Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thái Đình Ngọ
Ngày gửi: 10h:16' 06-04-2010
Dung lượng: 15.1 MB
Số lượt tải: 794
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên hội giảng:
Nguyễn Thị Hợp
Chào Mừng Quý Thầy Cô
Và Các Em Học Sinh
Về Dự Hội Giảng
Kính chào quý thầy cô
Giáo viên hội giảng:
Nguyễn Thị Hợp
THCS Nguyễn Đình Chiểu -Xuân Lộc-Đồng Nai
và các em học sinh lớp 8/3
XÃ HỘI VIỆT NAM
TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Tuần 29 - Tiết 46
Bài 29
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Chương II
I/ CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA
THỰC DÂN PHÁP (1897 - 1914)
1/ Tổ chức bộ máy nhà nước
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
LIÊN BANG ĐÔNG DƯƠNG
CAMPUCHIA
VIỆT NAM
LÀO
(TOÀN QUYỀN PHÁP)
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
BẮC KÌ
TRUNG KÌ
NAM KÌ
TỈNH (PHÁP)
PHỦ - HUYỆN - CHÂU (PHÁP + BẢN XỨ)
XÃ (BẢN XỨ)
(Thoỏng sửự Phaựp)
(Khaõm sửự Phaựp)
(Thoỏng sửự Phaựp)
Sơ đồ tổ chức nhà nước Liên Bang Đông Dương
CAMPUCHIA
VIỆT NAM
LÀO
(Khâm sứ pháp)
(Khaõm sửự phaựp)
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
I/ CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ NHẤT CỦA THỰC DÂN PHÁP (1897 - 1914)
1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:

Hệ thống cai trị được tổ chức chặt chẽ từ trung ương đến địa phương và được kết hợp giữa nhà nước thực dân với phong kiến.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
2/ Chính sách kinh tế:
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Số liệu ruộng đất bị Pháp chiếm
Năm
Cả nước
(10.900 ha)
Cả nước
(301.000 ha)
Bắc Kì
(470.000 ha)
Nam Kì
(1.528.000 ha)
ha
1000000
1200000
1400000
1600000
1890
1900
1910
1912
0
200000
400000
600000
800000
?
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
K
I
N
H

T
?
Công nhân mỏ than
Rượu, giấy, diêm
Bông, vải, sợi, rượu
Gỗ, diêm
Rượu, bia, xay xát, sửa chữa tàu
Thiếc, chì, kẽm
Than đá
Sợi, ximăng, sửa chữa tàu
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
K
I
N
H

T
?
Vì sao thực dân Pháp lại chú trọng xây dựng các tuyến đường giao thông ?
- Giao thông vận tải: xây hệ thống giao thông vận tải để tăng cường bóc lột.
Ga Hàng Cỏ ( Hà Nội)
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
K
I
N
H

T
?
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
2/ Chính sách kinh tế:
K
I
N
H

T
?
TH? THUẾ THÂN
c?a ngu?i dân Vi?t Nam du?i th?i th?c dân Pháp th?ng tr?
NHÃN HÀNG RƯỢU PHÔNG TEN - Công ty d?c quy?n kinh doanh ru?u c?a th?c dân Pháp ? Vi?t Nam d?u th? k? XX
H?P ĐỰNG THU?C PHI?N thực dân Pháp dùng đầu độc nhân dân
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
2/ Chính sách kinh tế:
K
I
N
H

T
?
Các chính sách kinh tế của Pháp nhằm mục đích gì ?
Mục đích:
- Vơ vét sức người sức của của nhân dân.
- Phục vụ nhu cầu khai thác thuộc địa và quân sự.
- Không cạnh tranh với chính quốc.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
2/ Chính sách kinh tế:
3/ Chính sách văn hóa, giáo dục:
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
GIÁO DỤC THỜI PHÁP
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
2/ Chính sách kinh tế:
3/ Chính sách văn hóa, giáo dục:
Qua sơ đồ em có nhận xét gì về đường lối giáo dục của thực dân Pháp ?
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
1/ Tổ chức bộ máy nhà nước:
2/ Chính sách kinh tế:
3/ Chính sách văn hóa, giáo dục:
- Mở trường học mới cùng một số cơ sở y tế, văn hóa nhằm đào tạo một số người bản xứ phục vụ cho công việc cai trị.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
- Chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp có phải để "Khai hoá văn minh" cho người Việt không ? Vì sao.
Tiêu cực:
- Hạn chế giáo dục ở thuộc địa
- Duy trì chế độ giáo dục thời phong kiến tạo ra lớp người biết phục tùng
- Thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị.
Tích cực:
- Tạo ra tầng lớp trí thức mới.
- Duy trì phong tục tập quán người Việt
Củng cố bài học
Nối các nội dung của cột A với cột B sao cho phù hợp với chính sách và mục đích của thực dân Pháp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ tại Việt Nam.
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Về nhà
_ Học kĩ bài.
_ Soạn bài mới, sưu tầm tranh ảnh về
các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt
Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP
VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Bài 29
Chương II
XÃ HỘI VIỆT NAM TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918
Kính chào quý thầy cô và các em học sinh
Chúc quý thầy cô và các em sức khỏe.
Chào tạm biệt
Bài học đến đây là hết
 
Gửi ý kiến