Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 54 Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Sương Quân
Ngày gửi: 18h:11' 11-04-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 950
Số lượt thích: 0 người
BÀI 53 HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
Giáo viên : NGUYỄN SƯƠNG QUÂN.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
a. Quan sát :
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
a. Quan sát :
Khi chất lỏng tiếp xúc với chất rắn, tùy theo bản chất của chất lỏng và chất rắn mà có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hay không dính ướt.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
a. Quan sát :
b. Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt.
Hiện tượng chất lỏng dính ướt chất rắn : khi lực hút giữa các phân tử chất lỏng và chất rắn mạnh hơn lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng.
Hiện tượng không dính ướt : khi lực hút giữa các phân tử chất lỏng và chất rắn yếu hơn lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
a. Quan sát :
b. Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt.
Hiện tượng chất lỏng dính ướt chất rắn : khi lực hút giữa các phân tử chất lỏng và chất rắn mạnh hơn lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng.
Hiện tượng không dính ướt : khi lực hút giữa các phân tử chất lỏng và chất rắn yếu hơn lực liên kết giữa các phân tử chất lỏng.
 Mặt chất lỏng ở sát thành bình có dạng mặt khum lõm.
 Mặt chất lỏng ở sát thành bình có dạng mặt khum lồi.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
a. Quan sát :
b. Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt.
c. Ứng dụng:
Công nghệ tuyển khoáng.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
a. Quan sát :
b. Hiện tượng dính ướt. Hiện tượng không dính ướt.
c. Ứng dụng:
Công nghệ tuyển khoáng.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
2. Hiện tượng mao dẫn.
a. Quan sát hiện tượng :
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
2. Hiện tượng mao dẫn.
a. Quan sát hiện tượng :
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
2. Hiện tượng mao dẫn.
a. Quan sát hiện tượng :
b. Hiện tượng mao dẫn :
Hiện tượng dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng ở bên trong các ống có bán kính trong nhỏ, trong các vách hẹp, khe hẹp, các vật xốp, … so với mực chất lỏng bên ngoài.
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
2. Hiện tượng mao dẫn.
a. Quan sát hiện tượng :
Dính ướt
Không dính ướt
c. Công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng do mao dẫn :
Trong đó :
h : độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng.
 : hệ số căng bề mặt của chất lỏng.
 : khối lượng riêng của chất lỏng.
g : gia tốc trọng trường.
d : đường kính trong của ống.
d. Ý nghĩa của hiện tượng mao dẫn :
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
b. Hiện tượng mao dẫn :
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
2. Hiện tượng mao dẫn.
a. Quan sát hiện tượng :
c. Công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng do mao dẫn :
HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT VÀ KHÔNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG MAO DẪN.
d. Ý nghĩa của hiện tượng mao dẫn :
b. Hiện tượng mao dẫn :
1. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.
2. Hiện tượng mao dẫn.
a. Quan sát hiện tượng :
c. Công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏng do mao dẫn :
 
Gửi ý kiến