Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các biểu mẫu về thi đua khen thưởng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Phan Văn Diễn (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:02' 24-04-2010
Dung lượng: 309.2 KB
Số lượt tải: 165
Số lượt thích: 0 người
phụ lục
mẫu hồ sơ, báo cáo đề nghị khen thưởng
(kèm theo thông tư số: 21 /2008/tt-bgdđt ngày 22 tháng 04 năm 2008
của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo)

1. mẫu hồ sơ xét tặng kỉ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”.
mẫu 1.1- công văn đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”;
mẫu 1.2- bản tóm tắt thành tích cá nhân công tác trong ngành giáo dục;
mẫu 1.3- bản tóm tắt thành tích cá nhân công tác ngoài ngành giáo dục;
mẫu 1.4- bản tóm tắt thành tích cá nhân của người nước ngoài;
mẫu 1.5- danh sách đề nghị xét tặng kỷ niệm chương
2. mẫu tờ trình khen thưởng:
mẫu 2.1- tờ trình đề nghị tặng thưởng huân chương và bằng khen của thủ tướng chính phủ;
mẫu 2.2-tờ trình đề nghị tặng cờ thi đua của chính phủ hoặc cờ thi đua của bộ giáo dục và đào tạo;
mẫu 2.3- tờ trình đề nghị tặng bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo;
mẫu 2.4- tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc;
mẫu 2.5- tờ trình đề nghị công nhận danh hiệu thi đua tập thể lao động xuất sắc và chiến sĩ thi đua cấp bộ;
3. mẫu trích biên bản họp hội đồng thi đua – khen thưởng (mẫu 3).
4. mẫu báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị khen thưởng:
mẫu 4.1- báo cáo thành tích của tập thể đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen, cờ thi đua của chính phủ; cờ thi đua, bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo;
mẫu 4.2- báo cáo thành tích của cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của thủ tướng chính phủ; chiến sĩ thi đua cấp toàn quốc; chiến sĩ thi đua cấp bộ, bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo;
mẫu 4.3- báo cáo thành tích của cá nhân (hoặc truy tặng) có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng;
mẫu 4.4- báo cáo thành tích tập thể đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới;
mẫu 4.5- báo cáo thành tích cá nhân (hoặc truy tặng) đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới;
mẫu 4.6- báo cáo thành tích của tập thể hoặc cá nhân đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của thủ tướng chính phủ; bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo (khen thưởng đột xuất);
mẫu 4.7- báo cáo thành tích tập thể hoặc cá nhân đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề của bộ giáo dục và đào tạo;
mẫu 4.8- báo cáo thành tích tập thể hoặc cá nhân người nước ngoài đề nghị tặng thưởng huân chương hữu nghị, huy chương hữu nghị, huân chương lao động, bằng khen của thủ tướng chính phủ;

mẫu 1.1. công văn đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”


..………………………………………………………
số: ………………………..
v/v: đề nghị xét tặng kỷ niệm chương
“vì sự nghiệp giáo dục”

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập – tự do – hạnh phúc


……………, ngày …….. tháng …… năm 200…
kính gửi: bộ giáo dục và đào tạo


theo quy chế xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” của bộ giáo dục và đào tạo ban hành theo quyết định số 27/2005/qđ-bgd&đt ngày 29 tháng 8 năm 2005, đơn vị:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
đã xét chọn và đề nghị bộ giáo dục và đào tạo tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục” năm 200… cho số lượng các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
tặng kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: …………. người.
trong đó:
đang làm việc: …….. người,
đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ quy định của nhà nước quy định: …… người,
đã chuyển ngành khác: …….. người.
tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: …….người.
người nước ngoài: …….. người.

thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)


mẫu 1.2. bản tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp giáo dục”


cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập
 
Gửi ý kiến