Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Các bài Luyện tập

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Sơn
Ngày gửi: 15h:52' 28-06-2010
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 727
Số lượt thích: 0 người
BÀI 8:Tiết 69:
Tóm tắt lí thuyết.
Các dạng bài tập
Bài tập trắc nghiệm.
Hướng dẫn – củng cố.1. Xét tính liên của hàm số tại một điểm.
2. Xét tính liên tục của hàm số trên khoảng, đoạn.
3. Chứng minh phương trình có nghiệm.
Nhắc lại định nghĩa hàm số liên tục tại một điểm?
Nhắc lại định nghĩa hàm số liên tục trên khoảng, đoạn?
Nhắc lại hệ quả.
Dạng 1: Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x = x0
BÀI 8:Tiết 69:
a)
?
Nêu phương pháp xét tính liên tục
của hàm số tại một điểm?
Lời giải:
Ta có:
Vậy hàm số đã cho liên tục tại x = 2.
Lời giải:
Ta có: f(5) = 3

Nên hàm số đã cho liên tục tại x = 5.
Bài toán 2:
Tìm a để hàm số liên tục tại x = 3.
Cho hàm số:
BÀI 8:Tiết 69:
Dạng 1: Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x = x0
Ta tính f(x0)
Tìm
Nếu f(x0) =
Hàm số liên tục tại x = x0
Phương pháp giải
f(3) = 3a + 1
Để hàm số liên tục tại x = 3 khi và chỉ khi
Dạng 2: Xét tính liên tục của hàm số trên khoảng và đoạn.
Phương pháp giải:
Dùng định nghĩa:
Dùng định lí cơ bản:
BÀI 8:Tiết 69:
b) Hàm số
liên tục trên (-1; 1)
c) Hàm số
a) Hàm số f(x) = 2x3 + 4x + 1 liên tục trên
d) Hàm số
Liên tục
Bài toán 3:
Chứng minh rằng:
liên tục trên [1; 2]
Dạng 3:Chứng minh phương trình có nghiệm trên (a; b).
Phương pháp giải:
Nếu hàm số f(x) liên tục trên [a; b],
và f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm trên (a; b).
BÀI 8:Tiết 69:
Xét hàm số f(x) =
x2sinx + xcosx + 1
liên tục trên

Nên phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm
Lời giải: a)
nên liên tục
Xét hàm số f(x) là hàm đa thức nên liên tục trên do vậy liên tục trên [-2; 2]
f(-2) = - 3; f(-1) = 5; f(1) = -3; f(2) = 5
Nên phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (-2; -1)
Nên phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (-1; 1)
Nên phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (1; 2)
Từ đó suy ra phương trình f(x) = 0 có ít nhất 3 nghiệm thuộc (-2; 2)
Lời giải:b)
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1:
Cho phương trình 2x4 -5x2 + x + 1 = 0. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (-1; 1)
Phương trình (1) không có nghiệm trong khoảng (-2; 0)
Phương trình (1) chỉ có một nghiệm trong khoảng (-2; 1)
Phương trình (1) có ít nhất hai nghiệm trong khoảng (0; 2)
B
A
D
C
Chúc mừng em.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 2:
Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
Liên tục tại mọi điểm trừ các điểm x thuộc đoạn [0; 1].
Liên tục tại mọi điểm thuộc R.
Liên tục tại mọi điểm trừ điểm x = 0.
Liên tục tại mọi điểm trừ điểm x = 1.
B
A
D
C
Chúc mừng em.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 3:
Cho hàm số f(x) xác định trong đoạn [a; b], trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
Hàm số f(x) liên tục trên [a; b] và f(a).f(b) >0 thì phương trình f(x) = 0 không có nghiệm trên (a; b).
Nếu f(a).f(b) < 0 thì phương trình f(x) có ít nhất một nghiệm trong khoảng (a; b).
Nếu phương trình f(x) = 0 có nghiệm trong khoảng (a; b), thì hàm số f(x) phải liên tục trên khoảng (a; b).
Nếu hàm số f(x) liên tục, tăng trên đoạn [a; b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 không thể có nghiệm trong khoảng (a; b)
B
A
D
C
Chúc mừng em.
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1: Xét tính liên tục của hàm số:
tại x = 2.
Bài 2
Cho hàm số
Tìm a để hàm số liên tục tại x =1
Bài 3: Chứng minh rằng hàm số
Liên tục trên tập xác định của nó.
Bài 4:Chứng minh rằng:
a) Phương trình
Có ít nhất 3 nghiệm phân biệt
b) 2sinx + msin2x + 1 = 0 luôn có nghiệm với mọi m
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Làm các bài tập còn lại trang 172, 173 SGK
2. Làm các bài tập tự luyện vừa hướng dẫn.
3. Chuẩn bị bài tập ôn tập chương .
4. Thứ 5 tiết 3 tuần sau kiểm tra 1 tiết.
-5
5
10
8
6
4
2
-2
x
O
-1
1
y
6
4
2
-2
-4
-6
-10
-5
5
10
g
x
(
)
=
-
x
2
+3
×
x
(
)
-2
x
y
O
1
2
4
2
-2
-4
-6
-10
-5
5
h
x
(
)
= 2
×
x
3
+4
×
x+1
x
y
o
4
2
-2
-4
-6
-10
-5
5
10
q
x
(
)
=
2
×
x+1
x
y
o
 
Gửi ý kiến