Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 1. Pháp luật và đời sống

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Liêm
Ngày gửi: 05h:59' 29-11-2008
Dung lượng: 43.9 KB
Số lượt tải: 330
Số lượt thích: 0 người
NGUYỄN VĂN LIÊM - Thành phố Hồ Chí Minh
Trang bìa
Trang bìa:
Bài 1 Pháp luật và đời sống 1.Khái niệm pháp luật
a.Pháp luật là gì?:
Phim minh hoạ :
Nhanh vài giây - Chậm cả đời... Hình minh hoạ :
Khái niệm + Hình minh hoạ:
Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. b.Các đặc trưng của PL:
Hình minh hoạ:
Luật Hôn nhân gia đình quy định các điều kiện kết hôn giữa nam và nữ: phải đạt độ tuổi nhất định, tự nguyện kết hôn; không vi phạm các trường hợp cấm kết hôn. Đặc trưng 1:
­ Pháp luật có tính quy phạm phổ biến : được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Phim minh hoạ :
Người không chấp hành Luật Giao thông sẽ bị Nhà nước xử lí vi phạm hành chính Đặc trưng 2:
­ Pháp luật mang tính quyền lực , bắt buộc chung: được đảm bảo thực hiện bằng sức mạnh quyền lực nhà nước, bắt buộc tất cả mọi đối tượng trong xã hội. Hình minh hoạ :
Đặc trưng 3:
­ Pháp luật có tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức: các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành ; nội dung của văn bản cấp dưới ban hành không trái với nội dung văn bản cấp trên ban hành . Nội dung của các văn bản đều phù hợp với Hiến pháp. Sơ đồ minh hoạ :
2.Bản chất của pháp luật
a.Bản chất giai cấp của PL:
Hình minh hoạ:
Pháp luật do Nhà nước ta xây dựng thể hiện ý chí, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân nhân lao động. Nội dung:
­ Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền mà nhà nước đại diện . b.Bản chất xã hội của PL:
Hình minh hoạ:
"Thuận mua, vừa bán" và giữ chữ "tín" là quy tắc xử sự hợp lí hình thành trong đời sống được nhà nước quy định thành các nguyên tắc của pháp luật: tự do, tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng ( Bộ luật Dân sự năm 2005) Nội dung:
­ Các quy phạm pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn, được thực hiện trong thực tiễn vì sự phát triển của xã hội. 3.Mối q.hệ giữa PL với KT,CT,ĐĐ
a.Quan hệ giữa PL với KTế:
Hình minh hoạ:
Các quan hệ kinh tế đã quyết định nội dung của pháp luật. Hình minh hoạ:
Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư đã tạo cơ sở pháp lí cho sự ra đời và hoạt động của các doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế đất nước... Nội dung:
­ Các quan hệ kinh tế quyết định nội dung của pháp luật. ­ Pháp luật tác động trở lại đối với kinh tế theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. b.Quan hệ giữa PL với CTrị:
Hình minh hoạ:
Hiến pháp 1992 khẳng định Nhà nước thực hiện nhất quán phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN theo đúng đường lối của Đảng CSVN, với mục tiêu làm cho dân giàu, nước mạnh... Nội dung:
­ Đường lối chính trị của đảng cầm quyền chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện pháp luật . Thông qua pháp luật , ý chí của giai cấp cầm quyền trở thành ý chí của nhà nước . c.Quan hệ giữa PL với ĐĐức:
Hình minh hoạ:
Các nguyên tắc đạo đức trong hôn nhân, gia đình đã được Nhà nước chuyển thành các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình. Nội dung:
­ Nhà nước chuyển những quy phạm đạo đức có tính phổ biến , phù hợp với tiến bộ xã hội thành các quy phạm pháp luật và bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh quyền lực của mình Bảng so sanh:
4.Vai trò của PL trong đời sống XH
a.PL là ph.tiện để NN quản lý XH:
Vì sao ?:
­ Nhờ có pháp luật, nhà nước phát huy được quyền lực của mình và kiểm soát được các hoạt động của mọi đối tượng trong xã hội. Hình minh hoạ 1:
Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất Hình minh hoạ 2:
Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất PPháp qlý dân chủ, hiệu quả:
­ Quản lí bằng pháp luật là phương pháp quản lí dân chủ và hiệu quả nhất , vì: + Pháp luật có tính phổ biến và bắt buộc chung , phù hợp với lợi ích chung, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. + Pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội thống nhất, bảo đảm thi hành bằng sức mạnh quyền lực nhà nước. Hình minh hoạ:
Quản lý như thế nào?:
­ Quản lí xã hội bằng pháp luật nghĩa là nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên qui mô toàn xã hội . b.PL là ph.tiện để CD thực hiện...:
Hình minh hoạ:
Hiến pháp và Luật Doanh nghiệp quy định quyền tự do kinh doanh của công dân. Trên cơ sở các quy định này, công dân có thể thực hiện quyền kinh doanh phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Hình minh hoạ:
Luật thương mại quy định nội dung, cách thức thực hiện quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại, quy định các hình thức giải quyết tranh chấp thương mại và quy định chung về các hình thức xử lí vi phạm pháp luật thương mại. Nội dung:
­ Hiến pháp quy định các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân ; các các văn bản pháp luật cụ thể hóa nội dung, cách thức thực hiện các quyền ấy Công dân thực hiện quyền của mình. ­ Các luật về hành chính, tố tụng, … quy định thẩm quyền , nội dung, hình thức, thủ tục giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và xử lí các vi phạm pháp luật Công dân bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Bài tập
Tình huống 1:
Luật giao thông đường bộ quy định : Cấm xe ô tô, xe máy, xe đạp đi ngược chiều của đường một chiều. Quy định này của pháp luật là quy tắc xử sự chung, phổ biến, ai tham gia giao thông đều phải biết. Câu hỏi : 1. Em hiểu thế nào là tính quy phạm phổ biến của pháp luật trong quy định trên ? 2. Người tham gia giao thông (điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp,...) có thể không cần biết quy định này không ? Bài tập tình huống: Tình huống 2:
Ban đêm, ngoài đường không có đèn, quan ra yết thị : “Ai đi đêm phải cầm đèn”. Đêm hôm ấy, quan đi, vấp phải một người có cầm đèn nhưng không cắm nến. Sáng hôm sau, quan lại ra yết thị mới : “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến”. Đêm hôm đó, quan đi, lại vấp phải một người có đủ đèn, đủ nến nhưng không thắp nến vì trong yết thị không thấy nói thắp nến. Quan về ra yết thị tiếp theo : “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp”. Một hôm, nửa đêm, quan đi lại vấp phải một người có đèn, có nến nhưng nến đã tắt rồi, Quan quở trách, người kia nói : “Bẩm, trong yết thị không thấy nói hết cây nến này phải tiếp cây nến khác ạ!” Bài tập tình huống: ( YẾT THỊ - Tiếng cười dân gian ) Tình huống 2(tt):
Câu hỏi : Theo em, phải viết như thế nào để đảm bảo tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của yết thị ? Tình huống 3:
Giáo viên giảng về mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế, sau đó kết luận : Pháp luật và kinh tế có mối quan hệ gắn bó với nhau. Nhưng một số bạn vẫn băn khoăn vì cho rằng : Pháp luật và kinh tế là hai lĩnh vực khác nhau, chẳng liên quan đến nhau; pháp luật do nhà nước ban hành còn việc phát triển kinh tế lại do các tổ chức, cá nhân thực hiện. Vậy nên hiểu như thế nào cho đúng ! Câu hỏi : Em hiểu thế nào về mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế ? Bài tập tình huống: Tình huống 4:
Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm trong lớp phải tìm được từ 1 đến 2 điều luật trong đó có thể hiện quy tắc đạo đức. Bạn D nêu ra Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 : Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo với cha mẹ, lắng nghe những lời khuyên bảo đúng đắn với cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. M chợt nghĩ : Đây rõ ràng là quy định của pháp luật, tại sao bạn D lại nói là có thể hiện quy tắc đạo đức ? Bài tập tình huống: Câu hỏi : 1. Theo em, quy định tại Điều 35 Luật Hôn nhân và gia đình có thể hiện quy tắc đạo đức không ? Tại sao ? 2. Em hãy chứng minh, pháp luật có mối quan hệ với đạo đức. Tình huống 5 :
Một học sinh lớp 12 hỏi bạn : - Theo bạn, để quản lí xã hội cần thiết phải có pháp luật hay không? Người bạn trả lời : - Có thể không cần thiết phải như vậy ! Vì không có pháp luật thì chủ trương, chính sách của nhà nước cũng đủ để quản lí xã hội rồi. Mà quản lí bằng chủ trương, chính sách hình như linh hoạt và tiện lợi hơn pháp luật nhiều. Câu hỏi : 1.Theo em, để quản lí XH cần thiết phải có pháp luật không ? 2.Nếu chỉ có chủ trương, chính sách mà không có pháp luật thì nhà nước có thể quản lí xã hội được hay không ? Bài tập tình huống:
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓