Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 12. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Ngọc Thơ (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:06' 12-05-2010
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 271
Số lượt thích: 0 người
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
NỘI DUNG BÀI MỚI
1. Tình hình tài nguyên và môi
Trường ở nước ta hiện nay
2. Mục tiêu, phương hướng cơ
Bản của chính sách TN và BVMT
ẢNH
CỦNG CỐ BÀI HỌC
PHIM
KIỂM TRA BÀI CŨ
3. Trách nhiệm của công dân đối với
Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
Lớp 10 B3
A
B
B
A
C
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Câu hỏi :
Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay?
Đáp án :
Những phương hướng cơ bản sau :
Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ
Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.
Đẩy mạnh xuất khẩu lao động
Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn
KIỂM TRA BÀI CŨ
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
1. Tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay
a. Đặc điểm tài nguyên môi trường ở nước ta:
Tài nguyên thiên nhiên nước ta rất đa dạng:
Khoáng sản phong phú.
Đất đai màu mỡ.
Rừng có nhiều động thực -vật quý hiếm.
Biển rộng lớn, có nhiều bãi biển đẹp, có giá trị về thuỷ hải sản.
Không khí, ánh sáng, nguồn nước dồi dào...
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
b. Thực trạng tài nguyên môi trường ở nước ta:
Tài nguyên:
Khoáng sản giảm trữ lượng.
Rừng bị thu hẹp diện tích đáng kể.
Một số động - thực vật bị tuyệt chủng.
Đất thì bị xói mòn, rửa trôi, nhiễm mặn, nhiễm phèn.
Môi trường : đất, nước, không khí, ánh sáng, âm thanh bị ô nhiễm trầm trọng.
1. Tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
1. Tình hình tài nguyên và môi trường ở nước ta hiện nay
c. Nguyên nhân
Nguyên
nhân
Duy trì một số phong tục tập quán lạc hậu
Ý thức của con người còn kém.
Dân số còn tăng nhanh.
Tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Pháp luật nước ta còn chưa nghiêm.
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
a. Mục tiêu
Mục tiêu
Sử dụng
hợp lý
tài nguyên
Bảo vệ
Môi
trường
Bảo tồn
đa dạng
sinh học
Từng bước
nâng cao
chất lượng
môi trường
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Giáo dục tuyên truyền xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, môi trường.
Nghiên cứu khoa học và công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế và khu vực.
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo vệ thiên nhiên.
Khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
Áp dụng công nghệ hiện đại
b. Phương hướng
Tăng cường công tác quản lí của Nhà nước
2. Mục tiêu, phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.
Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.
Vận động mọi người cùng thực hiện, đồng thời chống các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và bảo vệ môi trường
Tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và ở nơi mình hoạt động.
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Câu 1:
Hãy chọn phương án mà em cho là góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường :
Dọn vệ sinh đường phố
2. Dùng nước thật thoải mái
3. Tự đốt rác thải
4. Vứt rác xuống ao hồ, sông suối
5. Dùng bóng đèn có công suất thấp
6. Tham gia tết trồng cây
7. Đốt rừng làm nương rẫy
8. Hái lộc đầu xuân
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Câu 2:
Các em cho biết khai thác rừng bừa bãi có nguyên nhân, hậu quả, biện pháp khắc phục?
Ý thức của con người
Do phong tục tập quán
Pháp luật chưa nghiêm
Một số nguyên nhân
khác
Diện tích rừng giảm
Ô nhiễm môi trường
Tuyệt chủng thực -động vật quý
Gây xói mòn, rửa trôi.
Tuyên truyền, giáo dục người dân
Khai thác tiết kiệm
Tăng cường quản lý của nhà nước

Mọi người cùng tham gia chống các hành vi tàn phá rừng
CỦNG CỐ BÀI HỌC
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Đảo cát Bà
Động Phong nha
Bãi biển Phan Thiết
Động Phong nha
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Khai thác dầu khí
Khai thác than
Khai thác vàng
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Rừng trước cách mạng tháng 8
Rừng đến năm 1985
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
1954
1960
1965
1970
1976
1979
1989
1999
2003
0
Năm
20
40
60
80
80,9
76,3
64,4
52,7
49,2
41,1
34,9
30,2
23,8
0
1
2
4
3
Triệu nguời
Dn s? (tri?u ngu?i)
Tỷ lệ gia tăng tự nhiên
%
12/2007
84
Sơ đồ biểu thị gia tăng dân số
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Hãy nêu các chương trình, phong trào, khẩu lệnh bảo vệ tài nguyên và môi trường mà em biết?
Thảo Luận Nhóm
Câu hỏi
Nhóm 1
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Thảo Luận Nhóm
Câu hỏi
Nhóm 2
Thế nào là “chủ động” phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên?
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Thảo Luận Nhóm
Câu hỏi
Nhóm 3
Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường có tác dụng gì? VD?
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Thảo Luận Nhóm
Câu hỏi
Nhóm 4
Thế nào là khai thác, sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên?
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
Ô nhiễm môi trường
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người và của toàn xã hội
Nguyễn Văn Phan_ GDCT 4
BÀI 12 : CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 
Gửi ý kiến