng dung dịch
+ Nghiền nhỏ chất rắn
Trường hợp 2
Trường hợp 3
Trường hợp 4
III. Làm thế nào để quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn?
Khuấy dung dịch.
Đun nóng dung dịch .
Nghiền nhỏ chất rắn.
Muốn cho chất rắn hoà tan nhanh hơn trong nước , ta thöïc hieän 1, 2 hoaëc caû 3 bieän phaùp sau :
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
2
3
5
4
6
7
8
Câu 1: Đây là khí nhẹ nhất trong các chất khí
Câu 2: Sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng gọi là gì?
Câu 3: Đây là chất khí chiếm 78% trong không khí?
Câu 4: HCl, H2SO4 gọi chung là hợp chất gì?
Câu 5: Hợp chất NaCl, K2SO4 gọi chung là gì?
Câu 6: Hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan gọi là gì?
Câu 7: Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch gọi là gì?
Câu 8: Chất bị hòa tan trong dung môi gọi là gì?
Đây là tính chất đặc trưng của dung dịch. Ô chữ gồm 8 chữ cái!
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
HỌC BÀI, LÀM CÁC BÀI TẬP TRONG SÁCH GIÁO KHOA.
XEM TRƯỚC BÀI ĐỘ TAN.
Làm thí nghiệm.
- Lấy 2 cốc đựng lượng nước như nhau một cốc cho muối và một cốc cho đường hòa tan đến khi thu được dung dịch bão hòa. So sánh lượng muối và lượng đường đã dùng.
Theo em thì chất khí có tan nhiều trong nước không
( Dựa vào hồ nuôi cá cảnh để suy luận)
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến