Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Toan hoc lop 5 : Luyện tập

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Ngọc
Ngày gửi: 07h:47' 25-11-2008
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LAO BẢO
BÀI 1: Đặt tính rồi tính
67,72 – 29,91
75,6 – 30,26
BÀI 1: ĐẶT TÍNH RỒI TÍNH
68,72 75,5
29,91 30,26
38,81 45,24
a/ 605,26 + 217,3
c/ 16,39 + 5,25 – 10,3
b/ 800,56 – 384,48

BÀI 1: TÍNH

BÀI 1: TÍNH
a/ 605,26 + 217,3 = 822,56


b/ 800,56 – 384,48 = 416,08
c/ 16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 –10,3
=11,34

BÀI 1:TÍNH
a/ x – 5,2 = 1,9 + 3,8

b/ x + 2,7 = 8,7 + 4,9
BÀI 2:TÌM X
a/ x – 5,2 = 1,9 +3,8
x – 5,2 = 5,7
x = 5,7 + 5,2
x = 10,9
b/ x + 2,7 = 8,7+ 4,9
x + 2,7 =13,6
x = 13,6 -2,7
x = 10,9

BÀI 2:TÌM X
Bài 3: TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT
12,45 + 6,98 + 7,55

b. 42,37 - 28,73 - 11,27


a/ 12,45 + 6,98 + 7,55
= 12,45 + 7,55 + 6,98
= 20 + 6,98
= 26,98BÀI 3: TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT
BÀI 3: TÍNH BẰNG CÁCH THUẬN TIỆN NHẤT
b/ 42,37 – 28,73 – 11,27
= 42,37 – ( 28,73 + 11,27 )
= 42,37 - 40
= 2,37

BÀI 4: Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. ,Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki - lô - mét?

BÀI LÀM
Quãng đường người đi xe đạp trong giờ thứ hai là:
13,25 – 1,5 = 11,75 (km)
Quãng đường người đi xe đạp đi trong hai giờ đầu là:
13,25 + 11,75 = 25 (km)
Quãng đường người đi xe đạp đi trong giờ thứ ba là:
36 – 25 = 11 (km)
Đáp số: 11 km
BÀI 5: Bài toán
Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.
- Lấy tổng của 3 số trừ đi tổng của số thứ nhất và số thứ hai thì tìm được số thứ ba
Lấy tổng của số thứ hai và số thứ ba trừ đi số thứ ba thì tìm được số thứ hai.
Lấy tổng của số thứ nhất và số thứ hai trừ đi số thứ hai thì tìm được số thứ nhất.
- Ôn lại cách cộng, trừ hai số thập phân
Tính giá trị của biểu thức số, tìm một thành phần chưa biết của phép tính
Vận dụng tính chất của phép cộng, trừ để tính bằng cách thuận tiện nhất.
 
Gửi ý kiến