Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Thanh Tâm
Ngày gửi: 19h:46' 04-11-2008
Dung lượng: 9.5 MB
Số lượt tải: 261
Số lượt thích: 0 người
Thứ ngày tháng năm
Chương X : NộI Tiết
Giới thiệu chung hệ nội tiết
I, Đặc điểm hệ nội tiết
? Các em hãy nghiên cứu thông tin trong mục I, nêu đặc điểm của hệ nội tiết?
Tiết 58
Hãy cho biết đặc điểm cấu tạo khác nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết?
II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
Tyuến ngoại tiết
Tyuến nội tiết
Nêu đường đi của sản
phẩm tiết trong hai loại
tuyến ở hình bên?
Sgk/ 174
Thứ ngày tháng năm
Chương X : NộI Tiết
Giới thiệu chung hệ nội tiết
I, Đặc điểm hệ nội tiết
Sgk/ 174
II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
Có ống dẫn chất tiết đổ ra ngoài
Không ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu
Tuyến yên, tuyến giáp, tuyến trên thận...
Tuyến vị,tuyến nước bọt,tuyến nhờn.
Các tuyến nội tiết chính
? Quan sát tranh các tuyến nội tiết chính, kết hợp các bài học trước. Thảo luận nhóm hoàn thành nội dung trong phiếu học tập theo mẫu trên?
? Vì sao nói tuyến sinh dục và tuyến tuỵ là tuyến pha?
- Chú ý: Tuyến sinh dục và tuyến tuỵ là tuyến pha
Tiết 58
Thứ ngày tháng năm
Chương X : NộI Tiết
Giới thiệu chung hệ nội tiết
I, Đặc điểm hệ nội tiết
Sgk/ 147
II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
III. Hoocmôn
1, Tính chất của hoocmôn
? Sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết là gì?
? N/c thông tin trong sgk, thảo luận nhóm hoàn thành bảng sau?
Tính đặc hiệu
- Hoạt tính sinh học cao
- Không mang tính đặc trưng cho loài
? Lấy ví dụ phân tích cho mỗi tính chất trên
Tiết 58
Tính đặc hiệu

Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng tới 1 hoặc một số cơ quan nhất định

Hoạt tính sinh học cao

Chỉ với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt
Không mang tính đặc trưng cho loài


ở người có thể dùng một số hoocmon của động vật

Thứ ngày tháng năm
Chương X : NộI Tiết
Giới thiệu chung hệ nội tiết
I, Đặc điểm hệ nội tiết
Sgk/ 174
II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
III. Hoocmôn
1, Tính chất của hoocmôn
- Tính đặc hiệu
Hoạt tính sinh học cao
Không mang tính đặc trưng cho loài
2, Vai trò của hoocmon
Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.
Điều hòc các quá trình sing lí diễn ra bình thường trong cơ thể
Tiết 58
Em hãy nghiên cứu thông tin trong SGK nêu những vai trò của hoocmon?
Câu hỏi củng cố
Câu 1
Cho các tuyến sau: Tuyến mồ hôi, Tuyến giáp, Tuyến trên thận, Tuyến ruột, Tuyến yên, Tuyến cận giáp, Tuyến nước bọt .
Số tuyến nội tiết là:
A, 3 B, 4 C, 5 D,6
B
Câu 2
Đánh dấu "x" vào ô các câu đúng.
Hoocmon là sản phẩm tiết của các tuyến nội tiết.
Hoocmon có tác dụng đối với mọi cơ thể,không mang tính đặc trưng cho loài.
Nhờ sự điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết đã duy trì được tính ổn định của môI trường bên trong cơ thể, điều hoà các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.
Hoocmon có hoạt tính sinh hoạc không cao.
x
x
Thứ ngày tháng năm
Chương X : NộI Tiết
Giới thiệu chung hệ nội tiết
I, Đặc điểm hệ nội tiết
Sgk/ 174
II. Phận biệt tuyên nội tiết và tuyến ngoại tiết
III. Hoocmôn
1, Tính chất của hoocmôn
- Tính đặc hiệu
Hoạt tính sinh học cao
Không mang tính đặc trưng cho loài
2, Vai trò của hoocmon
Duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.
Điều hòc các quá trình sing lí diễn ra bình thường trong cơ thể
Tiết 58
Về Nhà:
+ Học thuộc bài và trả lời câu hỏi 1,2/sgk-175
+ Đọc mục em có biết
+ Nghiên cứu trước bài: Tuyến yên, Tuyến giáp
Chúc các em mạnh khoẻ, học giỏi
 
Gửi ý kiến