Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương II. §5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc-cạnh-góc (g.c.g)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Thị Liên (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:34' 03-05-2010
Dung lượng: 157.2 KB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Nhiệt liệt chào mừng
các thầy cô giáo về dự hội giảng
Người thực hiện:Trịnh Thị Liên
Tổ khoa học tự nhiên
Trường THCS Thụy Phong
Kiểm tra bài cũ
Câu1:
a, Phát biểu định nghĩa 2 tam giác bằng nhau
b, Cho hình vẽ: Biết ?ABC = ?EDC
Tìm độ dài các cạnh của ?ABC
Câu 2: Vẽ ? ABC biết AB = 2 cm ; BC = 4cm ; AC = 3cm
1/ Vẽ tam giác biết ba cạnh
*Bài toán:
B
C
4 cm

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
Vẽ ?ABC biết AB = 2 cm ; BC = 4cm ;
AC = 3cm
Các bước vẽ :
-Vẽ đoạn thẳng BC = 4 cm
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC, vẽ cung trong tâm B bán kính 2 cm và cung tròn tâm C bán kính 3 cm
- Hai cung tròn trên cắt nhau tại A
Bài tập :
Vẽ ? A`B`C` biết A`B` = AB ; B`C` = BC ;
A`C` = AC
- Vẽ các đoạn thẳng AB , AC , ta được tam giác ABC
1 . Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
B
2 . Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh
*Tính chất:
Nếu ba canh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
1/ Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
B
C
A
B`
C`
2/ Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác
góc - cạnh - góc.
*Tính chất:
A`
Nếu ? ABC và ? A`B`C` có :
AB = A`B` ; BC = B`C` ; AC = A`C`
thì ? ABC = ? A`B`C`
Nếu ba canh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.
?2.Tìm các tam giác bằng nhau ở mỗi hình sau :
H 4
E
F
H
G
O
H 3
A
B
C
D
1
1
2
2
H1
H 2
1
2
1/ Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
B
C
A
B`
C`
2/ Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác
góc - cạnh - góc.
*Tính chất: (SGK - trang 121)
A`
Nếu ? ABC và ? A`B`C` có :
B = B` ; BC = B`C` ; C = C`
thì ? ABC = ? A`B`C`
3/ Hệ quả:
a. Hệ quả 1: (SGK - trang 122)
1/ Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
B
C
A
B`
C`
2/ Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác
góc - cạnh - góc.
*Tính chất: (SGK - trang 121)
A`
Nếu ? ABC và ? A`B`C` có :
B = B` ; BC = B`C` ; C = C`
thì ? ABC = ? A`B`C`
3/ Hệ quả:
a. Hệ quả 1: (SGK - trang 122)

b. Hệ quả 2: (SGK - Trang 122)
1/ Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
2/ Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác
góc - cạnh - góc.
*Tính chất: (SGK - trang 121)
3/ Hệ quả:
a. Hệ quả 1: (SGK - trang 122)
b. Hệ quả 2: (SGK - Trang 122)
ABC = EDF

B = E ; BC = EF ; C = F

C =90o - B ; F= 900- E

ABC ; A = 90o
EDF; D = 90o
BC = EF; B = E

KL ABC = DEF

GT
Bài tập : Nhận biết trường hợp bằng nhau của hai tam giác trong mỗi hình vẽ sau :
Tam giác thường
Tam giác vuông
1/ C-C-C
2/ C-G-C
3/ G-C-G
1/ C-G-C
2/ G-C-G
3/ Cạnh huyền-góc nhọn
H1
H2
H3
H4
H5
H6
1/ Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
2/ Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác
góc - cạnh - góc.
*Tính chất: (SGK - trang 121)
3/ Hệ quả:
a. Hệ quả 1: (SGK - trang 122)
b. Hệ quả 2: (SGK - Trang 122)
Bài 34 (SGK_123)
Trên mỗi hình 98, 99 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
A
C
D
B
n
n
m
m
H 98
∆ ABC = ∆ ABD (g.c.g)
B
A
C
D
E
H 99
∆ ADB = ∆ AEC
∆ ADC = ∆ AEB
1/ Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
2/ Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác
góc - cạnh - góc.
*Tính chất: (SGK - trang 121)
3/ Hệ quả:
a. Hệ quả 1: (SGK - trang 122)
b. Hệ quả 2: (SGK - Trang 122)
Bài 34 (SGK_123)
Trên mỗi hình 98, 99 có các tam giác nào bằng nhau? Vì sao?
A
C
D
B
n
n
m
m
H 98
∆ ABC = ∆ ABD (g.c.g)
H
AH CD
AHC = AHD = 90o
AHC = AHD
1/ Vẽ tam giác biết một cạnh và hai góc kề.

Tiết 28 - 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
góc - cạnh- góc (g.c.g)
2/ Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác
góc - cạnh - góc.
*Tính chất: (SGK - trang 121)
3/ Hệ quả:
a. Hệ quả 1: (SGK - trang 122)
b. Hệ quả 2: (SGK - Trang 122)
Hướng dẫn về nhà:
Học thuộc lí thuyết.
Làm BT 35; 36; 37/ SGK - 123
BT bổ sung:
Cho tam giác ABC có góc A bằng 90o , AB = AC . Lấy D thuộc AB , E thuộc AC sao cho AD = AE. Đường thẳng qua D và vuông góc với BE cắt CA ở K.
Chứng minh AK = AC
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓