Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 28. Vùng Tây Nguyên

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võo Ñöc Naân
Ngày gửi: 19h:00' 14-05-2010
Dung lượng: 7.0 MB
Số lượt tải: 1302
Số lượt thích: 0 người
Kể tên các vùng kinh tế đã học?
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
- Vị trí của vùng Tây Nguyên?
-Vị trí: nằm liền kề phía tây vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
-Vị trí: nằm ở phía Tây vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
- Diện tích : 54 475 Km2
Vùng có diện tích là bao nhiêu? Gồm những tỉnh nào?
- Gồm 5 tỉnh .
Bản đồ hành chính vùng TâyNguyên
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
-Vị trí: Nằm liền kề phía tây vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Tây Nguyên tiếp giáp với quốc gia và vùng kinh tế nào?
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
Vị trí địa lý của vùng có gì đặc biệt so với các vùng khác mà em đã học?
-Là vùng duy nhất nước ta không giáp biển.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
- Diện tích : 54 475 Km2
- Gồm 5 tỉnh .
I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI HẠN LÃNH THỔ:
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
-Vị trí: Nằm ở phía Tây vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
-Là vùng duy nhất nước ta không tiếp giáp với biển.
- Diện tích : 54 475 Km2
- Gồm 5 tỉnh .
Vị trí địa lý của vùng có ý nghĩa như thế nào trong phát triển kinh tế – xã hội ?
=>Ý nghĩa: vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng.
LÀO
CAPPUCHIA
VIỆT NAM
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
THẢO LUẬN (4 PHÚT)
Nhóm 1,2 : Nhận xét chung về đặc điểm địa hình của vùng ? Kể tên và xác định các cao nguyên trên lược đồ ? Vì sao vùng có tên gọi là Tây Nguyên?
Nhóm 5,6: Nêu đặc điểm khí hậu của Tây Nguyên? Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp của vùng?
Nhóm 7,8: Kể tên và xác định các con sông lớn của Tây Nguyên chảy về các vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đông bắc Campuchia?Tiềm năng thủy điện của các dòng sông này?Vì sao phải bảo vệ rừng đầu nguồn ?
Nhóm 9,10: Nhận xét về diện tích và độ che phủ rừng của Tây Nguyên?
-Tiềm năng khoáng sản, du lịch của vùng? Kể tên các địa điểm du lịch ở Tây Nguyên mà em biết?
Nhóm 3,4: Nêu tên các loại đất chính của vùng ? Diện tích? Phân bố? Thích hợp trồng những loại cây gì?
Dựa vào nội dung SGK phần II kết hợp Hình 28.1( hoặc Atlat Địa lí VN), bảng 28.1:
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
CN
MơNông
CN
KonTum
CN
PlâyKu
CN
ĐắkLắk
CN
LâmViên
CN
Di Linh
-Địa hình : cao nguyên xếp tầng
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
Nhóm 1,2: Nhận xét chung về đặc điểm địa hình của vùng ? Kể tên và xác định các cao nguyên trên lược đồ ? Vì sao vùng có tên gọi là Tây Nguyên?
900-1300 m
750-800 m
300-800 m
800-1000 m
1500 m
800-1000 m
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
-Địa hình : cao nguyên xếp tầng
-Đất : badan 1,36 triệu ha
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
Nhóm 3,4: Nêu tên các loại đất chính của vùng ? Diện tích? Phân bố? Thích hợp trồng những loại cây gì?
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
-Địa hình : cao nguyên xếp tầng
-Đất : badan 1,36 triệu ha
-Đất : badan 1,36 triệu ha, thích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
Nhóm 3,4: Nêu tên các loại đất chính của vùng ? Diện tích? Phân bố? Thích hợp trồng những loại cây gì?
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
-Địa hình : cao nguyên xếp tầng
-Đất : badan(1,36 triệu ha), thích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp
Nhóm 5,6: Nêu đặc điểm khí hậu của Tây Nguyên? Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp của vùng?
-Khí hậu:
-Khí hậu: nhiệt đới cận xích đạo, phân hóa theo độ cao.
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
KHÓ KHĂN
THUẬN LỢI
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
CƠ CẤU CÂY TRỒNG ĐA DẠNG
Hạn hán
Cháy rừng
Lũ quét
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
Nhóm 7,8: Kể tên và xác định các con sông lớn của Tây Nguyên chảy về vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đông bắc Campuchia?
-Tiềm năng thủy điện của các dòng sông này? Vì sao phải bảo vệ rừng đầu nguồn?
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
-Khí hậu: nhiệt đới cận xích đạo, phân hóa theo độ cao.
Sông Ba
Sông Xê Xan
Sông XrêPốc
Sông Đồng Nai
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
+ YaLy
Đrây H’ling
Da Nhim
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
Sông Xê Xan
Sông XrêPốc
Sông Đồng Nai
Nhóm 7,8: Kể tên và xác định các con sông lớn của Tây Nguyên chảy về vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đông bắc Campuchia?
-Tiềm năng thủy điện của các dòng sông này? Vì sao phải bảo vệ rừng đầu nguồn?
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
Nhóm 7,8: Kể tên và xác định các con sông lớn của Tây Nguyên chảy về vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đông bắc Campuchia và Đông Nam Bộ?
-Tiềm năng thủy điện của các dòng sông này? Vì sao phải bảo vệ rừng đầu nguồn?
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
Nhóm 9,10: Nhận xét về diện tích và độ che phủ rừng của Tây Nguyên?
-Tiềm năng khoáng sản, du lịch của vùng? Kể tên các địa điểm du lịch ở Tây Nguyên?
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
-Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất nước( 3 triệu ha chiếm 29,2%)
-Khoáng sản: bôxit có trữ lượng lớn (hơn 3 tỉ tấn)
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
Al
Al
Al
Al
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
Nhóm 9,10: Nhận xét về diện tích và độ che phủ rừng của Tây Nguyên?
-Tiềm năng khoáng sản, du lịch của vùng? Kể tên các địa điểm du lịch ở Tây Nguyên?
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
-Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất nước( 3 triệu ha chiếm 29,2%)
-Khoáng sản: bôxit có trữ lượng lớn(hơn 3 tỉ tấn)
-Phát triển mạnh du lịch sinh thái.
Hình 28.1:Lược đồ tự nhiên vùng Tây Nguyên
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
Nhóm 4: Nhận xét về diện tích và độ che phủ rừng của Tây Nguyên?
-Tiềm năng khoáng sản, du lịch của vùng? Kể tên các địa điểm du lịch ở Tây Nguyên?
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
-Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất nước( 3 triệu ha chiếm 29,2%)
-Khoáng sản: bôxit có trữ lượng lớn(hơn 3 tỉ tấn)
-Phát triển mạnh du lịch sinh thái.
Rừng nguyên sinh
Rừng nhiệt đới ẩm
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
-Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất nước( 3 triệu ha chiếm 29,2%)
CẨM LAI
DẦU
CHÒ
LIM
THÔNG
-Khoáng sản: bôxit có trữ lượng lớn(hơn 3 tỉ tấn)
-Phát triển mạnh du lịch sinh thái.
SẾN
NGHIẾN
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
-Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất nước( 3 triệu ha chiếm 29,2%)
-Khoáng sản: bôxit có trữ lượng lớn(hơn 3 tỉ tấn)
-Phát triển mạnh du lịch sinh thái.
Thú rừng Tây Nguyên
Bò tót
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
Vườn Quốc gia Chư Yang Sin
Vườn Quốc gia Yok Đôn
Thành phố Đà Lạt
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế gì?
-Địa hình : cao nguyên xếp tầng
-Đất : badan 1,36 triệu ha, thích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp
-Khí hậu: nhiệt đới cận xích đạo, phân hóa theo độ cao.
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
-Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất nước( 3 triệu ha chiếm 29,2%)
-Khoáng sản: bôxit có trữ lượng lớn (hơn 3 tỉ tấn)
-Phát triển mạnh du lịch sinh thái.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
Trồng cây công nghiệp
Chăn nuôi gia súc lớn
Thủy điện
Lâm nghiệp
Khai khoáng
Du lịch
II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN:
-Địa hình : cao nguyên xếp tầng
-Đất : badan 1,36 triệu ha, thích hợp trồng nhiều loại cây công nghiệp
-Khí hậu: nhiệt đới cận xích đạo, phân hóa theo độ cao.
-Sông ngòi: nơi bắt nguồn của nhiều dòng chảy, có tiềm năng lớn về thủy điện.
-Rừng: diện tích và trữ lượng lớn nhất nước( 3 triệu ha chiếm 29,2%)
-Khoáng sản: bôxit có trữ lượng lớn (hơn 3 tỉ tấn)
-Phát triển mạnh du lịch sinh thái.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
=> Thuận lợi: cơ cấu kinh tế đa dạng. Là vùng sản xuất nông sản hàng hóa lớn của cả nước.
Khó khăn của Tây nguyên trong phát triển kinh tế?
* Khó khăn: Mùa khô kéo dài gây thiếu nước nghiêm trọng, cháy rừng, thiên tai.
Nêu các giải pháp để khắc phục các khó khăn trên?
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ-XÃ HỘI:
-Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người, có bản sắc văn hóa đa dạng.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
Gia- rai
Ê đê
Kinh
-Dân số: 4,4 triệu người.
Nêu số dân và thành phần dân tộc của vùng?
Hãy kể một số nét riêng về văn hóa của các dân tộc ít người ở Tây Nguyên?
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ-XÃ HỘI:
So sánh mật độ dân số vùng
với cả nước? Rút ra nhận xét
Bảng 28.2: Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở Tây Nguyên, năm 1999
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ-XÃ HỘI:
-Dân số: 4,4 triệu người.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
-Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người, có bản sắc văn hóa đa dạng.
- Là vùng thưa dân nhất nước ta.
Phân bố dân cư ở Tây Nguyên có đặc điểm như thế nào?
-Phân bố dân cư không đều.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ-XÃ HỘI:
So sánh các chỉ tiêu (màu xanh ) của vùng
với cả nước? Rút ra nhận xét chung
Bảng 28.2: Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở Tây Nguyên, năm 1999
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ-XÃ HỘI:
-Dân số: 4,4 triệu người.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
-Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người, có bản sắc văn hóa đa dạng.
- Là vùng thưa dân nhất nước ta.
-Phân bố dân cư không đều.
- Là vùng khó khăn của đất nước, trình độ dân trí còn thấp, đặc biệt là các dân tộc ít người.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ-XÃ HỘI:
Bảng 28.2: Một số chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hội ở Tây Nguyên, năm 1999
Tại sao tỉ lệ hộ nghèo cao nhưng thu nhập bình quân đầu người lại cao hơn cả nước?
Để nâng cao đời sống của nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhiệm vụ đặt ra hiện nay đối với Tây Nguyên là gì?
III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ-XÃ HỘI:
-Dân số: 4,4 triệu người.
BÀI 28: VÙNG TÂY NGUYÊN
-Là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người, có bản sắc văn hóa đa dạng.
- Là vùng thưa dân nhất nước ta.
-Phân bố dân cư không đều.
- Là vùng khó khăn của đất nước, đặc biệt là các dân tộc ít người.
-Hiện nay đời sống của các dân tộc đã được cải thiện đáng kể.
Hãy kể tên một số dự án lớn đang được triển khai ở Tây Nguyên?
X
Ó
A
Đ
Ó
I
G
I

M
N
G
H
È
O
Y
A
L
Y
Đ
À
L

T
Đ

T
Đ

B
A
D
A
N
Y
O
K
Đ
Ô
N
L
Â
M
V
I
Ê
N
1
2
3
4
5
6
Ô CHỮ ĐỊA LÍ
Ô số 1 (gồm 15 chữ cái): Đây là biện pháp được coi là then chốt của vùng Tây Nguyên để giúp đời sống người dân được cải thiện.
Ô số 2 (gồm 4 chữ cái ): Đây là thuỷ điện nằm trên sông Xê Xan.
Ô số 3 (gồm 5 chữ cái ): Đây là thành phố trung tâm du lịch sinh thái , nổi tiếng sản xuất hoa,rau quả.
Ô số 4 (gồm 10 chữ cái): Đây là tài nguyên quan trọnghàng đầu để cây công nghiệp trở thành mặt hàng chủ lực của vùng Tây Nguyên.
Ô số 5 (gồm 6 chữ cái ): Đây là nơi nổi tiếng về thuần dưỡng voi của Tây Nguyên.
Ô số 6(gồm 7 chữ cái): Đây là một trong 6 cao nguyên nổi tiếng của Tây Nguyên ở độ cao khoảng 1500m.
Bài tập 3 SGK trang 105
Bảng 28.3. độ che phủ rừng của các tỉnh ở Tây Nguyên (2003)
Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện độ che phủ rừng theo các tỉnh và nêu nhận xét.
Tỉnh
0 10 20 30 40 50 60 70
%
Gia Lai
Kon Tum
64
49,2
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CỦA CÁC TỈNH Ở TÂY NGUYÊN, NĂM 2003
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN ĐỘ CHE PHỦ RỪNG CỦA CÁC TỈNH Ở TÂY NGUYÊN, NĂM 2003
Hướng dẫn về nhà
-Học thuộc Bài 28
-Làm bài tập 3 SGK trang 105
-Làm bài tập bản đồ
-Xem trước Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo), trả lời:
+Tây Nguyên có những điều kiên thuận lợi và khó khăn gì trong phát triển sản xuất nông-lâm nghiệp?
+Tại sao nói Tây Nguyên có thế mạnh du lịch?
TIẾT HỌC KẾT THÚC
CHÚC CÁC THẦY,CÔ GIÁO
DỒI DÀO SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM HỌC SINH
CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI
 
Gửi ý kiến