Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Going out

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Tuyến
Ngày gửi: 00h:21' 21-04-2010
Dung lượng: 5.7 MB
Số lượt tải: 1155
Số lượt thích: 0 người
WELCOME
TO OUR CLASS
Cam Dan secondary school
Class: 7A
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words.
thøc giÊc
làm sợ hãi
con đường đông đúc
thích nghi với.
băng qua
awake (adj)
(to) scare
busy road (n)
(to) get used to +V-ing/N
(to) cross
Ýt xe cé
little traffic (n)
thøc giÊc
làm sợ hãi
con đường đông đúc
thích nghi với....
băng qua
awake (adj)
(to) scare
busy road (n)
(to) get used to +V-ing/N
(to) cross
Ýt xe cé
little traffic (n)
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words.
Matching
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1
1.True/ false statements
a. Hoa likes the city very much.
F
F
T
She doesn’t like the city very much.
b.Before, Hoa lived in a village near Hue.
d. Hoa didn’t know all the people in her neighborhood.
 She knew all the people in her neighborhood.
e. Hoa hates crossing the road most
T
c.The village was quiet and there was only a little traffic
T
a. What does Hoa do in the evening ?
d. Why did she like living there ?
e. Why doesn’t hoa like the city ?
f. What does Hoa dislike most about the city ? Why ?
b.Does she like the city ?
c. Where did she live before ?
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1
2. Answer the questions
1. T/F statements
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1
2. Answer the questions
a. What does Hoa do in the evening ?
Hoa goes to the school theater club once a week.The rest of the week
she usually stays at home in the evening .
d. Why did she like living there ?
Because she knew all the people in her neighborhood; the village was
quiet and there was a little traffic.
1. T/F statements
b.Does she like the city ?
c.Where did she live before ?
No, she doesn’t
Before, Hoa lived in a village near Hue.
e. Why doesn’t hoa like the city ?
 Because it is noisy and the roads are busy
f. What does Hoa dislike most about the city ? Why ?
She hates crossing the road most. Because bikes, motorbikes and cars
come from every direction, and they scare her.
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1
2. Answer the questions
1. T/F statements
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1
2. Answer the questions
a. What do you do in the evening ?
b. Do you like the city ? Why ?/ Why not ?
c. Do you like the countryside ? Why ?/ Why not ?
comfortable
traffic jam
traffic light
polluted air
- good education
peaceful
fresh air
a little traffic
friendly
quiet
Countryside
City
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
1. T/F statements
III. B2 : Ask and answer the questions
Unit 15: Going out
Period 95 : Lesson 4 : B1-2
I. New words
II. B1-Listen
2. Answer the questions
1. Pre-questions
III. B2
- Learn by heart the new words
- Write about the advantages and disadvantages
of the life in the city and the country
- Do exercise 1+2 ( P96 )
IV. Homework
Thank you for your attendance !
See you again !
No_avatarf

bsi nay khong hay

 

No_avatarf

cũng GOOD đó nhưng màu chữ hơi ko đẹpMỉm cười

No_avatar

Ngạc nhiênNgây thơ

 
Gửi ý kiến