Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities and the seasons

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thùy Chinh
Ngày gửi: 10h:29' 29-04-2010
Dung lượng: 25.1 MB
Số lượt tải: 722
Số lượt thích: 0 người

PHềNG GD-DT HUY?N PH NINH


Hội THI "ứng dụng công nghệ
thông tin vào dạy học"

nĂM HọC: 2009-2010
Welcome all the teachers
Teacher: Vo Thi Thuy Chinh
Phu Ninh Education and Training Depatment
Nguyen Van Troi Secondary School
UNIT 13 : LESSON 4 : B1
TIENG ANH 6
Period 81 - Unit 13 : Activities and
Lesson 4: B1
* Matching
X


I. Vocabulary
(to) play basketball :
(to) go sailing :
Period 81 :
Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Lesson 4 : B. Activities in seasons (B1)
chơi bóng rổ
đi thuyền buồm
(to) play basketball :
chơi bóng rổ
(to) play basketball :
chơi bóng rổ
(to) go sailing :
(to) play basketball :
đi thuyền buồm
(to) go sailing :
Listen and repeat
I. Vocabulary
II.B1: Listen and repeat
- We often play volleyball in the spring.
- She usually plays badminton in the fall
III. Model sentences
Period 81 :
Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Lesson 4 : B. Activities in seasons (B1)
Form : S + adv. of frequency + V (s/es ) + in the … (season)
Use : Diễn tả ai làm gì ở mức độ nào vào các mùa
They / usually / spring
He / often / summer
We / sometimes / fall
She / always/ spring
I / often/ winter
Ba / never / winter
*. Picture drill
1.They/ usually/ spring
3. We / sometimes/ fall
2. He/often/summer
4. She / always / spring
6. Ba / never / winter

Eg. : They usually play volleyball in the summer.

5. I / often / winter
1.They/ usually/ summer
3. We / often / fall
2. He/sometimes/summer
4. She / always / spring
6. Ba / never / winter


5. I / often / winter
Answers given
a/ We often play volleyball in the spring.
What do you do in the spring ?
b/ They sometimes go sailing in the fall
What do they do in the fall ?
c/ I often go swimming in the summer.
What do you do in the summer ?
d/ She usually plays badminton in the fall.
What does she do in the fall ?
e/ We always play basketball.
What do you do in the winter ?
f/ Ba never goes fishing in the winter.
What does Ba never do in the winter ?
Answers given
a/ We often play volleyball in the spring.

b/ They sometimes go sailing in the fall.

c/ I often go swimming in the summer.

d/ She usually plays badminton in the fall.

e/ We always play basketball.

f/ Ba never goes fishing in the winter.
What do you do in the spring ?
What do they do in the fall ?
What do you do in the summer ?
What does she do in the fall ?
What do you do in the winter ?
What does Ba never do in the winter ?
Homework
Learn new words by heart.
Do exercises B1,2,3 in workbook.
Prepare the next lesson: B2
I. Vocabulary
- We often play volleyball in the spring.
- She usually plays badminton in the fall
II. Model sentences
Period 81 :
Unit 13: ACTIVITIES AND THE SEASONS
Lesson 4 : B. Activities in seasons (B1)
Form : S + adv. of frequency + V (s/es ) + in the … (season)
Use : Diễn tả ai làm gì ở mức độ nào vào các mùa
- (to) play basketball :
chơi bóng rổ
- (to) go sailing :
đi thuyền buồm
III. Homework :
- Learn new words by heart.
- Do exercises B1,2,3 in workbook
- Prepare B2
GOOD BYE
SEE YOU AGAIN !
 
Gửi ý kiến