Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Ôn tập Chương II. Tổ hợp. Xác suất

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Luân
Ngày gửi: 10h:56' 08-05-2010
Dung lượng: 530.0 KB
Số lượt tải: 296
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Nguyễn Du
ÔN TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ
Chương 2-ĐẠI SỐ LỚP 11
NỘI DUNG:
Tổng quan về xác suất thống kê
Biến cố và xác suất của biến cố
Quy tắc tính xác suất.
Câu hỏi trắc nghiệm
Biến ngẫu nhiên rời rạc
Củng cố- Kết thúc.
TỔNG QUAN :
Lý thuyết xác suất là bộ môn toán nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên.
Pa-xcan ( Pascal)( 1623-1662) và Phéc- ma( Fermat)(1601-1665)
Biến cố và xác suất của biến cố:
Biến cố A liên quan đến phép thử T là biến cố mà việc xảy ra hay không tùy thuộc T. Mỗi kết quả của phép thử T làm A xảy ra gọi là một kết quả thuận lợi cho A.Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A , kí hiệu là ΩA.
Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của phép thử T gọi là không gian mẫu, kí hiệu là Ω.
Xác suất của biến cố A là số P(A) =

Số lần xuất hiện của biến cố A gọi là tần số của A trong N lần thực hiện phép thử T.
Tỉ số giữa tần số của A với số N gọi là tần suất của A trong N lần thực hiện phép thử.
Quy t?c tính xc su?t:
Quy tắc cộng:
Nếu 2 biến cố A và B xung khắc thì xác suất để A hoặc B xảy ra là :
P(AUB) = P(A) + P(B)
Quy tắc nhân:
Nếu 2 biến cố A và B độc lập với nhau thì xác suất để A và B đồng thời xảy ra là :
P(AB) = P(A).P(B)

Xác suất của biến cố đối Ā là P(Ā) = 1 – P(A)
Trắc nghiệm:
CÂU 1: Gieo một súc sắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố: Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3 là:

A) 1/5
B) 1/6
C) 2/5
D) 2/6
Đáp án:
Gọi biến cố cần tìm là A, ta có ΩA= {3, 6}
Vậy P(A)=


Câu 2:
Gieo đồng thời 2 con súc sắc. Xác suất của biến cố: Tổng các số chấm gieo được trên 2 con bằng 9 là:
A) 1/9
B) 2/9
C) 3/9
D) 4/9
Đáp án:
Gọi biến cố trong bài toán là A, ta có ΩA ={ (3;6), (6;3), (4;5), (5;4) }
Vậy P (A)= 4/36 = 1/9.


BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC
Đại lượng X gọi là một biến ngẫu nhiên rời rạc nếu nó nhận giá trị bằng số thuộc 1 tập hợp hữu hạn và giá trị ấy là ngẫu nhiên.

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc với tập giá trị {x1,x2,…,xn}. Kì vọng của X, kí hiệu :


Phương sai của X là

Độ lệch chuẩn của X là căn bậc hai của phương sai:
BẢNG PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC:


X
x1
x2
x3

xn
P
p1
p2
p3

pn
BÀI TẬP ÔN:
Hai xạ thủ độc lập với nhau cùng bắn vào một tấm bia. Mỗi người bắn 1viên. Xác suất bắn trúng của người thứ nhất là 0.7 của người thứ hai là 0.8
Tính xác suất cả 2 đều bắn trúng.
Tính xác suất để có 1 người bắn trúng
Gọi X là số viên đạn trúng bia. Tính kì vọng của X.
Bài giải:
a) Gọi A là biến cố cả 2 người đều bắn trúng ta có
P(A) = 0,7. 0,8 = 0,56.

b) Gọi B là biến cố người đầu bắn trúng, người sau bắn trật, ta có P(B)= 0,7.0,2= 0,14 .Gọi C là biến cố người đầu bắn trật, người sau bắn trúng, ta có P( C) = 0,3 . 0,8 = 0,24.
Vậy nếu gọi H là biến cố có 1 người bắn trúng thì
P(H)= P(A U B)= P(A)+P(B)= 0,14+0,24= 0,38.

c) P(X=0) = 0,3 . 0,2 = 0,06; P(X=1) = P(H)= 0,38 ;
P(X=2)= P(A)= 0,56.Vậy kì vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X
là E(X) = 0. 0,06 + 1. 0,38 + 2. 0,56 = 1,5.
BÀI TẬP VỀ NHÀ:
Gieo 2 súc sắc cân đối đồng chất 100 lần. Gọi X là tổng số chấm trên 2 mặt xuất hiện. Lập bảng phân bố xác suất, tính kỳ vọng, phương sai và độ lệch chuẩn của X.
Kết thúc tiết học
CHÀO TẠM BIỆT ! HẸN GẶP LẠI!
 
Gửi ý kiến