Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Khoa học quản lý

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Kim Thúy
Ngày gửi: 16h:15' 05-07-2010
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 28
Số lượt thích: 0 người
BÀI 10

QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ
I.- QUYẾT ĐỊNH VÀ PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH
1. Khái niệm:
Quyết định quản lý là hành vi có tính chất chỉ thị do một cơ quan hay một người đưa ra nhằm định hướng, tổ chức hoạt động cho tập thể lao động nhằm thực hiện mục tiêu quản lý.

Ra quyết định quản lý là việc lựa chọn mục đích cũng như các phương tiện và phương pháp để đạt mục đích trong lĩnh vực hoạt động.
2. Vai trò:
Trong cơ chế thị trường hiện nay, các cơ quan, đơn vị muốn đạt được mục tiêu quản lý còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, quyết định quản lý là yếu tố cơ bản nhất.

- Chu kỳ tồn tại của một quyết định quản lý trải qua 5 giai đoạn:
+ Giai đoạn mới triển khai, chưa phát huy đầy đủ tác dụng;
+ Quyết định bắt đầu phát huy tác dụng;
+ Quyết định phát huy tác dụng ở mức cao nhất;
+ Quyết định bắt đầu bị hạn chế do tác động của môi trường và thị trường;

- Chu kỳ tồn tại của một quyết định quản lý trải qua 5 giai đoạn:
+ Giai đoạn mới triển khai, chưa phát huy đầy đủ tác dụng;
+ Quyết định bắt đầu phát huy tác dụng;
+ Quyết định phát huy tác dụng ở mức cao nhất;
+ Quyết định bắt đầu bị hạn chế do tác động của môi trường và thị trường;
+ Giai đoạn quyết định thể hiện sự trì trệ, kìm hãm sự phát triển, đòi hỏi phải có quyết định mới.
3. Đặc điểm:
Quyết định quản lý là sản phẩm chủ yếu của người lãnh đạo, bất cứ một quyết định quản lý nào đều do con người lựa chọn nên nó thường chứa đựng trong đó những yếu tố chủ quan chi phối như:
- Cá tính;
- Quan điểm;
- Trình độ, năng lực của người lãnh đạo.
Tuy vậy, khi đề ra những quyết định và để đảm bảo cho quyết định quản lý có chất
lượng đều phải dựa trên các cơ sở khác quan sau:
- Yêu cầu của quy luật khách quan tác động tới đối tượng quản lý;
- Đặc điểm và xu thế phát triển của đối tượng quản lý;
- Điều kiện vật chất và thời gian có thể thực hiện quyết định.

Quyết định quản lý có 5 đặc điểm cơ bản sau:
- Chỉ chủ thể quản lý mới có quyền ra quyết định;
- Các quyết định định hướng trực tiếp vào tổ chức, hoạt động của người lao động;
- Quyết định chỉ đề ra khi vấn đề và điều kiện đã chín muồi;


- Quyết định quản lý liên quan trực tiếp đến quá trình thu nhận, xử lý thông tin và lựa chọn phương tiện hoạt động;
- Quyết định quản lý được hình thành trên cơ sở hiểu biết các quy luật và sự vận động của hệ thống quản lý.
4. Phân loại:
Một số tiêu thức chủ yếu để phân loại quyết định quản lý:
- Mức độ bao trùm (quy mô từng cấp) của các vấn đề được giải quyết;
- Khoảng thời gian tác động của quyết định;
- Đối tượng tác động của quyết định;
- Tính chất, chức năng và hình thức thể hiện của các quyết định.
5. Yêu cầu của quyết định quản lý:
Do tính chất quan trọng của quyết định quản lý nên đòi hỏi phải bảo đảm có căn cứ khoa học, bảo đảm tính thống nhất trong nội dung quyết định, đồng thời phải bảo đảm đúng thẩm quyền, bảo đảm kịp thời, chính xác và ngắn gọn.
II.-NHỮNG GIAI ĐOẠN CƠ BẢN ĐỂ CHUẨN BỊ VÀ ĐỀ RA
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ
1. Giai đoạn chuẩn bị:
- Phát hiện vấn đề, đánh giá tình huống, nêu rõ mục tiêu, tìm hiểu thông tin cần thiết cho quyết định.
- Xác định tiêu chuẩn để đánh giá hiệu quả các phương án (tiết kiệm vốn, thu hút lao động và lợi nhuận thu được).
2. Giai đoạn chủ yếu:
- Thu nhập thông tin để làm rõ nhiệm vụ cần giải quyết;
- Chính thức đề ra nhiệm vụ và xây dựng các phương án giải quyết vấn đề;
- So sánh các phương án, chọn phương án tối ưu, ra quyết định quản lý.
Để chọn phương án tối ưu, phải căn cứ vào mục tiêu quản lý, người lãnh đạo cần tham khảo ý kiến tập thể và các chuyên gia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bảo đảm tinh thần dân chủ thực sự và tập trung đúng nghĩa.Khi chuẩn bị ra quyết định quản lý cần phải quan tâm tới nhân tố xã hội ảnh hưởng tới quá trình tổ chức thực hiện quyết định như: điều kiện lao động, trình độ nghề nghiệp và thái độ của người lao động.
Sơ đồ các bước ra quyết định quản lý:

Giai đoạn chuẩn bị
Dự đoán hiệu quả mỗi phương án
Phân tích các phương án
Thu nhập thông tin, xây dựng các phương án
Thảo luận các đề án quyết định
Chọn phương án tối ưu
Ra quyết định

III.- TỔ CHỨC VÀ KiỂM TRA ViỆC THỰC HIỆN

Vấn đề quan trọng của giai đoạn này là truyền đạt nội dung, mục đích và ý nghĩa của quyết định, đồng thời cũng vạch ra những biện pháp thực hiện quyết định đó.
- Truyền đạt kịp thời quyết định đến người thực hiện;

- Tổ chức thực hiện quyết định (phân công cán bộ, lao động, vốn, trang thiết bị,…);
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quyết định;
- Điều chỉnh quyết định khi cần thiết;
- Tổng kết việc thực hành quyết định.

Tóm lại, quyết định quản lý trong cơ chế quản lý mới hiện nay đòi hỏi phải xây dựng căn cứ khoa học cho các quyết định quản lý, và từ đó cũng đòi hỏi những cán bộ quản lý phải có phẩm chất và năng lực tương ứng.
HẾT BÀI

XIN CÁM ƠN CÁC ĐỒNG CHÍ
 
Gửi ý kiến