Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

các dạng bể hiếu khí trong xủ lý nước thải

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phung Thi Tuyet Trinh
Ngày gửi: 16h:26' 11-05-2010
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 364
Số lượt thích: 0 người
Nhóm 8_08s3
CÁC DẠNG BỂ HIẾU KHÍ TRONG XỬ LÝ NƯƠC THẢI
SVTH:Phan Thị Cần
Nguyễn Thị Lai
Hoàng Thị Thủy
Phùng Thị Tuyêt Trinh
Một số hình ảnh về môi trường nước ở Việt Nam
Nguyên lý chung của quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp hiếu khí
Quá trình ôxy hóa ( hay dị hóa)
(COHNS)+O2+vsv hiêú khí→CO2+NH3
+sản phẩm khác+ năng lượng.
Qúa trinh tổng hợp ( đồng hóa)
(COHNS)+O2+VSV hiếu khí+ Năng lượng→
C5H702N (tế bào vi sinh vật mới).
Trong điều kiện không có chất hữu cơ:
C5H7O2N +502→5CO2+NH3+2H20+Năng lượng.
Các dạng bể
Hiếu khí
Hồ sinh học
Bể Aeroten
Bể lọc sinh học
Đĩa quay
Sinh học RBC
Xử lý nước thải bằng các hồ sinh học

☺Hồ hiếu khí
Sơ đồ cấu tạo hồ sinh học
☺ Bể phản ứng sinh học hiếu khí (Aeroten)
Nguyên lý làm việc của bể Aeroten
Là công trình xử lý sinh học sử dụng bùn hoạt tính
Thực chất quá trình xử lý qua 3 giai đoạn:
Giai đoạn 1: Tốc độ ôxy hóa xác định bằng tốc độ tiêu thụ ôxy.
Giai đoạn 2: Bùn hoạt tính khôi phục khả năng ôxy hóa đồng thời ôxy hóa tiếp các chất HC chậm ôxy hóa.
Giai đoạn 3: Giai đoạn nito hóa và các muối amon
Khi sử dụng phải có hệ thống cấp khí.
Phân loại bể Aeroten
Theo nguyên lý làm việc
Bể thông thường: công suất lớn
Bể xử lý sinh hóa không hoàn toàn (BOD20 ra 60_80mg/l)
Bể xử lý sinh hóa hoàn toàn(BOD20 ra 15_20mg/l)
Bể sức chứa cao:BOD20>500mg/l
Theo sơ đồ công nghệ
Aeroten 1 bậc
Aeroten 2 bậc
Theo cấu trúc dòng chảy


Theo phương pháp làm thoáng
Bằng khí nén
Khuấy cơ học
Quạt gió
Thoáng kết hợp
Các dạng sơ đồ bể Aeroten
A 1 bậc, không có ngăn phục hồi bùn
thiết bị và quản lý đơn giản
Sơ đồ 1
sơ đồ áp dụng rộng rãi
sơ đồ 2
Sơ đồ 3
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt
động của công trình
 Loại bể phản ứng
 Thời gian lưu của nước thải trong bế phản ứng
 Chê độ nạp nước thải và các chất hữu cơ
 Hiệu suất sục khí
Thời gian lưu trữ vi sinh vật trong bể phản ứng
Tỉ lệ thức ăn / vi sinh vật (F/M)
Tỉ lệ bùn bơm hoàn lưu về bể phản ứng
Các chất dinh dưỡng
Các yếu tố môi trường ( nhiệt đô,pH)
☺Bể lọc sinh học (Biofilter)
Bể lọc sinh học nhỏ giọt
Bể lọc sinh học cao tải

 Bể lọc sinh học dạng mẻ

☺Điã quay sinh học RBC
Mô hình đĩa tiếp xúc sinh học
Mô hình cận cảnh
Sơ đồ hệ thống xử lý RBC
ĐIÃ TIẾP XÚC SINH HỌC HAI KIỂU TRUYỀN ĐỘNG
 
Gửi ý kiến