Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 50. Côn trùng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thu Giang
Ngày gửi: 21h:19' 17-11-2008
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người

Trường Thực hành Sư phạm
Thiết kế bài dạy
Giáo viên thực hiện : Hoàng THị Giang Lớp : 3
Bài 50
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
CÔN TRÙNG
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
CÁC BỘ PHẬN BÊN NGOÀI CỦA CƠ THỂ CÔN TRÙNG
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Quan sát các hình trong SGK để chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể mỗi côn trùng?
Hoạt động 1 : Thảo luận nhóm 2
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
1
Đầu
Bụng
Cánh
Ngực
Chân
Ruồi
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
2
Muỗi
Đầu
Ngực
Bụng
Chân
Cánh
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
4
3
Gián
Cà cuống
Đầu
Ngực
Bụng
chân
Cánh
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
5
Bướm
6
Châu chấu
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
5
Bướm
Châu chấu
6
Đầu
Ngực
Bụng
Cánh
chân
Ngực
Đầu
Đầu
Đầu
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
7
Ong mật
8
tằm
a)
b)
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
7
Ong mật
8
tằm
a)
b)
Đầu
Ngực
Bụng
Cánh
chân
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Các bộ phận bên ngoài của cơ thể côn trùng :
Đầu
Ngực
Bụng
Chân
Cánh ( nếu có )
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
1. Côn trùng có bao nhiêu chân? Chân côn trùng có gì đặc biệt?
Côn trùng có 6 chân và chân phân thành nhiều đốt
Chân
Các đốt
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
2. Trên đầu côn trùng thường có gì?
Mắt
Râu
Mồm
Đầu côn trùng có mắt, râu, mồm,…
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
3.Cơ thể côn trùng có xương sống không?
Cơ thể côn trùng không có xương sống
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Kết luận :
Côn trùng là những động vật không xương sống. Chúng có 6 chân và chân phân thành nhiều đốt. Phần lớn các loài côn trùng đều có cánh.
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
SỰ PHONG PHÚ, ĐA DẠNG VỀ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA CÔN TRÙNG
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Quan sát tranh ảnh và thảo luận theo gợi ý :
Nêu màu sắc của các con côn trùng.
Chân của các con côn trùng có gì khác nhau ?
Cánh của các con côn trùng khác nhau như thế nào ?
Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm 4
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
1.Màu sắc của Côn trùng :
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
2.Chân của Côn trùng :
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
3.Cánh của Côn trùng :
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Côn trùng có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có đặc điểm hình dáng, kích thước, màu sắc khác nhau. Ngay trong cùng một loài nhưng các giống khác nhau thì đặc điểm bên ngoài cũng khác nhau.
Kết luận
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
ÍCH LỢI VÀ TÁC HẠI CỦA CÔN TRÙNG
Trò chơi :
NHANH TAY NHANH MẮT
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Trò chơi :
NHANH TAY NHANH MẮT
Đáp án :
Có ích
Có hại
Ruồi
Muỗi
Gián
Châu chấu
Sâu đục thân
Kiến
Ong
Tằm
Bướm
Rế mèn

Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Côn trùng là những động vật không xương sống. Chúng có 6 chân và chân phân thành nhiều đốt. Phần lớn các loài côn trùng đều có cánh.
Côn trùng có nhiều loại khác nhau, mỗi loại có đặc điểm hình dáng, kích thước, màu sắc khác nhau. Ngay trong một loài nhưng các giống khác nhau thì đặc điểm bên ngoài cũng khác nhau.
Dặn dò : Chuẩn bị bài “Tôm, Cua”
Thứ năm ngày 06 tháng 03 năm 2008
Tự nhiên và xã hội
Bài 50 : Côn trùng
Kính chào quý Thầy Cô
đã đến thăm lớp chúng em.
Chúc quý thầy cô sức khỏe!
 
Gửi ý kiến