Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đơn xác nhận ưu tiên con liệt sĩ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:24' 16-04-2010
Dung lượng: 4.7 KB
Số lượt tải: 153
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu 5
ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH
ƯU TIÊN TRONG XÉT TỐT NGHIỆP THCS (BT THCS) VÀ TUYỂN SINH 10
(Dành cho người học là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên và con AHLLVT, con AHLĐ, con BMAH, con của người
được hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81%
tham gia dự xét tốt nghiệp THCS (BT THCS) và dự tuyển sinh 10)
(((
Kính gửi: Hội đồng xét tốt nghiệp …………………………………………………………………………
Hội đồng tuyển sinh 10 …………………………………………………………………………
Tôi tên: ……………………………………………… ……………………………………………; Sinh ngày: ………/…………/19…………
Nơi sinh (huyện, tỉnh): …………………………………………………………………………; Dân tộc: ………………………………
Thường trú tại Thôn: ………………..…… ……… ;Xã: …………..…………………………; Huyện: ……………… ……………
Là phụ huynh của học sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………
Đang (đã) học lớp: …………………… Tại Trường THCS (THPT) …………………………………………………………
Tôi được công nhận là: ………………………………………………………………………………………………………………………………
(ghi cụ thể diện ưu tiên nào theo trích yếu trên) và có hồ sơ, giấy xác nhận kèm theo.
Để bổ túc hồ sơ dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở (Bổ túc trung học cơ sở) và dự thi tuyển sinh 10 năm học 20 ……… – 20 ………theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 và điểm 1a, 1b Điều 4 Quyết định 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/04/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi làm đơn này kính trình quý cấp xác nhận nội dung đã nêu trên.
Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật. Nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA …………………, ngày …… …… tháng ……… năm 200………
TRƯỜNG THCS ……………….………………………… NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên)________________________________ ________________________________
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (THỊ TRẤN ) ……………………………
(Ký tên và đóng dấu)________________________________
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓