Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ôn tập về số thập phân

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Nam (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:17' 30-07-2010
Dung lượng: 4.2 MB
Số lượt tải: 467
Số lượt thích: 0 người
Trường Tiểu học1 Châu Khê huyện Con Cuông Tỉnh Nghệ An
Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ
Môn: Toán lớp 5a3

Bài : ôn tập về số thập phân
(Tiếp theo)
* Kiểm tra bài cũ :

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân
của mỗi số thập phân để các số thập phân dưới
đây đều có hai chữ số ở phần thập phân.

74,6 ; 284,3 ; 401,25 ; 104 .
* Đáp án :

74,60 ; 284,30 ; 401,25 ; 104,00 .
Toán :
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN
(Tiếp theo)
Viết các số sau dưới
dạng phân số thập phân
* Những phân số có mẫu số là 10;
100; 1000; 10000; … được gọi là
phân số thập phân.
Toán :
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN
(Tiếp theo)
Viết các số sau dưới
dạng phân số thập phân
* Những phân số có mẫu số là 10;
100; 1000; 10000; … được gọi là
phân số thập phân.
Toán :
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN
(Tiếp theo)
1.Viết các số sau dưới
dạng phân số thập phân
* Những phân số có mẫu số là 10;
100; 1000; 10000; … được gọi là
phân số thập phân.
2.a)Viết số thập phân dưới
dạng tỉ số phần trăm
0,5 = ……….
8,75 = ……….
50%
875%
b)Viết tỉ số phần trăm
dưới dạng số thập phân
5% = ……….
625% = …….
6,25
0,05
Toán :
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN
(Tiếp theo)
1.Viết các số sau dưới
dạng phân số thập phân
* Những phân số có mẫu số là 10;
100; 1000; 10000; … được gọi là
phân số thập phân.
Toán :
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN
(Tiếp theo)
1.Viết các số sau dưới
dạng phân số thập phân
* Những phân số có mẫu số là 10;
100; 1000; 10000; … được gọi là
phân số thập phân.
2.a)Viết các số thập phân
dưới dạng tỉ số phần trăm
0,5 =
8,75 =
50%
875%
b)Viết tỉ số phần trăm
dưới dạng số thập phân
5% =
625% =
6,25
0,05
3.Viết các số đo sau dưới
dạng số thập phân :
= 0,25 phút
= 0,4 kg
4.Viết các số sau theo thứ
tự từ bé đến lớn :
a)
4,5 ;
4,505 ;
4,23 ;
4,203 ;
b)
72,1 ;
71,2 ;
69,8 ;
69,78 ;
=>
=>
5.Tìm một số thập phân thích hợp
để viết vào chỗ chấm, sao cho :
0,1 < … < 0,2
Toán :
ÔN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN
(Tiếp theo)
1.Viết các số sau dưới
dạng phân số thập phân
* Những phân số có mẫu số là 10;
100; 1000; 10000; … được gọi là
phân số thập phân.
2.a)Viết các số thập phân
dưới dạng tỉ số phần trăm
0,5 =
8,75 =
50%
875%
b)Viết tỉ số phần trăm
dưới dạng số thập phân
5% =
625% =
6,25
0,05
3.Viết các số đo sau dưới
dạng số thập phân :
= 0,25 phút
= 0,4 kg
4.Viết các số sau theo thứ
tự từ bé đến lớn :
a)
4,5 ;
4,505 ;
4,23 ;
4,203 ;
b)
72,1 ;
71,2 ;
69,8 ;
69,78 ;
=>
=>
5.Tìm một số thập phân thích hợp
để viết vào chỗ chấm, sao cho :
0,1 < … < 0,2
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các
Em Cham ngoan, học
giỏi
 
Gửi ý kiến