Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 8. Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Tuyển
Ngày gửi: 10h:13' 06-11-2008
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
I. NỘI LỰC
II. TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC
1. VẬN ĐỘNG THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG
2. VẬN ĐỘNG THEO PHƯƠNG NẰM NGANG

BÀI 8: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT
I. Nội lực.
Nội lực là gì?
Kh¸i niªm: Néi lùc lµ nh÷ng lùc sinh ra tõ bªn trong Tr¸i ®Êt.
Nguyªn nh©n sinh ra néi lùc: nguån n¨ng l­îng ë trong lßng Tr¸i ®Êt nh­ n¨ng l­îng cña sù ph©n huû c¸c chÊt phãng x¹, sù dÞch chuyÓn cña c¸c dßng vËt chÊt theo träng lùc. N¨ng l­îng cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc…
Dựa vào SGK, vốn hiểu biết, em hãy cho biết tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua những vận động nào?
II. Taùc ñoäng cuûa noäi löïc
Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất thông qua các vận động kiến tạo, hoạt động động đất, núi lửa.
Là những vận động nâng lên hạ xuống của vỏ trái đất theo phương thẳng đứng.
Diễn ra trên một diện tích lớn.
Thu hẹp mở rộng diện tích lục địa một cách chậm chạp và lâu dài.
1. Vận động theo phương thẳng đứng
2.Vận động theo phương nằm ngang
Làm cho vỏ trái đất bị nén ép, tách giãn . gây ra các hiện tượng uốn nếp, đứt gãy.

a. Hiện tượng uốn nếp.
Hiện tượng uốn nếp là gì?
Là hiện tượng các lớp đất đá uốn thành nếp, nhưng không phá vỡ tính chất liên tục của chúng do các lực nén ép theo phương nằm ngang.
b. Hiện tượng đứt gãy
Vận động theo phương nằm ngang xảy ra ở những vùng đá cứng sẽ làm cho các lớp đá bị gãy, đứt ra rồi dịch chuyển ngược hướng nhau theo phương thẳng đứng hay nằm ngang.Hieän töôïng ñöùt gaõy
- Xaûy ra ôû vuøng ñaù cöùng.

Ñaù bò gaõy, vôõ vaø chuyeån dòch.
Taïo ra caùc ñòa haøo, ñòa luõy.
Hai hiện tượng uốn nếp và đứt gãy đều là vận đông theo phương nằm ngang nhưng chúng có sự khác nhau:
Hiện tượng uốn nếp:
Xảy Ra ở những vùng đá có độ dẻo cao
Đá bị xô ép uốn cong thành những nếp uốn.
Tạo ra các dãy núi uốn nếp
 
Gửi ý kiến