Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo xây dựng trường học thân thiện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Xuân Oanh
Ngày gửi: 13h:38' 27-04-2010
Dung lượng: 7.9 KB
Số lượt tải: 929
Số lượt thích: 0 người
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Báo cáo tổng kết
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

NĂM HỌC 2008 - 2009
Năm học 2008-2009 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, năm học thứ ba thực hiện cuộc vận động “Hai không” của Bộ GD&ĐT, năm học đầu tiên thực hiện Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-BGDDT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
          Thực hiện kế hoạch số …/KH-SGDĐT ngày ……/2008 và Phòng giáo dục Quảng Trạch về việc triển khai phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thong, THCS, TH trong toàn Tỉnh Quảng Bình năm học 2008-2009 .
Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên của trường và tình hình thực tế của địa phương. Trường THCS Cảnh Dương xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua nói trên trong năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013 như sau:
      I. MỤC TIÊU:
- Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của trường, của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội thiết thực, hiệu quả.

     II. YÊU CẦU:
- Tập trung các nguồn lực để giải quyết những yếu kém về cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tạo điều kiện cho học sinh đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.
- Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo.
- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng cho học sinh.
- Phong trào thi đua phải đảm bảo tính tự giác, không gây áp lực quá tải trong công việc của nhà trường, phải phù hợp với điều kiện của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
            - Tập trung mọi nguồn lực, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và SGD&ĐT để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tạo điều kiện cho học sinh đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.
            - Học sinh tham gia các hoạt động giáo dục trong và ngòai nhà trường với thái độ tự giác, chủ động, sáng tạo.
            - Phát huy tinh thần mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng tự học và tự sáng tạo cho học sinh noi theo. Đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.
            - Đa dạng các hoạt động nhằm giáo dục học sinh về lối sống và giáo dục truyền thống cách mạng.
            - Phong trào thi đua phải tự giác, thiết thực, hiệu quả, không gây áp lực cho học sinh sát với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương.
III. NỘI DUNG:
      1/ Lãnh đạo: Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong toàn trường và chính quyền địa phương có học sinh đang học tại trường.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”năm học 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013
            - Nhận hỗ trợ chăm sóc 1 di tích lịch sử văn hóa:
   + Nghĩa trang tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Cảnh Dương.
- Tham mưu với UBND xã và huyện, SGD&ĐT để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
- Phối hợp với ban đại diện CMHS, hội khuyến học để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục nhằm khen thưởng, hỗ trợ học sinh, giáo viên gặp khó khăn.
- Xây dựng trường xanh, sạch, đẹp.
- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác chuyên môn.
- Sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng.
- Với nhiệm vụ
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓