Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Dao động điều hoà

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Công Hậu
Ngày gửi: 06h:19' 22-10-2008
Dung lượng: 24.7 KB
Số lượt tải: 200
Số lượt thích: 0 người
Mo bai
Chương 1: Dao động cơ
Đề bài
Đề bài:

BÀI 1 : DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

GV : Nguyễn Công Hậu Trường THPT Lê Quý Đôn - Bình Phước I. Dao động cơ
I. Dao động cơ: I. Dao động cơ
1. Thế nào là dao động cơ ?: 1. Thế nào là dao động cơ ?

Hãy phân biệt dao động với chuyển động

2. Dao động tuần hoàn: 2. Dao động tuần hoàn

Hãy phân biệt dao động tuần hoàn với

dao động điều hòa

Con lắc đơn: Con lác đơn dao động tuần hòa
Con lắc lò xo: Con lắc lò xo dao động tuần hòan
Pittông: Pittông dao động tuần hoàn
Pittông: Pittông dao động tuần hoàn
II. Phương trình của dao động điều hòa
II. Phương trình của dao động điều hòa: II. Phương trình của dao động điều hòa
1. Ví dụ: 1. Ví dụ
Con lắc đơn: Con lắc đơn dao động điều hòa
Con lắc lò xo: Con lắc lò xo dao động điều hòa
Thiết lập phương trình : Thiết lập phương trình của dao động điều hoà
x = OMcos(latex(omegat + phi)) Đặt OM = A ta được : x = Acos(latex(omegat + phi)) 2. Định nghĩa: 2. Định nghĩa

Dao động điều hòa là dao động tong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.

3. Phương trình: 3. Phương trình
x = Acos(latex(omegat + phi)) A : Biên độ dao động (cm) latex(omegat + phi) : Pha của dao động (rad) latex(phi) : Pha ban đầu (rad) x x > o x < o 4. Chú ý: 4. Chú ý

Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn

thẳng luôn luôn có thể được coi là hình

chiếu của một điểm M chuyển động tròn

đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.

: M : P III. Chu kì. Tần số. Tần số góc của dao động điều hòa
III. Chu kì. Tần số. Tần số góc của dao động điều hòa: III. Chu kì. Tần số. Tần số góc của dao động điều hòa
1. Chu kì và tần số: 1. Chu kì và tần số

Chu kì T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị của chu kì là giây (s)

Tần số f của dao động điều hòa là số dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị tần số là héc (Hz).

2. Tần số góc: 2. Tần số góc
latex(omega = (2pi)/T = 2pif) IV. Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa
IV. Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa: IV. Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa
1. Vận tốc: 1. Vận tốc
latex( -> ) latex(v = x` = -omegaAsin(omegat + + phi)) - Ở vị trí biên : latex(x = +-A -> v = 0) - Ở vị trí cân bằng : latex(x = 0 -> v_max = omegaA) x 2. Gia tốc: 2. Gia tốc
x < o latex( -> ) latex(a = v` = -omega^2Acos(omegat + phi) = -omega^2x) - Ở vị trí cân bằng : latex( x = 0 -> a = 0 - Ở vị trí biên : latex( x = +- A -> a_max = omega^2A x x > o latex(larr) a < o latex(-> a > o V. Đồ thị của dao động điều hòa
Đồ thị: V. Đồ thị của dao động điều hòa
Đồ thị: V. Đồ thị của dao động điều hòa
Đồ thị : V. Đồ thị của dao động điều hòa
VI. Vận dụng
Câu 1: Trả lời câu hỏi
Một chất điểm dao động điều hòa có qũy đạo đoạn thẳng dài 40 cm. Biên độ dao động của chất điêrm là bao nhiêu ?
40 cm
- 40 cm
20 cm
10 cm
Câu 2: Trả lời câu hỏi
Tốc độ của một vật dao động điều hòa cực đại khi nào ?
Khi t = 0
Khi latex(t = T/4)
Khi latex(t = T/2)
Khi vật qua vị trí cân bằng.
VII. Củng cố
Ghi nhớ: Kết luận
Hãy điền vào chổ trống để hoàn thành các nội dung sau đây
- Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm ||cosin (hay sin)|| theo thời gian. - Phương trình của dao động điều hoà là ||latex(x = Acos(omegat + phi).|| - Một điểm dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể được coi là ||hình chiếu ||của một điểm tương ứng ||chuyển động tròn đều|| lên đường kính là đoạn thẳng đó. - Chu kì Tcủa dao động điều hòa là ||khoảng thời gian|| để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị chu kì là giây (s). - Tần số f của dao động điều hòa là ||số dao động toàn phần|| thực hiện được trong một giây. Đơn vị của tần số là hec (Hz). - Vectơ gia tốc luôn luôn hướng ||về vi trí cân bằng ||và có độ lớn tỉ lệ với độ lớn của ||li độ||. - Tại vị trí biên, vận tốc ||bằng không||, còn gia tốc có độ lớn ||cực đại||. Tại vị trí cân bằng, gia tốc ||bằng không||, còn vận tốc có độ lớn ||cực đại||.
Avatar
Tay nghề violet và latex của ban cao đấy !
No_avatar
Hay thiệt. Thật công phu.
No_avatar
Đúng là "konfu" thật! Có óc tìm tòi, biết tận dụng tư liệu sưu tầm (các File Flash và FLV làm sẵn) để vận dụng vào tiết dạy biểu diễn xem chơi! Mấy ai được như thế!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓