Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phi Hường
Ngày gửi: 08h:24' 30-11-2008
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1115
Số lượt thích: 0 người


Môn công nghệ lớp 7

Giáo viên thực hiên : Lê thị phi Hường

Kiểm tra bài cũ
I/ Hãy khoanh tròn vào câu em cho là đúng nhất :
1/ Cở sở của việc bảo quản nông sản là :
a. Giảm thiểu hoạt động sinh lí , sinh hoá trong nông sản .
b. Nâng cao trách nhiệm của người quản lí .
c. Giảm thiểu sự tiếp xúc của nông sản với không khí .
d. Giảm thiểu hoạt động của sinh vật và hoạt động sinh lí ,sinh hoá của sản phẩm .
e. Giảm thiểu sự phá huỷ của sinh vật với nông sản .

Kiểm tra bài cũ :
I/ Hãy khoanh tròn vào câu em cho là đúng nhất :
2/ Cây khoai lang lấy củ thu hoạch bằng phương pháp nào sau đây :
a. Phương pháp cắt bằng liềm.
b. Phương pháp hái bằng tay .
c. Phương pháp đào bới bằng cuốc .
d. Phương pháp cắt bằng kéo .
Đáp án : câu1/ ( câu d.) ; câu 2/ ( câu c ).
Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
I/ Luân canh, xen canh, tăng vụ :
1. Luân canh :
Cho ví dụ sau:
- Khu đất A trong một năm trồng : Khoai lang - Lúa xuân - Lúa mùa.
Khu đất B trong một năm trồng : Khoai lang - khoai lang .
Khu đất C trong một năm trồng : Rau - Đậu - Lúa mùa .
? Hãy nhận xét khu đất nào đã trồng luân canh ? Vì sao gọi đó là luân canh ?
Gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên
cùng một diện tích .
Ví dụ : ( SGK )
- Các hình thức luân canh :
+ Giữa các cây trồng cạn :
+ Giữa các cây trồng cạn với cây với cây trồng nước :
? Vậy em hiểu thế nào là độc canh ?
Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
? Trồng một cây có bất lợi gì ?
I/ Luân canh, xen canh, tăng vụ :
1. Luân canh : Gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích . Ví dụ : (SGK )
- Các hình thức luân canh :
+ Luân canh giữa các cây trồng cạn :
+ Luân canh giữa các cây trồng cạn với cây trồng nước :

Hãy dựa vào bảng này cho ví dụ công thức luân canh hợp lí ?
Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
* Ngô ĐX ( tháng 1- 5) - Đậu tương hè dài ngày ( tháng 6 -11 ). sgk
Ngô + đậu cô ve ( tháng 11 -4) - Ngô + lạc ( tháng 4 -7) - Khoai lang ( 8 -11 )
Loại hình luân canh này thường được áp dụng ở những vùng đất cao .
Lúa xuân ( tháng 1- 5) - Lúa mùa sớm ( tháng 6 -10) - Ngô đông
(tháng 9 -12 )
Ngô + đỗ ( 1 - 5 ) - Lúa mùa ( 7 - 11 ) ( sgk )
Khoai lang ( tháng 12 - 5 ) - Lúa hè thu ( 5 -8 ) - Lúa mùa muộn
( 8 -12 ) (sgk )
Loại hình luân canh này rất phổ biến ở nhiều vùng trong cả nước .
* Khoai nước hè ( tháng 6 -11 )- Lúa xuân ( tháng 2 - 6 ) .
Loại hình luân canh này phổ biến ở vùng thấp .
Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
2. Xen canh :
Ví dụ : - Trồng ngô xen đậu tương
- Nhãn xen dứa .
* HS họp nhóm : QS tranh hình 33 sgk cùng với ví dụ và liên hệ thực tế .
- Hãy nhận xét thời gian trồng của ngô, đậu tương và nhãn, dứa.
- Tính chịu bóng râm của cây này với cây kia ở mỗi hình thức xen xanh.
- Độ sâu của rễ .
- Mức độ tiêu thụ chất dinh dưỡng của ngô , đậu tương .
? Vậy thế nào là xen canh ? Để đảm bảo cho việc xen canh có kết quả cần chú ý đến 3 yếu tố , đó là gì ?
Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
I/ Luân canh, xen canh, tăng vụ :
1. Luân canh : Gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích . Ví dụ : (SGK )
- Các hình thức luân canh :
+ Luân canh giữa các cây trồng cạn.
+ Luân canh giữa các cây trồng cạn với cây trồng nước .
Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
2. Xen canh : (sgk)
Ví dụ : - Trồng ngô xen đậu tương ; Nhãn xen dứa
Ví dụ : ở địa phương em đã trồng được 2 vụ lúa trong năm trên một mảnh ruộng. ( Lúa đông xuân - lúa hè thu )
3. Tăng vụ :
Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất .
II/ Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ :
- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh
- Xen canh sử dụng hợp lí đất đai, ánh sáng và giảm sâu, bệnh.
- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch .
* Bài tập :
Tìm các cụm từ thích hợp điền vào chổ trống (..) của các câu sau cho phù hợp :
Trước chỉ gieo trồng một vụ, nay gieo trồng hai vụ ,trồng hai loại cây trên cùng diện tích , cây thứ hai trồng xen dưới phần đất trống của loại cây thứ nhất , mỗi vụ trồng một loại cây khác nhau trên cùng diện tích trong năm .
a/ ........................ ...gọi là luân canh
b/ ..........................gọi là xen canh .
c/ ........................... .gọi là tăng vụ.
a/ Mỗi vụ trồng một loại cây khác nhau trên cùng diện tích trong năm gọi là luân canh .
b/ Cây thứ hai trồng xen dưới phần đất trống của cây thứ nhất gọi là xen canh .
c/ Trước chỉ gieo trồng một vụ , nay gieo trồng hai vụ gọi là tăng vụ .
Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
* Hướng dẫn về nhà :
- Làm BT ở vở BT và trả lời câu hỏi 1 ( sgk ) . ( Vận dụng bài tập đã làm vừa qua và các kiến thức đã học để trả lời ).
- Vận dụng kiến thức đã học vào đất trồng trọt của gia đình .
- Ôn lại bài 3, 6, 8 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 21 cùng với các BT làm ở lớp và ở nhà để tiết tới ôn tập .

Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
I/ Luân canh, xen canh, tăng vụ :
1. Luân canh : Gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích . Ví dụ : (SGK )
- Các hình thức luân canh :
+ Luân canh giữa các cây trồng cạn.
+ Luân canh giữa các cây trồng cạn với cây trồng nước .
Tiết 16 Luân canh , xen canh , tăng vụ
2. Xen canh : (sgk)
Ví dụ : - Trồng ngô xen đậu tương ; Nhãn xen dứa
Ví dụ : ở địa phương em đã trồng được 2 vụ lúa trong năm trên một mảnh ruộng. ( Lúa đông xuân - lúa hè thu )
3. Tăng vụ :
Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên một diện tích đất .
II/ Tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ :
- Luân canh làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng và giảm sâu, bệnh
- Xen canh sử dụng hợp lí đất đai, ánh sáng và giảm sâu, bệnh.
- Tăng vụ góp phần tăng thêm sản phẩm thu hoạch .
No_avatar

25

 

No_avatar

sao zo zay nek`

La hét

 

No_avatar

hay quá đi, cô ơi!

Mỉm cười

No_avatarf

cung~dc ( ^-^)

No_avatar

tam

No_avatarf

tạm được

No_avatar

dở ẹc La hét

No_avatar

.....

 

No_avatar

tạm tạm Lưỡng lự...

No_avatar

dc wa tksMỉm cười

 
Gửi ý kiến