Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phát biểu khai mạc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Quang Hiền
Ngày gửi: 08h:02' 06-04-2010
Dung lượng: 7.1 KB
Số lượt tải: 234
Số lượt thích: 0 người
BÀI PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Lớp học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”
Ngày học: ngày 09/04/2010
Kính thưa Quý vị đại biểu Lãnh đạo- Thưa quý thầy giáo cô giáo cán bộ nhân viên của 4 trường trong xã .
Với mục đích - Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2010 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra.
- Các cấp ủy đảng chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ta theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị.
- Phát huy kết quả học tập và triển khai thực hiện các chủ dề cuộc vận động trong các năm trước, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiến tới tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị vào cuối năm 2010.
Với mục đích trên đồng thời nhằm thực hiện tốt nội dung chỉ đao của các cấp LĐ Đảng và Kế hoach 04/KH-TG của ban tuyên giáo và Ban Chỉ đạo 06 huyện uỷ Thăng Bình về cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. hướng dẫn tổ chức học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” Được sự thống nhất của ban tuyên giáo huyện uỷ huyện Thăng Bình. Đơn vị Giáo dục xã Bình Quý tổ chức lớp học tập chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” cho toàn thể cho CBVC của các trường trong xã .
Thay mặt ban tổ chức lớp học tôi xin chào mừng đ/c Nguyễn văn Chiến.báo cáo viên của huyện uỷ TB , đ/c Nguyễn văn Quý Bí thư đảng bộ xã Bình Quý ; chào mừng quý thầy cô giáo – CB NV về dự khai mạc lớp học do ngành GD-ĐT huyện tổ chức .
Kính thưa quý vị:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và của nhân loại , là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người và nhân dân ta noi theo.
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đòi hỏi Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh; có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo, thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh còn có ý nghĩa góp phần quan trọng làm tăng thêm niềm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ anh minh của Đảng, người anh hùng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất; đồng thời góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước. Đặc biệt, năm 2010 là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, việc tổ chức học tập chuyên đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” phải gắn với công tác tổ chức đại hội Đảng, xem đây là chuyên đề có ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chăm lo công tác xây dựng Đảng. Từ đó, giúp các tổ chức cơ sở Đảng đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo cụ thể, thiết thực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới…
Kính thưa quý vị:Trong năm 2010, tỉnh ta đẩy mạnh cuộc vận động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm; tiếp
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓